روز یکشنبه ۱۹ جدی ۱۳۹۵، عمر سراسر جنایت آمیز و ننگین هاشمی رفسنجانی یکی از تبهکار ترین سمبل های رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی، یکی از بانیان اصلی رژیمی که با یاری و حمایت امپریالیست ها به قدرت رسیده است، به پایان رسید. رژیم جمهوری اسلامی به خاطر از دست دادن یکی از صادق ترین عناصر خدمتگزار خود که تا آخرین لحظه حیاتش یک دم از کوشش برای حفظ نظام استثمار گرانه حاکم کوتاهی نکرد، سه روز عزای عمومی اعلام نموده است.

رفسنجانی، سمبل برجسته تمامی جنایاتی است که رژیم جمهوری اسلامی از اولین روز سر کار آمدن خود با حمایت امپریالیست ها به طور بی وقفه علیه کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان و خلق های تحت ستم و علیه جنبش انقلابی مردم ایران، مرتکب شده است. از ایفای نقش کلیدی و حساس در رکاب خمینی جلاد برای سرکوب انقلاب توده ها و تحکیم پایه های رژيم دار و شکنجه جمهوری اسلامی، تا کارگردانی سلاخی جوانان در جبهه های خون و جنایت جنگ امپریالیستی با عراق، از قاطعیت در نسل کشی دهها هزار تن از پاکترین فرزندان خلق در سراسر سال های دهه ۶۰، تا ریاست مجلس ضد خلقی شورای اسلامی و نقش آفرینی در افتضاح ایران گیت، از تایید و مشارکت مستقیم در قتل عام هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷، تا ۸ سال ریاست جمهوری دوران به اصطلاح بازسازی و ایجاد زمینه برای گسترش نفوذ هر چه بیشتر سرمایه های امپریالیستی و به تبع آن فراهم نمودن شرایط غارت منابع ایران و استثمار هر چه شدیدتر کارگران و به خاک و خون کشیدن آنان توسط سرمایه داران خارجی و داخلی، از ریاست مجمع تشخیص مصلحت تا عضویت و ریاست مجلس خبرگان به مثابه ابزارهای سرکوب و پایمال کردن حقوق مردم رنجدیده ایران و بالاخره جلوس به مقام یکی از ثروتمند ترین سرمایه داران رذل و صاحب یک مافیای بزرگ اقتصادی که از خون محرومین ارتزاق می کند، همه و همه توصیف گر گوشه ای از تبهکاری ها و جنایات این مهره کریه و ننگین طبقه استثمارگر حاکم در چند دهه اخیر می باشند.

وی در طول ۸ سال ریاست جمهوریش، با اجرای برنامه های امپریالیستی موسوم به "بازسازی پس از جنگ" و تحمیل قراردادهای ناصرالدین شاهی، میلیون ها تن از کارگران و دهقانان و دیگر توده های ستمدیده را به باتلاق فقر و گرسنگی پرتاب کرد و جیب اربابان امپریالیست و خونخوار خود را به بهای تاراج هست و نیست مردم ایران هر چه بیشتر پر نمود. نقش کثیف و جنایتکارانه وی در اجرای برنامه های نهادهای امپریالیستی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در ایران زیر نام "گسترش اقتصاد آزاد" از یاد رفتنی نیست؛ و مردم مبارز ایران می دانند که این مهره جمهوری اسلامی چگونه با اجرای اوامر قدرت های امپریالیستی صد ها هزار تن از کارگران و خانواده های آن ها را به کام بیکاری، گرسنگی و فحشا و مرگ تدریجی فرستاد.  

تنها دشمنان آزادی و دشمنان مردم، تنها مرتجعین و استثمار گران و اعوان و انصارشان هستند که با دنائت تمام در رثای رفسنجانی جنایتکار به سوگ نشسته و به کمک و یاری بلندگوهای تبلیغاتی امپریالیسم با تمام توان می کوشند تا به ویژه در اذهان نسل جوان از چهره هار و کریه رفسنجانی به عنوان یکی از سگان زنجیری امپریالیسم و بورژوازی وابسته حاکم بر کشور ما، سیمای یک "سیاستمدار ملی"، "مردمی"، "اصلاح طلب"، "معتدل"، "واقع بین" و . . . ترسیم کنند.

در تبلیغات کثیف و فریبکارانه پسا مرگ رفسنجانی جنایتکار که یک سرش به وزارت خارجه امپریالیسم آمریکا و میدیای دروغگو و فریبکار غرب می خورد و سر دیگرش به آخور تمامی تفاله ها و نوکران بورژوازی و رژیم نگهدار ها وصل می باشد، کوشش می گردد تا تمامی جنایات و نقش آفرینی این مهره رژیم سیاه جمهوری اسلامی در طول ۳۸ سال گذشته در تشدید و گسترش فقر و فلاکت در جامعه و نکبت هائی که گوشه ای از آن ها گاه در میدیای خودشان هم منعکس می شود، لاپوشانی گردد. اما حتی تمامی این تبلیغات فریبکارانه، قادر به فریب مردم و جوانان آگاهی نیست که با پوست و گوشت خود تجلیات هلاکتبار حاکمیت نظام استثمار و ستم و سرکوب جمهوری اسلامی که رفسنجانی یکی از برجسته ترین سمبلهایش بود را لمس و حس می کنند.

زنان و مردان و مادران و پدرانی که از قتل عام دهه ۶۰ و گورستان های بی مرزی که رفسنجانی و رژیمش در سراسر کشور بر پا کردند، هنوز از چشم های شان خونابه روان است، کارگران و زحمتکشانی که در اثر سیاست های امپریالیستی دیکته شده به رفسنجانی و رژیمش به زیر خط فقر و گرسنگی و خط بقا و فنا پرتاب شده و به "گورخواب" های امروز بدل شده اند، و بالاخره تمامی قربانیان رژیم ظلم و ستم، رژیم زن ستیز و ضد کارگر، رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی، یعنی اکثریت مطلق آحاد جامعه تحت سلطه ما، هیچ گاه فریب تبلیغات ننگین کنونی در مدح رفسنجانی معدوم را نخواهند خورد. بیهوده نیست که این اکثریت عظیم و خاموش هم اکنون با پوزخند به تبلیغات ارتجاعی جاری می نگرند. آن ها عکس های بزرگ تسلیت وی در شهرها را پاره کرده و او و رژیمش را در سیل طنز ها و ناسزاهای خود به سخره گرفته اند. چرا که در قلب آنان مرگ هاشمی رفسنجانی، چیزی فراتر از مرگ یکی از تبهکارترین سگان زنجیری امپریالیسم در ایران نیست. این توده عظیم در انتظار فرارسیدن روز سرنگونی تمامیت دستگاه ظلم و سرکوبی که رفسنجانی یکی از پایه های آن بود، خنجر های آبایی را صیقل می دهند.

جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!

نابود باد نظام سرمایه داری در ایران و سراسر جهان!

پیروز باد انقلاب! زنده باد کمونیسم!

 

چریکهای فدائی خلق ایران

۲۰ جدی ۱۳۹۵ ۹ جنوري ۲۰۱۷

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org