مرکز فرهنگی هدایت در مونتریال اساس گذاشته شد

بر کسی پوشیده نیست که از مهم ترین آثار وحدت، عزّت و سربلندی است، تاریخ به اثبات رسانده که هر قوم و ملّتی که وحدت و همدلی داشته، دارای عزّت و سربلندی بوده است.

استاد (صباح)

از راست به چپ: علی احمد (راسخ) رییس و محسن (رحیمی) گرداننده محفل

 

همبستگی، هم یاری، هم کاری و اتحاد وطنی و میهنی، بزرگترین خدمت و خدمت گذاری محسوب میگردد.

هرچه همبستگی، هم یاری، هم کاری و اتحاد عمیقتر و گسترده تر شود فقر، بدبختی، بیکاری بی اتفاقی و بی اعتمادی محو می شود. هرچه همبستگی، هم یاری، هم کاری و اتحاد عمیقتر و گسترده تر شود احترام، آزادی و همدلی بیشتر می شود. هم یاری، هم کاری و اتحاد حق طبیعی انسانی و خوشبختی تنها راز همیاری و همکاری پنداشته میشود.

وقتی که همبستگی، هم یاری، هم کاری و اتحاد به وجود می آید خود یک هسته خوشبختی را تشکیل می دهد که قدرت، امکانات و توانایی های زیادی دارد. رمز همدلی، آزادی و همیاری در همبستگی و هم یاری نهفته است.

اقبال می گوید:

از یك آیینی مسلمان زنده است

پیكر ملّت ز قرآن زنده است

ما همه خاك و دل آگاه اوست

اعتصامش كن كه حبل اللّه اوست

چون گهر در رشته او سفته شد

ور نه مانند غبار آشفته شد.

ما در گزارش قبلی که از طریق نشریه زیبا و خواندنی «اندیشه نو» به نشر رسید نوشته بودیم، جامعه افغانی در مانتریال سوگمندانه شاید کمترین همدلی و همیاری را از خود تبارز داده باشند و در راستای تشکل و انسجام هموطنانش تلاش نموده باشند. کناره ‌گیری از شرکت در مسایل اجتماعی، دلسردی و نداشتن علاقه، عدم همکاری و همیاری مدنی و بی‌اعتنایی نسبت به موضوعات اجتماعی و فرهنگی، بی‌ تفاوتی اجتماعی و وضعیتی که هر فرد در رابطه با خود، دیگران و جامعه به اشکال گوناگون احساس بی‌ قدرتی، احساس بی ‌هنجاری، احساس بی ‌معنایی، انزوای اجتماعی از خود بروز می ‌دهد، بیگانگی اجتماعی گفته می شود. همد‌لی، روابط اجتماعی را بهبود‌ می‌بخشد‌ و به ایجاد‌ رفتارهای حمایت‌ کنند‌ه و پذیرند‌ه نسبت به انسان‌های د‌یگر منجر می‌شود‌. انسان، موجود‌ی اجتماعی است و نیاز به هم‌ صحبت د‌ارد‌.

وقتی ما بتوانیم از زاویه د‌ید‌ دیگران به مشکلات شان بنگریم، احساس تنهایی را از او گرفته و به عمیق ‌ترین و ریشه‌ د‌ار ترین نیاز آن‌ ها که احساس ارزشمند‌ی و مهّم بود‌ن است پاسخ مثبت د‌اد‌ه‌ ایم. زمانی که بتوانیم د‌وستان و اطرافیان خود‌ را د‌ر مواقع لزوم یاری د‌هیم و از آن‌ها یاری بگیریم، به وطن دوستی و مردم خواهی عمل کرد‌ه ‌ایم.

کسیکه محنت و گرسنگی و تشنگی انسان ‏ها را می‏ بیند اما گامی برای رفع محرومیت و تنگدستگی همنوعان خود بر نمی‏ دارد، نه‏ تنها با واژه وطنداری بیگانه است، بلكه خود و آله و محروم و بی‏ نوایی است‏ كه نیاز به پالایش روح و روان دارد. كسی‏كه از درد كودكان و اندوه زنان و غربت و غربت نشینی هم میهنانش نمی‏ گوید و بی‏ اعتناء از كنار این‏ همه درد، رنج، مصیبت و سیاه روزی می ‏گذرد، چه نامی برایش گذاشت؟ کسیکه مست دنیا شده، جلوه‏های آن روانش را مسخر كرده و هر صبح تا شام، به‏ دنبال دنیا دویده و تنها غم خویش رامی‏ خورد، چگونه می‏ تواند مزه مستی را چشیده و طعم شیرین خوردن غم دیگران را بفهمند؟

بلی! رسالتمندان بخاطر درد انسان و برای التهام رنجهای بیکران با تمام تلاش به پیش میرود و از برای خوشبختی و سعادتمندی همراهان از سعادت و کامگاری خویش میگذرد.

من و تو ساقه یک ریشه هستیم

 نهال نازک یک بیشه هستیم

جدایی مان چه بار آورد امروز

شکسته از دم یک تیشه هستیم.

ما باید بدانیم در بسیاری از دیدگاههای مشترک و همبستگی وطنی باعث بروز تحولات مثبت اجتماعی میشود.

اقبال لاهوری می گوید:

دل به محبوب مجازی بسته ایم

زین جهت با یكدیگر پیوسته ایم

عشق او سرمایه جمعیت است

همچو خون اندر عروق ملّت است. . .

امّت او مثل او نور حق است

هستی ما از وجودش مشتق است.

با انتشار این گزارش ما شاهد ایجاد اتحاد وطنی و همبستگی برادرانه هستیم که توسط بخش از وطنداران جامعه افغانی در مونتریال اساس گذاشته شد و آرزو داریم که این سلسله ادامه پیدا نموده و ناظر خوشی ها و سعادت برادران هموطن خویش درین شهر باشیم.

گوشه های از جریان محفل

 

اخیراً محفلی بخاطر تاسیس مرکز فرهنگی هدایت به همت و پشتکار برادران جامعه افغانی مانتریال در یکی از سالون های شهری شهر مانتریال دایر گردیده بود که درین محفل رسما مرکز فرهنگی هدایت اعلام موجودیت نمود.

محفل ساعت هشت شام با آیات چند از کلام الله مجید وسیله جوانی نو رسیده و با استعداد قرائت و بعدآ محترم محسن رحیمی گرداننده برنامه اجندا را اعلام و تنی چند از منورین و معزیزین پیرامون اتحاد و همبستگی صحبت نمودند که مورد تشویق و بدرقه شرکت کننده گان قرار گرفت. بعدا محفل بخاطر صرف غذا تعطیل اعلام گردید. و بعد از صرف غذا رای گیری بخاطر ابراز نظر در باره اساسنامه مرکز فرهنگی صورت گرفت و تعدادی از خانمها و آقایان نظرات و پیشنهادات خویش را در مورد اساسنامه ابراز داشته و بعد از گفتگو و مباحثه سودمند به اتفاق آراء اساسنامه مورد تصویب قرار گرفت.

در بخشی از اساسنامه تذکر داده شده:

استقرار در یک سرزمین جدید نیاز به همکاری و همفکری جمعی بین افراد دارای فرهنگ واحد را پیش از گذشته ضروری می کند. زیستن در محیط اجتماعی جدید و مخصوصا رو به رو شدن با فرهنگ های متفاوت افراد را از بستر فکری و روانی که معمولا آرامش بخش زندگی آنان بوده است دور می کند و چالشهای نوین را فراروی آنها قرار می دهد.

برای اینکه در محیط جدید بتوانیم به نیازهای روحی همدیگر پاسخ مناسب بدهیم.

برای اینکه هویت افغانی و اسلامی خود را به نسل جدید منتقل کرده باشیم.

برای اینکه یک مرکز دینی متعلق به خودمان داشته باشیم که بتوانیم در سایه آن کلیه ارزشهای دینی و فرهنگی خویشرا انجام داده و حفظ نماییم

برای اینکه بتوانیم در هر گونه شرایط دست همدیگر را بگیریم و به یکدیگر کمک کنیم.

برای اینکه از توانمندی ها و تجربیات همدیگر استفاده کنیم و به شکوفایی استعداد های فرزندان خویش کمک کنیم.

و برای اینکه بتوانیم فرهنگ خود را به دیگران بشناسانیم و درک درست از سایر فرهنگ ها داشته باشیم و از تجربیات آنها بهترین استفاده راداشته باشیم. مرکزفرهنگی هدایت بنیان نهاده میشود.

غرض از انجمن و اجتماع جمع قواست

چرا كه قطره چو شد متّصل به هم دریاست

ز قطره هیچ نیاید ولی چو دریا گشت

هر آنچه نفع تصور كنی در آنجاست

ز فرد فرد محال است كارهای بزرگ

ولی زجمع توان خواست هر چه خواهی خواست.

در قسمت بعدی محفل انتخاب هیات نظارت به بحث و رای گیری گذاشته شد و به اتفاق هم چهار نفر بحیث هیات نظارت انتخاب گردید. همچنان بحث و تبادله پیرامون تعیین رییس مرکز فرهنگی هدایت ادامه پیدا نموده و در نتیجه سه نفر کاندید این پست گردید و رای گیری شفاف برای انتخاب رییس صورت گرفته و در نتیجه آقای علی احمد راسخ به امتیاز بیشترین رای بحیث رییس انتخاب و از جانب شرکت کننده گان به موصوف تبریک داده شد و محفل ساعت دوازده شب در فضای دوستی و همدلی به پایان رسید.

 

 

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org