شنبه، ۹ می ۲۰۱۵


عبدالوکیل کوچی

 

          مقام مادر

مادرم ، موجود  بی همتای من

 گوهر  پاکیزه ی   یکتای  من

ای گرامی تر زخورشید جهان

ای فروغت بر تر ازدنیای من

 قلب  تو   آیینه   دار   آسمان

مهر تو  پوینده  در رگهای من

جا یگا هت  بر فراز  کهکشان

ای  فرشته رو شنایی های من

گر خدا  از نیستی هستم  نمود

ازتو هستی یافت هستیهای من

منظرت سر چشمه  آب حیات

در  بساط  زندگی  آوای   من

حرف  اول  را  زتو آمو ختم

تا زبان شد مظهر  گویای من

اولین  آموزگار   من  تو  یی

ای مظاهیر ی تفکر های  من

رسم  قربانی   بمن  آمو ختی

راه  تو اند یشهء   پویای  من

جنبش عالمهمه بردست  تست 

هم  تویی آرامش غمهای  من

جنت اندر زیر پای مادرا ست

خاک  پایش  جنت ماوای  من

نام  مادر   زنده  و جاوید  باد

مادرم  با  میهن  زیبا ی   من

عبدالو کیل کوچی

 

    

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org