پیـــــــــام

 

 
امین الله مفـــــــکر امینی

 

فرزندان صدیق حزب محبوب و خلق شرافتمند میهن عزیز ما!

بگذارید دشمنان ما هر که باشند و به هر گروهی تعلق داشته باشند، چه مذهبی، چـه سیاسی، چه سمتی، چه منطقوی و چه لسانی و حتی کج اندیشان حزب محبوب ما، ما را به "کفر" و "الحاد" تاپه زنند، در وسایل جمعی فردی و اجتماعی و رسانه ها ی داخلی و خارجی در تبانی با دشمنان داخلی و خارجی، ما را و رهبران با خرد مــا را گمراه و اهداف انسانی ما را خلاف ایده های شیطانی و خود ساخته و بافته ای شان، مبتذل و نامطلــو ب جلوه دهند ولی هرگز نتوانسته اند و نمیتوانند آنچه در سرشت پاک نهاد فرزندان حزب ما یعنی رزمنده گان شجاع آن و سربـــازان صدیق مردم و میهن ما با خون شان عجین و به تار و پود شان تنیده اســت، آنـــرا لکه دار و بی ارزش  جلوه دهند.

صداقت و پاکی و احساس وطن پرستی و عدم آشتی ناپذیری مــا با دشمنان مـــا حقیقتی است که چون آفتاب درخشان درخشیده، میدرخشد و خواهد درخشیــــد و آن روز دور نیست و نخواهد بود، که حتی ارتجاعی ترین فرد و یا گروه و یـــا وسیعتر و بالاتر از آن، به صداقت و پاکی ما و کارنامه های صادقانه ای حزب ما، که حتی بعضاً یا اکثراً برای مراسم تکفین و تدفین جنازه شان با وجود که در مقام های عالی حزبی - دولتی وظایفی بدوش داشته، پول کافی نداشتند، اعتراف کنند.

این شاخصه های دقیق انسانی و وجدانی و سطح درک عالــی وظیــفه ای را تنـــها آنانی میدانند که ایمان و وجدان شان را به ترازوی ریا نگذاشته و در قضاوت های شان جز حقیقت، علم و خرد و خدا دوستی و خدا پرستی را معیار دیگر قرار نداده و نمیدهند .

روز تا روز پرده های تاریک، تاریک بینان و ابطال گران دریده شده و دریـــــده شده میرود و باین امر که ما واقعاً خدمتگزاران مردم و میهن و حامی حفظ حاکمیت ملی و مدافع نوامیس ملی و حفظ استقلال  میهن بوده ایم و جـــز اصل برادری و برابری را برای سعادت مردم میهن و آبادی وطن آبایی خود ها معیار دیگر ندانسته بودیم و نخواهیم دانست، مهر تایید میگذارند.

درود به روان پاک اساس گذاران حزب ما!

زنده باد خاطره ای تابناک فرزند صدیق حزب، مردم و میهن رفیق ببرک کارمل!

درود به روان پاک شهیدان حزب ما!

درود به روان پاک شهیدان میهن عزیز ما!

پیروز باد اندیشه های تابناک حزب قهرمان و شهیدان ما!

امین الله مفکر امینی

۱۱ جنوری ۲۰۱۹

 

 

 

 

  

 

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

 

 

www.esalat.org