رفقای بزرگ منش، هم فکرانِ هم اندیش، همکاران و خواننده گان دوراندیش گرمترین درود ها و ارادتها و صمیمانه ترین تمنیات و احترامات دست اندرکاران سایت «اصالت» نثارتان باد.

در نخست از تک تکِ شما عزیزان به پاس محبتها، مهربانیها، پیامها و تشویقهای خردمندانه، رفیقانه و بزرگوارانۀ تان جهان سپاس و امتنان نموده برای همه تان موفقیت، سرفرازی، خوشبختی، طول عمر، صحت و سعادت همیشگی، کانون گرم خانواده گی و گرمجوشی و همبستگی سیاسی و وطنپرستانه آرزو داریم.

ثانیاً خوشحال هستیم که در جمعی از شایسته ترین وطنپرستان، مبارزان غیور و حماسه سازان حزب ما که تمام هم و غمشان یاد وطن و تشکل منسجم سیاسی و ملی و پاسداری از خون شهدای گلگون کفن و فراموش شده گان، که بخاطر خوشبختی و سعادت مردم وطن سر فدا کردند و مردانه جان دادند، میباشد قرار داریم.

ما فرزندان حزب و رهبرِ بزرگوارِ آن زنده نام «ببرک کارمل» هستیم. حزب ما و رهبرما سالهای زیادی را برای انسانیت و انسان دوستی، برابری طلبی و آزاد یخواهی بیباکانه و جسورانه مبارزه نموده است. عضو در حزبی و فرزند چنان رهبری به معنای این بود که ما علیه فقر، علیه استثمار، علیه نابرابری، علیه تبعیض و علیه هر گونه ستم و خشونت های طبقاتی مبارزه مینماییم.

ما خواهان جامعه ای آزاد، انسانی و برابر بود یم. ما جامعه ای را میخواستیم که در آن انسانها بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیت، مذهب، رنگ پوست، دارای حقوق برابر و امتیاز همگون بودند و هیچکس احساس بزرگی و آقائی در آن نداشت.

حزب ما تبعیض علیه زنان و ملیتهای محکوم و محروم را مردود میدانست و به حقوق زن، حق کودک و بزرگی انسان نه تنها حرمت میگذاشت بلکه برای تأمین این اهداف والا سرسختانه و بی امان مبارزه مینمود. آیا ما میتوانیم چنین ایدیالوژی انسانی، تفکرعالی، اندیشه ملی را به این زودی ها فراموش و به آن با تمام قوت سر تعظیم فرود نیاوریم و درین مسیر به پیش نرویم؟؟؟ (به نظرما محال است).

اگر «اصالت» مصممانه و با اراده درین راه به پیش میرود پیروی حقیقی رهبرِ بزرگ و دانش آموخته مکتب بزرگ سیاسی حزب ما است و ما بدون کوچکترین خستگی و تعلل به همکاری و همیاری شما به پیش میرویم و به سرمنزل مقصود میرسیم.  اینست اهداف و ارادۀ ما که خادمانه و متحد کمرِ همت بسته ایم.

(در چهارمین سالروز «اصالت» با صراحت میگوییم: مرگ یا زنده گی راه دیگری وجود ندارد!).

تصمیم و اراده ی خلل ناپذیر است که به طور واقعی این صفِ آزادیخواهی را طولانی و مسیر مبارزه را کوتاه میسازد و قدرت میگیرد و میتواند با مبارزۀ متحد خود بساط ظلم و بی عدالتی را جاروب کند و به جایش جامعه ای آزاد و انسانی بنا نهد!

«اصالت» با پیامهای رفیقانه، همبستگی های متحدانه و تشویق و ترغیبهای مهربانانه شما جان گرفت و بارور شد. شماها «اصالت» را به قله های شهرت و محبوبیت رساندید. و شما بودید که برای ما قوت قلب و اُمید به آینده را از پیامها و هبستگی های رفیقانه تان نوید دادید.

اگر امروز ما با صراحت حرف میزنیم و اُمید به آینده به باورها و عقیده ما جان میگیرد، به شما متکی هستیم و با شما به پیش میرویم. شما در هر پیام و کلام تان انرژی، سرسختی و مبارزه دوامدار، آشتی ناپذیری و ناسازشی را با دشمنان وطن و همبستگی، هم اندیشی و گرمجوشی رفیقانه را ارمغان داده اید. یکبار دیگر از همه ی شما رفقا، دوستان و هممیهنان عزیز در داخل و خارج از کشور از صمیم قلب تشکر نموده و دستهای پرتوان تانرا با گرمی میفشاریم.

درود بی پایان تقدیم تان باد!

(دست اندرکاران «اصالت»)

 

 اگست ۲۰۱۰

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org