چهارشنبه، ۲۳ سپتمبر ۲۰۰۹

 

رفقای عزیز !

 از پستکارت زیبای انترنتیی که به مناسبت عید فطر به آدرس من با کمال ادب فرستادید، نه تنها سپاسگزارم، بل که رعایت آداب پسندیدۀ مسلکی شما در ژورنالیزم را می ستایم۰

بگذار حد اقل همین رسم پستکارت نویسی و ارسال پیامها و تمنیات دوستانه یکی به دیگری، بخصوص در روزهای نیک و خجسته، در میان مردم ما رواج بیشتر یابد و وسیله یی گردد برای ایجاد دوستی، برادری و احترام متقابل!

به نظرمن، یکی از رازهای موفقیت وسایل اطلاعات همه گانی به شمول سایتهای انترنتی، در این نهفته است که گرداننده گان آنها چی گونه می توانند روابط بین خواننده، شنونده و بیننده را با مرکز نشراتی شان تامین کنند۰

این نوع رابطه، برای کسب اعتبار بیشتر، تداوم و انکشاف فعالیتهای یک رسانهء جمعی بسیار مهم است و در ژورنالیزم مترقی (ژورنالیزم سفید) به نام «رابطهء معکوس» یاد می شود و تامین آن از نگاه ژورنالیزم عملی یک کار بسیار دشوار است۰ مبتکر و آغازگر این کار معمولاً گرداننده گان با مسوولیت و متعهد رسانه ها هستند که با بکار برد شیوه های مختلف نشراتی، عکس العمل جامعه نسبت به رسانه شان را بر می انگیزند و این عکس العمل از طریق ارسال نامه ها، پیامها، انتقادات، پیشنهادات، مضامین، مقالات و غیره از سوی جامعه به آدرس ادارهء نشریه، رابطه معکوس را به وجود می آورد. این رابطه هرقدر تأمین و تحکیم شود، به همان اندازه وسیلهء اطلاعات، در کارش موفق است و دارد به «جمعی» شدن واقعی نزدیک می گردد۰ بی میلی و بی تفاوتی خواننده، شنونده و بیننده نسبت به وسیله یی اطلاعات جمعی، آغاز مرگ معنوی همان وسیله محسوب شده می تواند۰

به عقیدهء من، گرداننده گان سایت شما، (سایت وزین و خوش سلیقه اصالت) در جملهء همان ژورنالیستان و سایت نگاران افغانیی قرار دارند که، از آداب و اخلاق پسندیدهء مسلکی در ژورنالیزم نیز بهره ور اند و تعهد در وظایف شان را حتی الامکان در عمل رعایت می نمایند۰ تلاش در جهت تامین رابطهء سایت شما با خواننده گان، پیروزیهای درخشانتری را به شما در ژورنالیزم انترنت نیز به بار خواهد آورد۰ من به حیث هموطن شما و یکی از کوچکترین ژورنالیستان افغانی، با مسوولیت مسلکی می توانم بگویم که بسیاری از سایتهای انترنتیی که توسط هموطنان ما، صرفنظر از دیدگاههای سیاسی آنان، فعالیت می نمایند، قابل تمجید و ستایش است۰

 

با گرامیداشت،

 دکتور فرید طهماس

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org