سه شنبه، ۲۹ جولای ۲۰۰۸

HPIM2455.JPG
هنرمند سابقه دار، مردمی و شناخته شده تیاتر و سینمای کشور،
محترمه حمیده عبدالله

با اندوه و دیدۀ اشکبار و نگاه غم انگیز به صفحه تلویزیون آریانا اطلاع یافتم که محترم نصیر فیاض گرداننده و مجری برنامۀ حقیقت تلویزیون آریانا، یکی از ژورنالیستان و حقیقت گویان روند ژورنالیزم، بعد از آخرین برنامه اش که با بسیار زحمت و تلاش با شهردار کابل، که به دستور شخص برادر کرزی تقرر حاصل کرده بود، آنچه که خواست شهروندان شهر کابل بود، به دست نشر سپرد. و من امروز با تأثر نگاه کردم که محترم فیاض بنا بر توطئه و دسایس مخالفین تاریک اندیش حق و حقیقت، بازداشت گردیده است، لهذا من به مثابه یک هنرمندِ سابقه دار تیاتر و سینمای کشور، بدون درنظرداشت قضایای سیاسی و آنچه که به سرنوشت مردم کشورم بازی صورت میگیرد، از زمامداران کشورم تقاضای جدی دارم تا هرچه زودتر، بدون قید و شرط، این ژورنالیست جوان، آگاه، با درک و پُرافتخار کشورم را رها نموده و خاطر من و هزاران هموطن، دوستان، اقارب، اعضای خانواده و علاقمندان وی را آرام سازید.

آرزومندم در چنین فضایی که دور از میهن، در دیار غربت، بسر میبرم، با رهایی فیاض مرهمی را بر قلب زخمی و داغدیدۀ من بگذارید !

 

با احترام،

 

حمیده عبدالله از سویدن

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

 

 

www.esalat.org