خاطرات هموطنان ما از
 انقلاب ۷ ثور
(۱۳۵۷- ۱۳۷۱)

(تمام دوستان، هموطنان، رفقا و همکاران قلمی سایت، هرگاه خواسته باشند، میتوانند، مقاله ها، نوشته ها، خاطرات و مطالب و مضامین خودرا به مناسبت سی امین سالگرد انقلاب ثور غرض نشر به سایت اصالت ارسال نمایند.)

اصالت

 

منتشر شده در: 26/04/08 04:12 GMT

به نظر من اگر همین غربی ها و امریکائی های جهانخوار در آمدن انقلاب شکوهنمد ثور مخالفت و مداخله نمیکردند افغانستان شاهد چنین حوادث تلخ نمیبود. و حالا که همین خونخوارن جهانی در افغانستان حضور دارند چه دست آورد برای این کشور دارند.

آرین جان، کابل

 

منتشر شده در: 26/04/08 05:21 GMT

هر انقلاب ویرانی و خونریزی با خود همراه دارد اما نظام حکومت کارگری دهقانی بود. نهاد تحصیلی پزشکی خصوصی نبود هر تاجک پشتون هزاره ازبک نظر به درجه به پوهنتون دلخواه خود درس میخواند فقر نبود هر مامور مدیر ریس از خود حقوق و کوپون داشت که میتوانست به همان امرار حیات کند. نهاد های عامه المنفعه ساخته میشد بیکاری نبود فابریکه های خصوصی و دولتی فعال بود اقلاً مردم طبقه غریب از تولیدات کشور خود استفاده میکرد و وارث هر شهید بخاطر امرار حیات خود صاحب یک اپارتمان و حقوق خود بود اما تحولات بعدی آن ویرانی مهاجرت

مزاری، کابل

 

منتشر شده در: 26/04/08 11:49 GMT

افغانهای محترم!
دوران حزب دموکراتیک بهترین دوران زندگی در طول تاریخ افغانستان بوده زیرا انها همه فرزندان وطن دوست و با شرافت بودند، راستی رضای خدا همه انها برای مردم خدمت میکردند و دزدی مردم را مانند این مجاهدین چور و چپاول نمیکردند برای زنها پیران و اطفال احترام داشتند، در تلاش پیشرف وطن کار میکردند، در ان وقت هم همین جهادی ها بنام دین بالای دین اسلام تجارت میکردند، حکومت کنونی و جهادی را بنگرید همه دزد رهزن و فساد اداری را اکنون بیبینید ولی حزبی های ۷ ثور از رهبری گرفته تا سپاهی تا الحال هیچ چیزی ندارند

بی بی شیرین، کلوله پشته کابل

 

منتشر شده در: 26/04/08 13:03 GMT

با درود به همه رزمندگان را آزادی
من در همان سال دانشجوی صنف دوم دانشگاه نظامی کابل (حربی پوهنتون) بودم همه محصلين حربی پوهنتون و اکادمی تخنيک حربی و افسرانيکه عضو حزب دموکرتيک خلق بودند از حوزه های حزبی خود دستور گرفتند تا آمادگی برای انقلاب داشته باشند. رفقای ما مخفيانه از طريق اکادمی تخنيک و حربی پوهنتون با اشغال سلاحکوت های معين مسلح گرديند. هم دروازه های ورودي- قرارگاه ها سنترال تلفون و محلات سوق الجيشی در محاصره انقلابيون قرار داشت- منع رفت و آمد صادر و قيود گشت و گذار وضع گرديد. رزمندگان حزب ما قوای چهار و قوای پانزده زرهدار را در تصرف خود در آوردند حرکت تانک های رفقای قهرمان ما به صوب شهر کابل آغاز شد فضای جنگی و پر هيجانی همه جا را فرا گرفته بود. افسران و استادان غير حزبی احترامانه در قرارگاه پوهنتون جمع آوری گرديدند و برای شان دستور صادر گرديد تا محل را ترک نه کنند فردای آنروز پيروزی انقلاب به همه افسران و محصلين طی گرد همآيی در صحن پوهنتون با اطلاع همگان رسانيده شد. جنرال شاه پور احمد زی قوماندان حربی پوهنتون آمادگی اش را برای حمايت از انقلاب ثور اعلام داشت همه خوش و خوشحال بوديم و ما اين حرکت انقلابی را برای آينده بهتر انجام داده بوديم ولی متاسفانه ارتجاع و حاميان آن مانع اين پروسه گرديدند و جنگ تا کنون در کشور عزيز ما جريان دارد
روان همه رزمندگان فهرمان کشورم شاد بادا

مرد مسافر از شهر هرات

 

منتشر شده در: 23/04/08 16:26 GMT

انقلاب شکوهمند ثور بخصوص مرحله نوین وتکاملی ان یک امر تصادفی نبود بلکه یک ضرورت مبرم وتاریخی بود که مردم شریف افغانستان دوصد سال کم وبیش تحت استعمار خاندان ظالم سلطنتی قرارداشتند سال هاییکه جز خشونت بی رحمی ترور واختناق قساوت وسنگدلی چیز دیگری وجود نداشت سالهاییکه بهره کشی قوم حاکم از اقوام واقلیت های محکوم بوداستبداد طراز فاشیستی جریان داشت که میتوان تداوم جنگهای سی ساله کشوررادر پهلوی هزاران عوامل خارجی وداخلی چون جهل وبیسوادی رادرمرکزبقایای میراث سلطنت جای دادوعامل عمده جنگها دانست .

ذکریا کوهستانی، ماسکو

 

منتشر شده در: 23/04/08 18:32 GMT

سلام به همه
من در دوران حکومت کمونست ها کودک بودم از سياست چيزی نميدانستم ولی همين قدر احساس ميکردم که از زندگی لذت ميبرم و دنيا رنگي ديگري داشت چون دوران تعليمات ابتدايی ام را در انزمان با نظم و دسپلين خاص در مکتب سپری کردم و زمانی که ان حکومت سقوط کرد زمان تحصيلات عالی ام بود زندگی برايم جهنم شد از هر طرف بي عدالتي ها و حق تلفي ها و بدبختي هاي مردم شروع شد که من اين تغيير و تفاوت را به وضاحت درک کردم ديگر زندگی چهره خشن به خود گرفت ادم های شاد و خندان انسان های خاموش و افسرده شدند.

داکتر بشرا سعادت، کابل

 

منتشر شده در: 23/04/08 16:12 GMT

سلام. انقلاب و یا کودتای هفت ثور اگرچه درجریان آن نواقصی هم داشت، برای اولین بار صفحه جدیدی را در حیات سیاسی و اجتماعی مردم باز نمود ملیون ها دهقان صاحب زمین شد و سود و سلم از دوش دهقان برداشته شد جکومت ارباب رعیتی ملغا شد بحکومت اسبدادی خاندان اهل یحیی خاتمه بخشید و پیشرفت های در عرصه مدرنیزه ساختن جامعه افغانی صورت گرفت و امروز شعور افغانستان آنقدر بیدار است که دیگرفریب مذهب را نخواهد خورد و برای همیش برای یک جامعه مدرن و عاری از استثمار فرد توسط فرد بپیش میرود این است واقیعت انقلاب ثور ۱۳۵۷

نجیب الله کامل، روتردام هلند

 

منتشر شده در: 23/04/08 22:02 GMT

سلام به تمام کارمندان بی بی سی و خواننده گان عزیز. در حقیقت انقلاب ثور از طرف یک تعداد کودتا گفته میشود ولی از طرف دیگر بسیار دستاورده های خوب و پر ارزش در جامعه افغانی داشته است . اما این جامعه غربی و همسایه های ما بوده که نخواستند مردم ما در ارامیش وخوشبختی زنده گی نمایند . کدام عضو حزب وطن در کابل در زمان حکومت شان زنده گی خوب داشتن وقتی که حکومت داکتر نجیب الله سرنگون شد بیسیاری از اعضای حزب او حتی در خانه های خود نان و ارد نداشتن که من حتی خانه های شخصی بعضی انها مشاهده کرد

siawash، minsk

 

 منتشر شده در: 16/04/08 11:59 GMT

صمیمانه ترین شاد باشها و تبریکات خود را به مناسبت سی امین سالگرد انقلاب شکوهمند ثور به پیشگاه مردم زحمتکش افغانستان تقدیم میدارم.
سی سال از سرنگونی قدرت فعال استثمارگران، از پیروزی انقلاب ملی دموکراتیک ثور، میگذرد. پیروزی انقلاب ثور بمثابه نقطۀ عطف عظیم در تاریخ کهن سرزمین ما بود که جامعۀ ما را در مسیر دگرگونی های عمیق انقلابی قرار داده بود. راه نجات از عقب ماندگی را به ایجاد جامعه مبتنی بر عدالت واقعی اجتماعی را در کشور ما هموار نموده بود.

با درودهای گرم

ع . ق . فضلی، هالند

 

منتشر شده در: 19/04/08 06:27 GMT

هفت ثور روزیست که اگر ادامه پیدا می نمود، وضعیت مصیبت بار و فاجعه آمیز امروزی بوجود نمی آمد. در واقع، هفت ثور آغاز حکومت فرزندان صدیق و انسانهای پُرشور این سرزمین است که توسط متحجرین و کوردلان مذهبی، به کمک امپریالیزم، خفه شد و امروز آهسته- آهسته صدای مظلومیت و برحق بودن آنرا دوباره می شنویم. بدون شک کشور ما مانند ترکیه نوین به یک مصطفی کمال (آتا ترک) نیاز دارد، تا ریشه های پوسیده و خشک دین و مذهب را در افغانستان بخشکاند. تا زمانیکه مردم افغانستان در این دام گرفتار باشند، به خوشبختی نخواهد رسید.

مژگان نورزاد، کابل

 

منتشر شده در: 17/04/08 12:43 GMT

هفت ثور١٣٥٧پیروزی مبارزین راستین، وطنپرست و روشنفکر افغانستان ضد ارتجاع و فساد بود که متاسفانه توسط امپریالیسم جهانخوار و فاسد به کُمک جنایتکاران و مرتجعین وطنفروشان ناکام شد و تا امرز دیگر چنین سعادتی نصیب مردم ما نشدـ

Wahid، hamburg

 

منتشر شده در: 17/04/08 07:16 GMT

با اظهار سپاس از بی بی سی که این زمینه را برای من و تمام مردم جهان فراهم نموده تا نظریات خویش را بتوانیم ارائه نمایم.
من صرف اینقدر میخواهم برای شما بگویم که شما هفت ثور رژیم داکتر نجیب الله و کارمل را با نظام های دیگر که در افغانستان قدرت داشتند مقایسه نماید که چطور نظام داشتیم. و بازسازی که در آن زمان شده بود که تا حال در افغانستان دیده میشود و بازسازی که حالا شده و می شود سابق تنها روس در افغانستان بود ولی فعلا تمام نیرو های ناتو و سازمان ملل متحد در افغانستان کار میکنند. شما خود قضاوت کنید؟

نورزی، کابل

 

منتشر شده در: 18/04/08 18:20 GMT

هموطنان عزيز و شرافتمند سلام برای همه شما.
انقلاب ۷ ثور و مرحله نوين ان راه درخشان و ساختار جامعه نوين و عادلانه را در افغانستان باز کرده بود. افسوس که توسط امبرياليزم خونخوار و نوکران جنايت کار، وطنفروش و خائن ان به ناکامی انجاميد و اين جنايت کاران تاريخ بشريت افغانستان عزيز مارا يکی از بدنام ترين کشور دنيا مبدل ساختند. بايد همه مردم صلح دوست و وطنبرست ما اين حقيقت را درک بکند. بااحترام سخی از سويدن

محمد سخی، سويدن

 

منتشر شده در: 19/04/08 16:56 GMT

۷ ثور روز خوشبختی برای ملت افغانستان بود روز سعادت و کامیابی روز عدالت و قانون لعنت به کسیکه زمینه ساز برای ۸ ثور شد لعنت به کسیکه تحت بیرق جهاد جنگ سیاسی را به یک جنگ ایدیالوجک تعبیر کردند و ملت فقیر و ادیالیست مارا به گمرای کشاند نه خلقی ها و پرچمی ها و مجاهدین کدام تقصیر دارند خیانت اصلی را ظاهر...کرد که در ۴۰ سال زمامداری اش ملت را به فقر نگاه کرد و ملت مجبور شد برای یک لقمه نان دست به یک عمل بزند چی پسندیده چی نا پسندیده که سرنویشت به کمک بخور نمیر امریکا کشاده شد وادامه دارد

haqeel، tokyo

 

منتشر شده در: 19/04/08 15:09 GMT

سلام.من صنف ۱۲ مکتب عسکری وغریب ترین ولی متعلم لایق و با استعداد بودم که انقلاب ۷ ثور بپیروزی رسید و در سال ۱۳۵۹ افسر اردوی افغانستان شدم که اردوی شوروی یک سال قبل بافغانستان آمده بود و فعلا داکتر حقوق هستم رهبری ح دخ ا بنفع کشور از روسها استفاده خوبی کرد و من شاهد ترقی و پیشرفت سریع افغانستان بودم در تمام عرصه ها روسها افغانستان را کمک کردند من غریب نبودم و وطنم امنیت بود من بتمام ملت روس احترام دارم. و حالا از جامعه بین المللی میخواهم که شما هم که آمده اید چنان کنید که روسها کردند ما بکمک های تان نیاز داریم

نجیب الله کامل، روتردام هلند

 

منتشر شده در: 19/04/08 14:56 GMT

سلام به هموطنان. نظر های غير مسولانه و قضاوت غيرعادلانه در رابطه به عملکرد های جريانات سياسي در افغانستان هميشه يک جانبه بود و هيچ جريان سياسی حاضر به قبول کردن اشتباهات خود نيست. اگر قرار باشد هفت ثور را محکوم کرده و سياه ترين روز را در تاريخ برايش مقام داد. آفرين به آن وجدان که هشت ثور را که تمام دارای های ملت و افتخارت تاريخی افغانستان را که توسط رهبران جهادی به دشمن سوگند خورده افغانستان تسليم کرده و زنده گی آبرومنده مردم ما را به سياه ترين روزها مبدل کردند آنرا افتخار تاريخ مان ميداند.

علی راد، کوبنهاگن

 

منتشر شده در: 19/04/08 09:39 GMT

سلام خدمت تمام خواننده گان گرامی!
اگر دقیقاً ارزیابی شود تهاجم فرهنگی و شیوه های مختلف کشتار و بدنامی افغان ها که بعد از هشت ثور الی اکنون جریان دارد. در زمان خلقی ها و پرچمی ها وجود نداشت. میلیون ها افغان بعد از هشت ثور به کشور های دنیا سرا زیر شدند نه پیش از آن اگر شدند عده محدود آنهم به اساس مشکلات و سلیقه های شخصی خودشان ترک وطن کردند کدام خلقی یا پرچمی مال بیت المال را غارت کرده بود؟ و یا بخاطر سردردی خود دوبی رفته بود کدام افغان از گرسنگی طفل خودرا در زمان کمونیست ها به ۲ هزار افغانی فروخت؟

قیس نوری، مزار شریف

 

منتشر شده در: 19/04/08 06:27 GMT

هفت ثور روزیست که اگر ادامه پیدا می نمود، وضعیت مصیبت بار و فاجعه آمیز امروزی بوجود نمی آمد. در واقع، هفت ثور آغاز حکومت فرزندان صدیق و انسانهای پُرشور این سرزمین است که توسط متحجرین و کوردلان مذهبی، به کمک امپریالیزم، خفه شد و امروز آهسته- آهسته صدای مظلومیت و برحق بودن آنرا دوباره می شنویم. بدون شک کشور ما مانند ترکیه نوین به یک مصطفی کمال (آتا ترک) نیاز دارد، تا ریشه های پوسیده و خشک دین و مذهب را در افغانستان بخشکاند. تا زمانیکه مردم افغانستان در این دام گرفتار باشند، به خوشبختی نخواهد رسید.

مژگان نورزاد، کابل

 

منتشر شده در: 20/04/08 08:12 GMT

سلام و درود به همه دست اندرکاران بی بی سی:
در قدم اول سالروز انقلاب شکوهمند هفت ثور را به همه هموطنان خویش تبریک میگویم. هفت ثور نقطه عطف در زندگی مردم ما بود و توسط یک تعداد استفاده جویان و کوردلان با کمک ۷۲ کشور امپریالیستی به شکست انجامید. این عقب نشینی با زور صورت نگرفته بلکه حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن) خودش کرسی را مجاهدین سربه کف (غارتگران قرن) دو دسته تسلیم نمود. بلی کدام یک اعضای رهبری حزب وطن دارای دارایی هنگفت ملت است و زمین کی را غصب کرده و کی را بنام سنی و شیعه کشته تشکر

فرید، کابل

 

منتشر شده در: 20/04/08 06:25 GMT

در باره ٧ ثور میتوا ن نظریات مختلف ارایه نمود. این رویداد واقعا طرز تفکرو جهان بینی مردم افغانستان را دگرگون نمود. اگر امروز متوجه شویم هیچ یک از اراکین دولت سابق چه در داخل و چه در خارج از کشور زنده گی مجلل ندارند و پول بیت المال را مثل رهبران جهادی و رهبرانی امروزی در دولت به یغما نبردند و حیف و میل زنده گی شخصی خود نکردند. با هر ایدیالوزی که داشتند میخواستند به مردم خدمت کنند نه این که چوروچپاول مثل این تباه کاران. امان الله عزیزی

امان الله عزیزی، مانتریال-کانادا

 

منتشر شده در: 20/04/08 11:18 GMT

سلام افغانهای عزیز!
پیروزی انقلاب ثور یک طوفان شدیدی بود که دروازه تمام ظالمان، فیودالان و استثمارگران را در هم شکست و یکبار نابود شدند. ما اطرافیان از دره های تاریک و سردی که دیگر جای تیله کردن برای حکومت های ظالم نماند، آزاد شدیم و راهی مرکز، ولایات و باالاخره توانیستیم به خارج مسافرت کنیم. اما باز این عناصر و ایمان آورده به دالر به کمک مارهای استعماری حق ملی مردم بیچاره افغانستان را زهرآلود ساختند که دیگر نه عربیهای و ناتوها درمان کرده بتوانند. حتا رهبران شخصیت های غریب بودند. اما ببینید اینهارا.

quwat، Canada

 

 

(برگرفته از سایت فارسی  بی بی سی)

 

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

یکشنبه،  ۲۰  اپریل  ۲۰۰۸

www.esalat.org