نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان؟
 و سوء استفاده از نام
رفیق ببرک کارمل

دوشنبه، ۱۰ دسمبر ۲۰۰۷

رفقا، دوستان و هموطنان عزیز !

من از نوشتن تبصره و مطلبی طولانی پیرامون تجلیل از یازدهمین سالروز درگذشت رهبر زحمتکشان افغانستان، زنده یاد رفیق ببرک کارمل و اولین سالگرد وفات مرحوم محمود بریالی، یکی از بنیانگذاران فعال نهضت فراگیر میهنی، در نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان؟ (در هردو بخش آن- داخل و خارج از کشور)، و به خصوص در محفلی که از طرف مجلس مؤسسان آن نهضت در شهر کابل در هوتل انصاف تجلیل به عمل آمده است، آگاهانه خودداری نموده و لیکن توجه آنعده رفقای عزیز معتقد و وفادار به مبارزۀ دادجویانه و اندیشه های رهبر خردمند زحمتکشان افغانستان، رفیق ببرک کارمل را که بنابر ملحوظات و ناگذیریهای معینی در تمام فرکسیونها، احزاب، نهضتها، سازمانها، جنبشها، کمیته ها، جزایر و گروپهای جداشده از پیکر بزرگ ح.د.خ.ا.، عضویت دارند، به نکات آتی که از نظر من قابل تعمق می باشد، جلب می نمایم :

        اکثراً، در حلقات رهبری این سازمان (نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان) از روی ناگذیری و به اصطلاح "شرم زمانه" و فشار های داخلی و خارجی که بالای هستۀ رهبری آن موجود میباشد، صرف به طور بسیار مختصر از یازدهمین سالروز وفاتِ رفیق ببرک کارمل یاد نموده اند و باقی همه در بارۀ اولین سالگرد وفات رهبر اصلی فرکسیون شان، مرحوم محمود بریالی پرداخته اند.

        سایت مشعل به گرداننده گی مصطفی روزبه، صرف برای چند روزی محدودی مطلبی کوچک و بی محتوای را به مناسبت یازدهمین سالروز وفات رفیق ببرک کارمل تحت عنوان رهبر فرزانه مردم افغانستان، باز هم از روی ریا، فریب و شرم زمانه، به دست نشر سپرد که فعلاً از صفحه اول سایت مشعل (داشته های این برگ) آگاهانه برداشته شده و بقیه مقاله ها، نوشته ها و گزارشهای خبری که همزمان با نشر همین مطلب کوچک و بی محتوا تحت عنوان رهبر فرزانه مردم افغانستان، به نشر سپرده شده بودند تا کنون موجود می باشند، مانند گزارش ويديويي همايش کابل، اين ياد داشت تنها براي خواندن درخلوت است ،نه براي . . . و انقلابی رومانتیک و واقعیتگرا و غیره مطالب، که البته این خود بیانگر سیاست دوگانۀ و اپورچونیستی این نهضت؟ به منظور فریب و اغفال رفقای معتقد به اندیشه های رفیق ببرک کارمل می باشد.

        سترجنرال سابق، محترم نبی عظیمی نویسندۀ کتاب اردو و سیاست که یک زمانی به اصطلاح از جملۀ سرسپردگان و اخلاص مندان رفیق ببرک کارمل بودند، نبشتۀ شاعرانۀ را تحت عنوان بر مزار دوست به مناسبت اولین سالگرد وفات محترم محمود بریالی به سایت مشعل فرستاده که برای رفقا و دوستان کاملاً مفهوم است، لیکن در بارۀ یازدهمین سالروز وفات آن بزرگمرد تاریخ، رفیق ببرک کارمل، که صرفنظر از مسایل سیاسی آن، برادر ارشد مرحوم محمود بریالی می باشد، کاملاً سکوت اختیار نموده است و حد اقل یک مطلبِ جداگانه و یا هم در همان نبشتۀ شاعرانه اش بر مزار دوست، حتی به ادرس خانوادۀ آن بزرگمرد، یادی هم از آن بزرگمرد تاریخ نکرده و در مجموع مُهر سکوت بر لب گذاشته است. چرا ؟

        در همایش شهر کابل که چندی قبل در آستانۀ یازدهمین سالروز وفات رفیق ببرک کارمل به ابتکار مجلس مؤسسان نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان؟ برگزار شده بود، محترم شیرمحمد بزگر رئیس این مجلس در جریان صحبت های خود از آن بزرگمرد تاریخ که تمام عمر خودرا وقف مبارزه به خاطر صلح و دموکراسی واقعی در کشور نمود، حداقل مختصری اشاره و یادی هم نکرد . چرا؟

       به تاریخ ۱۵ قوس، مجلس موسسان نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان از یازدهمین سال خاک سپاری مرحوم زنده یاد ببرک کارمل و نخستين سال وفات مرحوم شادروان محمود بریالی محفل ختم قران مجید را در هوتل انصاف برگزار نمود . جالب اینست، به تصاویری که از این محفل در سایت مشعل به نشر رسیده است و در ذیل شما نیز آن تصاویر را می بینید،  یکبار خوب دقت نموده و نگاه کنید. روی یکی از میزهای هوتل انصاف که محفلی به همین مناسبت در آنجا برگزار شده بود، شما یک قطعه تصویر چوکات شده گی مرحوم محمود بریالی را می بینید که محترم شیرمحمد بزگر نیز در کنار آن دیده میشود، ولی کجاست تصویر زنده یاد رفیق ببرک کارمل در کنار این عکس روی میز ؟ مگر این محفل ختم ودعايیه به بزرگداشت یازدهمين سال خاک سپاری شادروان ببرک کارمل ونخستين سال وفات زنده یاد محمود بریالی در کابل نبود؟ که حتماً بود. پس تصویر رفیق ببرک کارمل کجاست؟ حتماً تصویر زنده یاد رفیق کارمل بزرگ کم پیداست و نزد هیچکدام شان موجود نمی باشد. در رابطه به  گرامیداشت از یازدهمین سالگرد وفات رفیق ببرک کارمل اگر از جانب رفقای صفوف این سازمان فشار بالای هستۀ رهبری شان  نمیبود، بدون شک که امروز هم مانند ده سال قبل از رفیق ببرک کارمل عزیز یادی نمیکردند.

بلی رفقای عزیز !

به این میگویند فریب، دورنگی، تجارت سیاسی ، معامله و به اصطلاح عامیانه خاک زدن به چشم دیگران. نام و عنوان آن را بخاطر فریب رفقای معتقد و صفوف با وجدان در صفحه های انترنیتی و نشرات خود  درشت نوشته می کنند که محفل ختم ودعايیه به بزرگداشت یازدهمين سال خاک سپاری شادروان ببرک کارمل ونخستين سال وفات زنده یاد محمود بریالی در کابل، ولی در عمل طور دیگری برخورد می کنند که نمونۀ کوچک آنرا شما از گذاشتن قاب عکس مرحوم محمود بریالی بر روی میز در این مراسم که در هوتل انصاف در شهر کابل برگذار شده بود، مشاهده می نمایید. چرا برخورد دوگانه ؟ مراسم به خاطر بزرگداشت هردو شخصیت و برادر، ولی تصویر از یکی آن ؟ چرا؟ من ضرورت به ارائیۀ هیچگونه پاسخی ندارم، مسأله پیش من روشن است، صرف خواستم که به این ترتیب معامله گران و جفاکاران روسیاه تاریخ را بیشتر از پیش رسوا کنم و به رفقای معتقد به اندیشه های رفیق کارمل بزرگ یکبار دیگر هوشدار دهم که متوجه باشند و فریب اینها را نخورند. حالا برای تان بیشتر و اضح شد که اینها اصلاً در خط دیگری که کاملاً جدا از خط فکری رفیق کارمل میباشد، روان هستند و صرف از نام آن بزرگمرد تاریخ بعضاً بیشرمانه به خاطر فریب رفقا سوء استفاده میکنند. اگر چنین نیست، چرا محترم شفیق الله توده یی رئیس شورای اروپایی این نهضت که بر جنازۀ رفیق کارمل بزرگ در شهر ماسکو اشک می ریخت و فریاد می زد که رفیق کارمل! ما راه تو را ادامه میدهیم و ما افغانستان میرویم!، ولی امروز حداقل یک پیام کوچکی در سایت مشعل به خاطر گرامیداشت از یازدهمین سالروز وفات آن بزرگمرد ننوشت. چرا؟ از ارسال پیام به سایت اصالت به این مناسبت که اصلاً حرفی را نمی خواهم در میان بگذارم.

محترم شیرمحمد بزگر، مسئولان نهضت ترقی و دموکراسی افغانستان!

چرا تصویر زنده یاد رفیق کارمل را بر روی میز در کنار تصویر برادر و رفیق همرزم دیروزش در ح.د.خ.ا.، مرحوم محمود بریالی قرار ندادید و در کنار آن عکس یادگاری نگرفتید ؟ رفقا چگونه می توانند که بر شما اعتبار و اعتماد کنند ؟ چرا شما رفقا را فریب میدهید؟ ولی شما کور خوانده اید، ما هرگز فریب شما را نخواهیم خورد. آزموده را آزمودن خطاست!

سوال دیگر اینکه، شما (نهضت ترقی و دموکراسی افغانستان) که در هر گوشه و اکناف کشور بر اساس گزارشهای منتشره در سایت مشعل، سازمانهای ولایتی و محلی در سراسر کشور دارید، چرا از طرف مسئولان سازمان شما در ولایت بلخ و شهرک حیرتان یک دسته گٌُل کوچکی بر مقبرۀ آن بزرگ مرد تاریخ گذاشته نشد ؟ چرا شما هدایت ندادید؟ چطور شما این کار را در کابل انجام دادید، ولی در حیرتان که آرامگاه آن بزرگمرد است، تعلل ورزیدید؟ حتماً فراموش کرده اید، چون مصروفیت های کاری تان فوق العاده زیاد است. نه ؟

مسئولان اروپایی و کشوری نهضت ترقی دموکراسی افغانستان؟ !

دیگر بس است. فریب بس است. هر کاری میل تان باشد انجام دهید. اما کوشش کنید که مردانه اعتراف نمایید که راه شما از راه رفیق کارمل بزرگ جداست، در این صورتش است که ما (صفوف، کادرها و رهروان مکتب رفیق کارمل بزرگ) با شما کاری نداریم. از نام رفیق کارمل رهبر بزرگ زحمتکشان افغانستان بیش از این سوء استفاده نکنید !

رهبر مان را آرام بگذارید، شما بروید دنبال رهبران زنده و متوفی تان. با ما کاری نداشته باشید. این را من برای شما به مثابه عضو عادی ح.د.خ.ا. هوشدار میدهم.

 ما هرگز حرفهای رهبر بزرگ مان ببرک کارمل را فراموش نمیکنیم که میگفتند :

ما با اصول تجارت نمی کنیم و تصمیم نداریم تجارت کنیم. این امرباید هم به دوستان و هم بدشمنان روشن باشد !

 

رفقا و دوستان عزیز ! به این تصاویر نگاه کنید و خود قضاوت نمایید !

 محترم شیرمحمد بزگر! تصویر رفیق ببرک کارمل کجاست؟

اعضای هستۀ رهبری نهضت ترقی و دموکراسی افغانستان! تصویر رفیق کارمل کجاست؟

محفل ختم ودعايیه به بزرگداشت یازدهمين سال خاک سپاری شادروان ببرک کارمل ونخستين سال وفات زنده یاد محمود بریالی در هوتل انصاف

 رفقا، جالب است، محفل بزرگداشت در هوتل انصاف با این همه بی انصافی (!)

 

كشته شد
كی كشت اش
من وتو و او
ماوشما و ایشان
باچه
با خنجر دروغ
سلام مان دروغ بود
اظهارارادت مان دروغ بود
سوگند مان دروغ بود
عیادت مان از روی حساب و دروغ بود
آرزوی سلامتی مان دروغ بود
بر مزارش اشك می ریزیم
این هم به تظاهر و دروغ

 

احمد وحید پائیز از اوکراین

 

 

   www.esalat.org