شنبه، ۲۱ می ۲۰۱۱


دکتور فرید طهماس

 

  

 

(طنزـ دیالوگ)

 

 

گل آغا، یک کارت تلیفون خریداری میکند و از طریق آن به دوست خود قندآغا زنگ میزند و نمرهء تلیفون قندیگل را میپرسد. قندآغا نمره را به گل آغا دیکته میکند:

 

 قندآغا:  هلوووو، هلوووو، گلوجان تو یکدقه باش که بپالم ده کجا نوشته کدیم . . .

گل آغا:  قندو جان، تا که نمره ره پیدا کنی، باش که یک خبری خوشه بریت بگویم.

 

قندآغا:  بگو بگو، کدام خبری خوش؟

گل آغا: میگن وزارت مخابرات افغانستان گفته اس که، "هشتاد درصد جمعیت این کشور از خدمات مخابراتی برخوردارند و در نظر است برای گسترش این خدمات، در سال جاری سی میلیون دالر دیگر هزینه شود"

 

قندآغا:  خوب اس نی که تمام مردم ما تلیفون موبایل داشته باشن و وطن ما یک مملکت بسیار عصری و پیشرفته مالوم شوه!

گل آغا:  کاش که هشتاد فیصد مردم ما باسواد هم میبودن و سی ملیون دالر دگام بری گسترش سواد آموزی به مصرف میرسید؛ باز او وخت هم مشکل مخابراتی حل میشد و هم دیگه مشکلای مردم . ..

 

قندآغا:  خوب اس که ما و تو بیسواد نیستیم، گلو جان!

گل آغا:  میفامم که ما و تو بیسواد نیستم؛ اما دل مه به حال مردم بیسواد وطنم میسوزه؛ بیچارا!!

 

قندآغا:  اینه، اینه یافتم نمری قندیگله؛ بگی بگی نوشته کو، چار صد و یازده . .

گل آغا:  چند؟ چند؟

 

قندآغا:  چی؟ چی؟

گل آغا:  قندو جان، تلیفون غرغر میکنه؛ صدایت هیچ شنیده نمیشه . . .

 

قندآغا:  هلوووو، هلوووو، صدایمه میشنوی؟

گل آغا:  بگو، بگو، حالی صاف شد.

 

قندآغا:  چی صاف شد؟

گل آغا:  چی چه شد؟

 

قندآغا:  نمره ره نوشته کدی؟

گل آغا:  تو باش که یک قلم پیدا کنم!

 

قندآغا:  تا حال نوشته نه کدی؟

گل آغا:  تو باش که قلم نیس؛ یافتم، یافتم، بگو چند اس؟

 

قندآغا:  نوشته کو، چار صد و یازده . . .

گل آغا:  چارصد و دوازده؟

 

قندآغا:  کدام چارصد و دوازده؟ گفتم چاااااااااااار صدووووو یاااااااااازززززده . . .

گل آغا:  نمره تلیفون موبایل قندیگله بگو.

 

قندآغا:  تو نمری تلیفون خانه قندیگله کار داری یا نمری موبایل اوره؟

گل آغا:  نمری موبایلشه.

 

قند آغا:  کدام نمری شه؟

گل آغا:  قندیگل چند تا موبایل داره؟

 

قند آغا:  سه تا

گل آغا:  خو یکیشه بتی دگه!

 

قندآغا:  خو مه بریت گفته رایی ستم نی، چارصد و یازده . . .

گل آغا:  خو مام نوشته کده رایی ستم، چارصد و دوازده . . .

 

قندآغا:  کدام چار صد و دوازده؟

گل آغا:  خو تو میگی نی!

 

قندآغا:  نمره تلیفون قندیگل چار صد و دوازده نیس، چار صد و یازده اس!

گل آغا:  باز صدایت شنیده نمیشه قندو، تلیفون غرغر میکنه . . .

 

قندآغا:  گلوجان، نمره ره نوشته کدی؟

گل آغا:  آن، نوشته کدم.

 

قندآغا:  تو بخوان که چند نوشته کدی!

گل آغا:  گوش کو که بریت بخوانم؛ اولش چار، باز دوازده، باز دوازده، باز هشت . . .

 

قندآغا:  کدام دوازده؛ کدام هشت، مه کی گفتم هشت؟

گل آغا:  تو باش که کارتم خلاص میشه؛ اگه تلیفون قطع شد، وارخطا نشی!

 

تووووت

تووووت

تووووت

تووووت

تووووت

*

 

پایان؛

 

ماه می دوهزار و یازده میلادی

 

 

 

 

 

 مطالب و نوشته های که تا کنون از محترم دکتور فرید طهماس در «اصالت» به نشر رسیده است:

 

 

 

 

نمرهء تیلفون - طنز زیبایی از دکتور فرید طهماس

قندآغای پوسته رسان طنز جالب و زیبایی از دکتور فرید طهماس

فراموشکار - طنز زیبایی از دکتور فرید طهماس

بد بخت - شعر زیبایی از دکتور فرید طهماس 

مستورهء آداب - غزل نغز و زیبایی از دکتور فرید طهماس 

مرغ شکم پُر - طنز زیبایی به قلم دکتور فرید طهماس

معذرت می خواهیم! - طنز زیبایی از دکتور فرید طهماس

مصاحبهء «اصالت» با محترم دکتور فرید طهماس، ژورنالیست ورزیده، نویسنده و طنز نویس چیره دست کشور 

مصاحبهء دکتور فرید طهماس با داکتر فاروق فردا

فورمه را خانه پری کنید! - طنز جالب و زیبایی از دکتور فرید طهماس

لشمکِ چاپلوس - طنز بسیار جالب و زیبای از دکتور فرید طهماس

می خواست رییس شود! -  طنز زیبایی از دکتور فرید طهماس

پهلوانِ روزنامه نگار: طنز زیبایی به قلم دکتور فرید طهماس

طنز دربارۀ طنز - نوشته ای دکتور فرید طهماس

پدرم به جولا تبدیل شد - طنز بسیار جالب و زیبایی از دکتور فرید طهماس

مصاحبه با حزب دموکراتیک خلق افغانستان - نوشتهء دکتور فرید طهماس

مصالحه؟ - دکتور فرید طهماس

نامهء محترم دکتور فرید طهماس عنوانی «اصالت»

سنگها - نویسنده: لف تولستوی - مترجم: دکتور فرید طهماس

یک نامه و دو طنز به سایت وزین «اصالت» - دکتور فرید طهماس

لباس جدید پادشاه - ترجمه از روسی: دکتور فرید طهماس 

قو، ماهی و خرچنگ - ترجمهء تحت اللفظی: دکتور فرید طهماس

برگزیده یی از کتاب شیطان و دوشیزه پریم -  برگردان از روسی: دکتور فرید طهماس

یک رباعی به خاطر بهار - دکتور فرید طهماس

ای زن - پارچه ای نغز و زیبایی به قلم دکتور فرید طهماس

شش دوبیتی های نغز و زیبایی از دکتور فرید طهماس

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org