ادارۀ اصالت از تمام هم میهنان، دوستان و رفقای که به مناسبتِ سال نو ۱۳۸۸ خورشیدی لُطف و محبت نموده پیامهای تبریکیهء خویشرا ارسال نموده اند از ژرفای قلب از تک تک ایشان اظهار سپاس و امتنان نموده، برای شما عزیزان با خانواده های محترم تان
و همه ی زحمتکشان کشور صحت، سلامتی، صفا، صمیمیت، پیروزی، بهروزی، کامگاری و
صلح، آرامش و قطع خونریزی را در کشور محبوب ما
افغانستان آرزو میکند.

به سايت وزين اصالت، به عموم دست اندر کاران سايت اصالت و از طريق شما به فرد فردِ هموطنان عزيزما سال جديد ۱۳۸۸ و نوروز خجسته را تبريک و تهنيت عرض ميدارم. از خدای بزرگ صحت، سلامتی و تندرستی شما را تمنا دارم، اميد است نوروز خجسته برای مردم داغديده، رنجکشيده و تحقير شدۀ ملت ما صلح، ثبات، همدلي، صفا و صميميت را به ارمغان آورد. به گريۀ يتيمان، بيوه زنان، مستمندان، مصيبت ديده گان از جنگ و خونريزی، مساکين و فقرای کشور خاتمه دهد. و موفقيت شما عزيزان را در راه خدمت به وطن، مردم آرزوی هميشه گی ما هست.

انجنير محمد ظاهر بوستانی

رفقای گرامی سلام،

بدین وسیله سال نو ۱۳۸۸ هجری شمسی را از طرفِ خود و فامیل صادقی به شما، فامیلهای محترم تان و رفقای اصالت تبریک میگویم.

حبیبه صادقی از ماسکو

 سلام خدمت رفیق همت عزیز، رفیق فضلی عزیز و تمام رفقای نهایت عزیز و مهربان:

اولتر از همه سال نو خورشیدی را برای شما رفقای نهایت عزیز و مهربان تبریک گفته و آرزوی صحت، سلامتی و طول عمر برایتان دارم.

درود های گرم بر تمام دوستان و همکاران سایت عزیز اصالت که در طول سه سال گذشته با همکاری های بی شائبه شان به داعیهء رهبرِ زحمتکشان افغانستان شادروان، زنده یاد ببرک کارمل (خداوند روح پاک شانرا در بهشت داشته باشد) پاسخ گفته و در طول این مدت با سایت اصالت همکاری کردند، نیز نثارباد!

امید سال خوب، خوش و نیک برای تمام رفقای عزیزم و تمام مردم افغانستان در سرتاسر جهان و افغانستان داشته باشند و شادکامی نثارِ همه باد!

از اینکه ناوقت ایمیل میفرستادم، معذرت میخواهم چون من همیشه در افغانستان مشکل انترنیت دارم.

درود های گرم خانوادۀ بنده را نیز پذیرا شوید.

بااحترام

رحیم آریا

رفیق نهایت گرامی انجنیر صاحب همت،

با سلام و عرض ادب خدمت شما و همه رفقای محترم و فامیلهای محترم شما نوروز خجستهء  سال ۱۳۸۸ خورشیدی را به همهء تان از صمیم قلب تبریک گفته در این سال صحتمندی و موفقیت های هرچه بیشتر و بهتر شمارا آرزو دارم. اینک دوقطعه از اشعار محترم پژوه به شما تقدیم است.

هرروز تان نوروز.

برادر خورد شما رووف، افغانستان

اگر صدبار بمیرم و باز هم زنده شوم وفادار با آیدیالوژی حزب خویش که یگانه رهایی دهندۀ ستمدیده گان است خواهم بود
 

رفیق گرامی فضلی،

به مناسبتِ فرارسیدن بهارِ دل انگیز و برافراشتن جهندۀ شیرِ خدا برپایی میله عنعنوی گل سرخ و سال جدید ۱۳۸۸ مراتب تبریکات صمیمانه خویش را خدمت تان و تمام همرزمان غیورم که در کنار شما قرار دارند تبریک و تهنیت میگویم.

 از خداوند متعال آرزو دارم تا سالی که پیش روست سال ختم جنگ و برادرکشی در کشور عزیزمان باشد، سالی باشد که سیاهرویان قرن به دار عدالت کشیده شوند.

 از اینکه رفیق دورافتاده تانرا از یاد نبرده اید سخت ممنونم.

 احترامات مرا برای تمام رفقای آنجا وسیله شوید.

 رفیق تان عزیز الله رویش احمد یار

 هرات، افغانستان

 

رفیق عزیز فضلی،

 اجازه دهید به نماینده گی از رفقای ایالت نورد راین وستفالن آلمان بهترین تبریکات خود را به مناسبتِ حلول سال نو خورشیدی ۱۳۸۸ به شما رفیق عزیز و از طریق شما به خلق افغان و همه رفقایی عزیزِ که در راه سعادت خلق به تاسی از رهنمود های ببرک کارمل فرزندِ برومندِ خلق وطن میرزمند عرض کنم . آرزو میکنم سالی که در پیش رو است سال سعادت و سال تحقق آرمان های انسانی اصالت مندان جوان باشد.

  شریف اعظمی

 به نمایندگی از رفقای

 ایالت نورد راین ویستفالین آلمان

 ۲۰ مارچ ۲۰۰۹

رفیق فضلی!

سال نو به شما و به همه رفقا و مردم افغانستان مبارک.

اُمیدوارم، و سرسختانه کوشش خواهیم نمود تا در این سال جدید یک قدم دیگر برای آزادی مردم خود به پیش برویم. در این امرِ مقدس هیچ چیزی سد راه ما نخواهد شد.

دست شما را با احترام و عزت می فشارم و برای شما حوصله و طول عمر آرزومندم.

یحیحی

رفقای گرامی و نهایت عزیز دست اندرکاران سایت پُرمحتوی و وزین اصالت،

اولتر از همه سلام و ادب خویشرا برای شما رفقای مبارز و وطن پرست و پُرتلاش عرض نموده و بدین وسیله سال نو ۱۳۸۸ هجری شمسی را برای فرد فرد هم وطنان عزیز ما در افغانستان و برای شما رفقای همرزم و تمام نیروهای مترقی افغانستان تبریک و تهنیت میگویم و یک سال پُر میمنت، مملو از صفا وخوشی را آرزو می نمایم، اُمیدوارم بالاثر مساعی و مبارزۀ خستگی ناپذیر تمام نیروهای ملی و مترقی کشور جنگ و خونریزی و بد بختی هرچه زودتر در وطن ما قطع گردیده و هموطنان رنجدیده ما از مصیبت و بد بختی رهائی یابند. و همچنان در سالیکه پیش رو است موفقیتهای مزید را برای دست اندرکاران سایت وزین اصالت در راستای انسجام و وحدت خانوادۀ بزرگ مان ح.د.خ.ا. و پیشبرد امورات فرهنگی و تنویری به نفع انسان زحمتکش و نقش کلیدی را دراتحاد واقعی نیروهای چپ افغانی آرزو می نمایم.

با درودهای رفیقانه و دوستانه

هر روز تان نوروز، نو روز تان پیروز

ظاهر دقیق از هالند

رفقای رزمنده، رفقای گرامی و نهایت عزیز یعنی دست اندرکاران سایت پُرمحتوا و مردمی اصالت،

 به همه ای شما رفقا که واقعاً جوانان با درک و با احساس و پُرتلاش در راه خواستهای واقعی مردم نجیب میهن یعنی میهن آریایی ما میباشید، سلام های گرم خود را بشمول وابسته گانم تقدیم و حلول سال نو ۱۳۸۸ هجری شمسی را از اعماق قلب به همه ای مردم نجیب و شرافتمند میهن عزیزم و بشما رفقای رزمنده ای حزب دموکراتیک خلق افغانستان و همه نیروها و سازمانهای واقعی ملی و دموکراتیک در هر جایی که هستند، چه در داخل مرز و چه خارج از آن از صمیم قلب تبریک گفته و آنرا یک سال پُر از میمنت و آرزوهای نیک و سال وحدت همه نیروهای وطنپرست و بخصوص وحدت همه اعضای پُر افتخار حزب دموکراتیک خلق افغانستان که به پارچه ها و سازمانهای متعدد شکل گرفته اند، از خداوند متعال نیازمیدارم.

من باور و یقین کامل دارم که دیر یا زود این وحدت تحقق خواهد یافت و آنگاه بحیث یک سنگر و سپر دفاع مستحکم از خواستهای ملت شریف و نجیب و رنجدیده ای میهن عزیز ما عمل خواهند کرد.

در فرجام یکبار دیگر موفقیت و کامگاری اعضای گرانقدر سایت دوست داشتنی و مردمی و پُرمحتوای اصالت را تحتِ رهنمایی های خردمندانه محترم رفیق انجنیر فضل الرحیم همت و رفیق پُر تلاش و خستگی ناپذیر سایت یعنی رفیق محترم فضلی را آرزو میبرم .

شاد و موفق و سرفراز باشید.

مفکر از ایالت منی سوتای امریکا !

سلام من به تماماً رفیق های وطنپرست تقدیم است و سال نو ۱۳۸۸ را از صمیم قلب تبریک عرض میدارم.

پیروز باشید،

م. عارف ناصری

دکتور ب. شیوامل مسؤول سایت نهضتِ آیندۀ افغانستان

پیام تبریک بمناسبت حلول سال نو

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بدین وسیله مراتب عمیق تبریک، تهنیت و شادباش خویش را بمناسبت حلول سال نو ۱۳۸۸ هجری شمسی و نوروز باستان به پیشگاه هموطنان عزیز و منجمله حقوقدانان و هم مسلکان ما در داخل و خارج کشور تقدیم داشته، به رسم نیاکان و بر طبق عنعنه خجسته، قدوم سال نو را مبارک میخواهد.

مبرهن است که مردم مستضعف افغانستان به آرزوی تاًمین صلح و امنیت و رهائی از آفات و مصایبی که دامنگیر شان است، و تاًمین حقوق حقه شان به پیشواز سال نو میروند.

بدین رو از بارگاه خداوند متعال استدعا میداریم که:

از این فرخنده فروردین و فرخ پیک نوروزی

نصیب ملت افغان سعـــادت باد و پـــیروزی

با احترام

هیات رهبری و رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

پوهاند دوکتور غلام سخی مصئون

دوستان گرامی !

بعد از تقدیم سلام و احترام، حلول سال جدید ۱۳۸۸ خورشیدی را برای شما، فامیل، و همکاران محترم شما تبریک گفته، صحتمندی و موفقعیتهای بیشتر را آرزو مینمایم.

امیدوارم که سال پر از فیض و سعادت، قطع جنگ، صلح و صفا، برادری و برابری برای همه افغانها در هر نقطه دنیا که زندگی مینمایند، باشد.

به امید همکاریهای بیشتر شما در تحقق اهداف انجمن حقوقدانان افغان در اروپا.

با احترام

عبدالواسع غفاری

۲۹ حوت ۱۳۸۷

رفقای نهایت عزیز و گرامی!

بعد از تقدیم عرض سلام و ادب، با استفاده از فرصت میخواهم بدینوسیله صمیمانه ترین تبریکات خویشرا به مناسبتِ حلول سال ۱۳۸۸ هجری شمسی بشما دست اندرکاران  عرصه علم و فرهنگ  و از طریق شما به تمامی اعضای با وفای حزب که در سنگر مردم و وطن علیه استبداد و بیعدالتی ها قرار دارند تقدیم میدارم.

رفقای عزیز!

سرزمین افغانستان و مردم رنج دیده آن در آتشکده های سوزان جنگ میسوزد. فقر، گرسنگی، بیماری، بیعدالتی، ظلم و ستم جباران  جهان زور و سرمایه، کمر مردم مظلوم و بیچاره افغان را خم کرده است. سالهاست که مردم افغان عید، برات و نوروز ندارند. عید و نوروز مردم ما در اشک، ماتم و عزای عزیزان شان سپری میگردد. بیگانه گان تحت نام دموکراسی به سرزمین اشغال شده افغانستان ما مرگ و نابودی وارد میکنند. این رسالت شما دست اندر کاران عرصه فرهنگ است که چهره های شیطانی کمپنی های دموکراسی "غارت سرمایه های ملی، استعمار، استقرار پایگاه های نظامی" را افشا کنید.

از بارگاه رب العزت به شما رفقای عزیز و تمامی اعضای حزب وطن (ح.د.خ.ا.) و مردم افغانستان درین فرخنده روز با سعادت صحت و سلامتی و برای مادر وطن عزیز تر از جان، صلح و آرامش همیشگی آرزو میکنم.

با احترام

عبدالغنی غیاثی

رفیق گرامی فضلی و اعضای فامیل ،

با رفقای عزیز همکار سایت اصالت و خانواده های شان و با تمامی رفقای که در برابر تمامی ناملایمات دست و پنجه نرم می نمایند و چون سخره استوار تابع کجژرویها و کژاندیشی ها نه شده و تا هنوز که هنوز است با متانت و پایمردی و به رسم مبارزین اصیل در راه برآورده ساختن آرمانهای والای انسانی زحمتکش و افشای ماهیت پلید سیستم سرمایه داری مبارزه و مقاومت می نمایند، سال پُربار، پُرمیمنت توام با صحت و سلامتی و موفقیت آرزو می نمایم.

درود به روح رفقای که اکنون در کنار ما و خانواده های خویش حضور نداشته و جام شهادت نوشیده اند.

با تمنیاتِ نیک،

کامور

 

رفیق محــــترم فضلی!

سال نو خورشیدی را بشما و تمام دست اندرکاران سایت وزنینی اصالت از صمیم قلب تبریک گفته، سعادت و خوشبختی برای شما و تمام اعضای فامیل تان تقدیم میدارم.

امیدوارم که سال نو پیام اور صلح و امنیت در سرزمین کشور جنگ زده ما باشد، ارزوی صلح و صفا برای هموطنان خود ارزو دارم. 

علی رستمی

رفیق نهایت گرامی و ارجمند محترم انجنیر همت،

بعد از عرض سلام و ادای احترام، بهترین تبریکات و تمنیات نیک خود و اعضای خانوادۀ خویشرا خدمت شما و از طریق شما به هیئت رهبری سایت وزین اصالت، اعضای صدیق و وفادار به خانه مشترک مان حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رهبر صدیق آن زنده یاد ببرک کارمل عزیز و کافه ملتِ نجیب و ستم دیده افغان در داخل و خارج از وطن تقدیم نموده، سال خوش و پُربرکت آرزو نموده، موفقیت هرچه بیشتر برایتان تمنا میدارم.

 

با تجدید احترام،

عبدالحکیم شناس از شهر هامبورگ جرمنی

رفقای عزیز!

سال نورا برای شما تبریک گفته و آرزومندم که سال آینده پُراز موفقیت برای همه نیروهای وطنپرست و مترقی، ختم جنگ، سال گامهای نو در راه رهایی توده های مردم باشد.

بادرودهای رفیقانه

انورفرزام

دوستان عزیز،

به نوبه خود فرارسیدن نوروز باستانی و آغاز سال نو خورشیدی را به شما دست اندرکاران گران قدرِ تارگاه اصالت تبریک و تهنیت گفته، امیدوارم سال پُر از فیض و برکتِ به همه ی مردم افغانستان باشد.

با محبت،

انجیلا پگاهی

وقت پریدن است گشایید پنجره

اینست بهار پنجه به دروازه میزند
نقش ِ هزار بر دل ِ این خانه میکـــَند
خوش آمده که باز رموز پیَمبَریش
در نبض ِ عاشقان زمینی پراگند
با گرمیی نیایش ِ سبزینه اش درخت
برفینه جامه ی ز سرو  شانه افگند
بر شیشه ِ تبسم ِ هرشاخ و برگ، نور
تابنده، زندگی  شده اینگونه مستند
موسیقیی  ملیح طبیعت   بگوش  جان
آرام  میزند   یخ پارینه میشکند
نوروز خاله با نخ خورشید ِ سال ِ پار
پیراهن ِ حریریی  نوروز
میتند

اینست بها ر پنجه بدروازه میزند

مارچ ۲۰۰۹

رفقای عزیز،

تبریکات قلبی مرا به خاطری سال نو بپذیرید.

شاد و موفق باشید،

نجیب الله عظیمی

رفقا و دوستان قدرمند !

رسیدن نوروز و بهار سال ۱۳۸۸  خورشیدی را برای شما و خانواده تان مبارک و شاد باش گفته،  سال نو را برای  تان پُر از خوشی، پیروزی و جانجوری  آرزو مینمایم .

سر فرازی نصیب شما و همه ترقی خواهان  وطن باد .

نوروز تان پیروز !

دل تان شاد و لب تان خندان باد!

 با سلامهای فراوان و آرزوی  سرفرازی تان

دکتر غلام محمد محسن زاده   

 

به دست اندرکاران گرانقدر سایت وزین اصالت !

سایت فرهنگی میهن بهترین شادباش ها و تمنیات خود را بمناسبت سال نو خورشیدی به شما تقدیم نموده پیروزی های مزید تانرا در امور شخصی و اجتماعی آرزو می برد.

مسئول سایت فرهنگی میهن

رفیق عزیز،

احترامات اینجانب را پذیرا شوید، امیدوارم با فامیل محترم و همه رفقا صحتمند باشید.

با استفاده از موقع، سال نو را به شما، از طریق شما به فامیل محترم و تمام رفقا از صمیم قلب تبریک عرض میدارم.

امیدوار هستم سال جدید سال وحدت و یک پارچگی رفقا زیر یک چتر نجات باشد و سالی باشد که تمام دردها و رنجهای مردم  ما به پایان برسد.

پیروز باشید،

تیمور رحمتی

 

فرا رسیدن نوروز باستانی بر شما مبارک!

سالی سرشار از شادی و نیکروزی برایتان آرزومندم.

 

با تقدیم احترام،

کوهیار

Kouhyar Goodarzi

Journalist

Human Rights Reporter

مراتب تبریکات صمیمانهء مرا هم شما و هم همکاران محترم تان و همکاران قلمی تان بپذیرید.

سال آرامی و خوب به همه ملت عزیز از بارگاه الهی آرزو دارم.

با احترام،

الحاج محمد عثمان نجیب

فضل الرحیم رحیم، خبرنگار آزاد

دوست نهایت عزیز و فرهنگی گرانقدر آقای فضلی سلام،

امیدوارم که شما نیز همراه با خانواده گرامی خویش صحت باشید و سلامت. از ارسال ایمیل مملو از صفا و صمیمیت و کارت زیبای بهاری تان یکدنیا سپاسگزارم.

من هم بنوبه خویش از نام خود و خانواده ام حلول سال نو هجری شمسی ۱۳۸۸ و فرارسیدن فصل زیبای بهار را بشما و ازطریق شما به تمامی دست اندرکاران سایت وزین اصالت و سایر دوستان و عزیزان تبریک و تهنیت گفته سال پر از فیض و برکت سال محو کامل زورگویی، ظلم و ستم، بی عدالتی و اشرارسالاری در وطن عزیز مان افغانستان تمنا میبرم.

همیشه صحت و سلامت شاد و مسعود باشید،

با عرض حرمت دوباره

فریاد

بیا تا گل برافشانیم و می در سـاغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

 

بهار و نوروز را گرامی بداریم!

 

انسان های آزاده، هموندان گرامی

 فرارسیدن بهار را به تازه شدن و رستن جشن بگیریم. امسال نیز مانند سال پیش جامعه ما با همه دشواری های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، سانسور و اختناق و هم چنین اندوه و دربند بودن بهترین فرزندان سرزمین مان و پر کشیدن بسیارانی دیگر که یاد و خاطرشان را هر روز و هر لحظه این سال هم با خود داشته و داریم؛ چرخه دوباره برخواستن و جوانه زدن از دل خمودگی و افسردن را با برافروختن آتش چهارشنبه سوری، سرخی مهر و سرزندگی آواز داده ایم و به شادابی بهار و آغازی دوباره به زیستن و سرافرازی پای کوبیده ایم. امید که این بهار گل افشان رهایی و آزادی و نیکبختی را برای سرزمین و مردم مان به ارمغان بیاورد.

 کانون نویسندگان ایران (در تبعید)، با گرامی داشت یاد و خاطره همه جان های شیفته سرزمینمان، که در دل خاوران های کشور و یا در بی دادگاه های آشکار و نهان شب پرستانند، نوروز هشتاد و هشت را به همه شما شادباش می گوید.

 

بهاران بر شما خجسته باد

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

نوروز ۱۳۸۸

با تقدیم سلام بهترین تبریکات خودرا به منسبتِ سال نو به شما و خانواده های محترم تان تقدیم میدارم.

فاروق فردا،

رفقای خوبِ ما در سایتِ وزین اصالت،

اراده و همت شما نیروی بزرگی خوابیده را چون بهارِ سال نو جنباند و بیدار ساخت.

برای شما رسالتمندان اصالت و خانواده های تان بخت، پیروزی، سرفرازی آرزو می کنم.

معاشر،

آسمایی

بمناسبت حلول سال ١٣٨٨ خورشیدی

بهترین تبریکات خود و از فامیل را به شما دوستان و عزیزان گرانقدر و فامیل های محترم شما و کافه ملت افغان در هر جائیکه قرار دارند تقدیم نموده سعادت و خوشبختی توام با صلح سراسری کشور را آرزومندم .

انجینر جمشیدی

مقیم کشور هالند

دوست نهایت عزیز ع . ق . فضلی صاحب !

امیدوارم به سلامت باشید، اگر چه کشور اصلی من و تو سالیانیست که در سوگ بهار نشسته است زیرا، بجای بلبل، تفنگ ها صدا دارد، و به عوض گل خوشه های انفجار و بجای عشق نفرت نمایش دارد، اما وقتی به بهاران کشور های غرب نگاه میدارم، آرزوی سر سبز شدن و باغ و بوستان و زیبا شدن وطن عزیز مان افغانستان دلم را شاد نگهمیدارد، و برای این شادی پستکارت زیر را به شادی شاد دلهای تان ارسال میدارم .

با درود

برادرت : سراج الدین ادیب

هر روز تان نو روز     نو روز تان پیروز

 

رفقای عزیز،

نوروز خجسته را به حضور تک تک هموطنان عزیز و خانواده های محترم صمیمانه تبریک گفته برای همگان سعادت، سلامتی و خوشبختی را خواهانم، امید اینکه سالی پربار و سرشار از  شادکامی داشته باشید.

باحترام

همایون "غازی زاده" از واشنگتن دی سی آمریکا

سال نو ۱۳۸۸ شمسی را به رفیق محترم همت و دیگر همکاران سایت اصالت تبریک گفته و از طریق شما به تمام کافۀ ملت افغان که در هر گوشه و کنارِ جهان قرار دارند سال پُرفیض، سال پُر برکت، سال ختم جنگ در افغانستان و جهان آرزو مینمایم.

با احترام،

حسین

مهدی سامع

با سبد سبز بهار به دیدار شما رفیق عزیز و گرامی من فضلی محترم میایم و بهار نو و سال نو را به شما و فامیل محترم تان تبریک عرض می کنم. امید وارم سال که در پیش رو دارید سال خوشبختی و رفع تمام مشکلات بشما باشد . تمنا درام تا مراتب احترام مرا به خانواده عزیز تان وسیله شوید.

با همه خلوص نیت

Atazai Qaamat

سلیمان کبیر نوری

فرهیختۀ عزیز!

بدین وسیله آرزومندی خویش را که عبارت از سعادت، خوشبختی و صحت می باشد برای شما و اهل بیت در سال نو خورشیدی عرض داشته و مقدم نوروز باستان را برای تان مبارک باد می گویم .

سلیمان راوش

اول سال ۱۳۸۸ خورشیدی، المان

 

www.esalat.org