هامبورگ ۲۰ مارچ ۲۰۰۹

 پیام تبریکیه به مناسبتِ حلول سال ۱۳۸۸ خورشیدی

کمیسیون مؤقت تفاهم و وحدت اعضای سابق حزب وطن (ح.د.خ.ا.) در شهر هامبورگ

 

به احترام به مقام والای انسان این موجود خلاق و اندیشمند که سزاوار هرگونه ستایش و اکرام است.

ای هموطن گرانقدر و جسوریکه طی کورهء آزمون زمان گداخته شده آموخته و خودت را ساخته ئی.

ای دوست عزیز و پیشتازیکه از اشتباه خود انتباه گرفته و نیاز زمان را درک کرده ای، ماذون بدار تا به پیشگاهت سر تعظیم فرود آورده و با قدر شناسی یکجا با تو ورود عروس جوان و زیبای بهار عبیر آمیز را خیر مقدم گوئیم .

کمیسیون مؤقت تفاهم و وحدت اعضای سابق حزب وطن (ح.د.خ.ا.) در شهر هامبورگ بخود میبالد که از این طریق بآغوش باز با دسته گلهای رنگین طراوت انگیز به پیشواز بهار تازه گی نثار، این پیام آور جنبش و رُویش مجدد طبیعت شتافته در راهت پیشکش نماید.

آری، نیسان اَعجار آفرین که زدودنده ای فرسایش کهنه و پدید آرندهء بالنده و تازه است، این آموزهء قانونمند هستی که الزامی است تا به اقتضای آن بیاموزیم و به اقتفای آن بیاندوزیم و در پرتو آن فروغی افروزیم پایا و پویا .

همراه ارجمند!

توکه از همان آغاز خودشناسی با دسته گلهای زیبا و دست نخورده به بهار پُر بار انسانیت گرویدی و از فردیت خودمحوری دُوری جُستی یقین است به اتکای منطق دیالکتیکـِ منش جمع، شمع محفل اهل دل گردیدی، باورمند باش که در نهایت با گلبرگهای زرین فروردین و شادباشهای فراوان و جاودانه ای تاریخ بدرقه میشوی، زیرا:

اگر شمع به خاموشی میگراید اما جمع به حیات پر خروش خودش ادامه داده و با جلوهء پر درخشش تابناک و رهگشای سایه زدا، ماندگار انجمن میباشد.

ای انسان متحد تو که گل سر سبد روستای جهانی هستی بیا تا در کنار هم با یکدلی و همفکری با اتحاد صادقانه و خارائین، توآمِ یکپارچگی خدشه نا پذیر باتصمیم قاطع و عاری از بیم بیاندیشیم و با افهامِ کمالِ تمام با درک و تحلیلِ همه جانبهء علمی و عینی بدوُر از بیماری ذهنیگری در جهان امروزی، طوری موضعگیری و موقف پذیری نمائیم که بر پایهء حمایه اتحاد کمی به نیروی پرتوان کیفی مبدل گردیده، بتوانیم آرمان پر ارج انساندوستانه و میهن خواهانهء خویش را به مثابهء یک قدرت متمم و مکمل سایر ملل با اُبهت و سر بلندی ظفر نمون، طوری درج نمائیم که سالها و بهار های متعدد و دنباله دار را با انبوهی از شکوه ملی و مردمی تجلیل نموده، به جشن بنشینیم .

بخاطر تحقق این آرمان بزرگ برای خانوادهء سترگ بشریت بویژه مردم نجیب و آزادهء افغانستان عزیز و شرافتمند، شیرازهء برنامه ای را قسمی پیریزی و نهادینه نمائیم که بدور از لغزش بجانب افراط و تفریط باشد .

با درودها و شادباشهای بیکران اعضای کمیسیون مؤفت تفاهم و وحدت اعضای سابق حزب وطن (ح.د.خ.ا.) در شهر هامبورگ این حزب دلیران و سربازان سر بکف، حلول سال نو پر میمنت ۱۳۸۸ خورشیدی را با محبت صمیمیت آمیز به همه مردم سر بلند افغانستان مسلمان و سائر مردمان باورمند جهان به سال خورشیدی تبریک و تهنیت گفته قبلآ سپاسگذار اند، با علو مقامی که دارند پذیرا میگردند.

 

 

نوروز تان تابناک و پر فروزر

 

 توجه !

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با کسب مجوز کتبی از «اصالت» مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد.

Copyright©2006Esalat

www.esalat.org