اینجانب رحیم آریا، ۸۰ مین سالگرد تولد شادروان ببرک کارمل را به تمام اعضای فامیل شادروان کارمل، رفقای نهایت عزیز، دوستداران و علاقمندان شادروان کارمل تبریک و تهنیت ابراز میدارم و این پیام کوتاه را خدمت سایت درخشان «اصالت» و تمام دوستداران شادروان کارمل پیشکش میدارم.

عشق از فریاد ما هنگامه ها تعمیر کرد

ورنه این بزم خموشان هیچ غوغایی نداشت

شادروان کارمل یکی از جمله دانشمندانی و رهبرانی است که بدون توجه به کارهایش نمیتوان این دوران تاریخی و معاصر افغانستان را به درستی شناخت. مرحوم کارمل شخصیت جاودانی و ماندگار نهضت انقلابی خلق افغانستان در تاریخ معاصر کشور ما است.

مرحوم کارمل رهبری بود که سالهای متمادی زحمتکشان افغانستان را برای ترقی و پیشرفت رهبری کرد. وی سالهای زیادی از عمرش را برای خدمت گذاری و شگوفایی کشورش افغانستان سپری کرد .

مرحوم کارمل بوجود اورنده جنبش کارگران و دهقانان استثمار شده بود که سالهای سال از ظلم رژیم شاهی استبدادی رنج بردند.

این پیکار یک مبارزه انقلابی نیرومند و مردمی بود که شادروان کارمل انرا برای ۵ دهه در تاریخ کشور ما رهبری میکردند.

این پیکار که برای آزادی توده های محروم کشور از چنگ امپریالیزم و ستم درباری توسط شادروان کارمل آغاز گردیده بود ، باعث بیداری نهضت های هندوستان شد .

شادروان کارمل سرآغاز مبارزات تاریخی توده های افغان در مقابل سالها ظلم و ستم بود . وی الهامی از پیکار، انساندوستی و وطن پرستی بود.

وی ابر مردی نستوه ای بود که اسمان تاریخ معاصر ما را روشن گرداند و نام جاوید و بزرگ برای خود در دل زمانه ها ثبت کرد.

شادروان کارمل بعد از مرحوم امان الله خان دومین شخصیت بزرگوار و متفکر بزرگ اندیشه های والای انسانی است که تاریخ افغانستان و مردم ان همواره انرا بیاد خواهند داشت.

یکبار دیگر ۸۰ مین سالگرد تولد شادروان کارمل عزیز را به همه رفقای نهایت عزیز و دوستداران وی تبریک و تهنیت میگویم.

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»