پیام تبریکیه

اجازه دهید من هم به نوبۀ خویش بهترین تبریکات و تمنیات نیک خودرا به مناسبتِ دومین سالگرد نشراتِ سایت وزین «اصالت» خدمتِ رفیق محترم و گرامی انجنیر فضل الرحیم همت، مدیر مسؤول، دست اندرکاران و قلم بدستان خستگی ناپذیرِ سایتِ پُرمحتوی و با کیفیتِ «اصالت» عرض نموده، موفقیت های  هرچه بیشتری شانرا در کار خستگی ناپذیر شان تمنا نمایم.

به تازه گی از طریق مامای بزرگوارم، محترم دیپلوم انجنیر محمد اسمعیل جمشیدی، با این سایتِ پُرمحتوی آشنایی حاصل نمودم، که سرگرمی مفید و آموزنده در اوقاتِ فراغتم می باشد. بدین لحاظ، تبلیغ و ترویج این سایتِ پُرمحتوی را وظیفۀ خویش دانسته، در قسمتِ انجام آن کوشا میباشم.

 

جاودان باد نام شهدای گلگون کفن راه آزادی !

با تقدیم احترام

 

عبدالحکیم شناس

از شهرِ هامبورگ جرمنی

 

 


 

رفقای عزیز و گرداننده گان محترم سایت «اصالت»!

امروز روی تصادف با دیدن سایت های نشراتی انترنتی، سایت «اصالت» نیز توجه ام را جذب نمود و کم و بیش نوشته های رفقا را مرور نمودم و در ضمن فهمیدم که سایت «اصالت» گام به سال سوم مانده و افسوس نمودم که چرا قبلاً با این سایت آشنا نشدم تا از نظریات قلم بدستان مجرب و سیاستمداران مبارز راه آزادی زحمتکشان، طبقه مظلوم کشور، آگاهی بیشتر حاصل مینمودم، که بازهم دیر نشده و خودرا خوشبخت احساس مینمایم که در کنار شما قرار دارم و صحبت مرحوم دکتور حیدر مسعود، معین اطلاعات و کلتور، به یادم آمد، که میگفت: "در راه ایکه گام برمیداری استوار حرکت کن"، و صحبت آخری زنده یاد رفیق ارجمند، فرزند واقعیی خلق افغانستان، رهبر و مربی دلسوز زحمتکشان افغانستان، مرحوم ببرک کارمل در حیرتان، که همه روزه از ملاقات شان مستفید میشدم و پیوست اولین ملاقات سال ۱۳۴۶، که در حافظه اش بجا مانده بود، و از ملاقات های دوره تحصیل سال های ۱۳۴۹- ۱۳۵۵، که خانم و طفل من به مشکل اقتصادی قرار داشتند، به یادم است، بار ها یاد مینمود و حتی بعد از گذشت سال های متمادی اسم برادرم، که پیشۀ نجاری داشت، بیادش بود، که طرز صحبت و برخورد یک رهبر واقعی باید همین طور باشد، و آخرین روزیکه ملاقات شان را با رفیق عبدالظهور رزمجو و رفیق جنرال خلیل در حیرتان همراهی داشتم، و به پیشنهاد رفیق رزمجو فرمودند که: "در صورتیکه صادقانه باشد، گپ خوبی است"، واقعاً کلمۀ "صداقت" و "راستی" خصلت انسان های مبارز و واقعی است، که میتوان بالای شان اعتماد نمود و این کشتی شکسته را ترمیم و به سرمنزل مقصود رساند.

تغییر شرایط سیاسی کشور به همکاری ارتجاع داخلی و همکاران بین المللی، افغانستان را در بد ترین حالت تاریخی قرار داده و مردم مارا بیچاره و بیچاره تر ساخته میرود، تماشای آن نه تنها جرم، بلکه خیانت و محکوم تاریخ قرار میگیریم.

یگانه راه نجات مردم ما در اتحاد و همبستگی تمام نیروهای ملی و دموکراتیک است، که در یک پلاتفورم مشترک بسیج و مبارزه خویش را علیه هرگونه بیعدالتی های اجتماعی به پیش برند.

در آخر، من هم دومین سالگرد نشرات سایت انترنیتی «اصالت» را به شما دست اندرکاران و خوانندگان گرامی آن تبریک گفته، موفقیت های هرچه بیشتر شما را با همکاری سایر رزمندگان راه نجات و آزادی زحمتکشان افغانستان آرزومندم، و من به خاطر نزدیکی رفقای همرزم در سال ۲۰۰۴ به انتشار سایت "ناشر اندیشه های دموکراتیک" و بخاطر پیوند شطرنج بازان بیرون مرزی با داخل کشور، از سال ۱۹۹۹، به نشر "اخبار ورزشی شطرنج افغانستان" پرداختم تا خدمتی کرده باشم، که البته از خوانندگان و همکاران محترم اظهار سپاس مینمایم و راهی را که تعقیب نموده بودم شمارا نیز در کنار خود دیدم خیلی خوشحالم.

www.nashere-andeshahai-democratic.blogspot.com

www.afghan-chess-news.blogspot.com

انجینیر جمشیدی

 

 

شاعر و نویسندۀ معاصر کشور محترم غلام جیلانی "پژوه"

بسمه تعالی

 

 بر یار تحفه چیست که مافوق از بود           جز قلب پُرزمهر که گردد نثار گل

به همه آنانیکه دوسال قبل سایت انترنیتی ئی را بنام «اصالت» به منظور تنویرِ اذهان خواننده گان عزیز بازگشائی نموده اند عرض ادب و احترام دارم و به این مناسبت قطعه شعری را تحت عنوان "پیغام اصالت" خدمت شان پیشکش مینمایم اُمید پذیرفته شود.

غلام جیلانی "پژوه"
 

خوشا قاصد زپیغام اصالت                         نویدی داشت اعلام اصالت

جبین باز این سایت گل آغوش                     کند هر خبره را رام اصالت

برایش لفظ شیرین را سپارید                       کزان شیرین شود کام اصالت

بنازم شهپر باز ادب را                             که بنشیند سر بام اصالت

زالطاف و صفا شهرت نصیب است               می مهر است در جام اصالت

میان انتشارات فضائی                               به شهرت میرسد نام اصالت

پیام اش ای پژوه دارد بهاری

طراوت جو زالهام اصالت

 

۲۵ اسد ۱۳۸۷

افغانستان

 

 

پیام تبریکیه

 به مناسبتِ دومین سالگردِ سایتِ وزینِ «اصالت» !
 

دومین سالگردِ سایتِ وزینِ «اصالت» را برای تمام رفقای گردانندۀ آن تبریک و تهنیت عرض میدارم.

اولاً سایتِ وزین «اصالت» در جریان دوسال نشراتِ خویش توانسته است با استطاعت و توانمندی از زوایای مختلف یاد آن شخصیتِ ملی، رهبرِ اصیل و بنیاد گذارِ حزب دموکراتیکِ خلق افغانستان، شادروان مرحوم ببرک کارمل را در خاطرۀ انسان متعهد به آرمان والای آن نستوه در جهت شگوفائی و عمران جامعه زنده نگهدارد و ثانیاً سایتِ وزین «اصالت» در همسوئی و همگرائی اعضای حزب دموکراتیکِ خلق افغانستان، نقش عمده را ایفاء مینماید و ثالثاً آرشیف نمودن اسنادِ با ارزش و تاریخی حزبِ دموکراتیکِ خلق افغانستان از طریق این سایت، کمک کنندۀ  ادامۀ مبارزاتِ نیروهای ملی، مترقی و دموکرات کشور خواهد بود. اینجانب در زمینه موفقیت مزیدی را برایشان خواهانم.

 با احترام،

میر عصمت الله سادات

 

 

پیام تبریکیه از جرمنی

به مسؤولین محترم سایت انقلابی و دموکراتیک «اصالت»!

سلامهای من را پذیرا شوید.

قبل از همه دومین سالگرد تأسیس سایت انترنیتی «اصالت» را به شما رفقای دست اندرکار از صمیم قلب مبارکباد می گویم.

رفقای عزیز، کار و زحمتکشی شما انسانهای واقعی و انقلابی را در عرصه انعکاس واقعیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و کلتوری و اقتصادی و سایری عرصه ها پُرارج میدانم.

آنانیکه امروز در امری ادامۀ مبارزات انقلابی و میهن پرستانه بر بنیاد اندیشه های انقلابی بر ضدِ طبقاتِ مرتجع و در مطابقت با ویژه گی های جامعۀ افغانی و با تحلیل دقیق و عمیق از وضع و شرایط حاکم سیاسی داخل کشور، وضع منطقه و بین المللی، بر ضدِ حاکمیتِ ارتجاعی و مافیایی، برعلیه ستم طبقاتی و بخاطرِ احیای استقلال و آزادی کشور، برعلیه نیروهای اشغالگر، به شیوه ها و میتود های مختلف و با استفاده از اشکال متنوع مبارزه در نبرد و پیکار اند، و آنانیکه با افتخار، غرور و سربلندی امروز پرچم مبارزه طبقاتی را بخاطر تأمین واقعیی سعادتِ خلقهای افغانستان و وحدتِ ملی بر بنیاد اصل های انسانی و تأمین حقوق حقه خلقهای کشور بلند نگهداشته، مبارزه مینمایند، اندیشه های انقلابی و صدای رسای شانرا بخاطر آزادی واقعی و استقلال کشور، حاکمیت ملی، حفظ تمامیت ارضی از طریق سایت شما به دوستان و رفقا، خاصتاً داخل کشور، بلند می کنند و از هر موقفی که به پیش میبرند به نظرم کار بزرگی میهنپرستانه را انجام میدهند.

رفقای عزیز و انقلابی، مبارزان ملی و واقعی و میهن دوست،

ما میتوانیم بدون عدول از اندیشه های انقلابی مان در پرتو جهانبینی علمی، با تحلیل مشخص در عرصه ملی، منطقوی و بین المللی، برای تحقق آرمانهای انسانی به مبارزات وسیع ادامه دهیم. حذف مبارزۀ طبقاتی، حذف ایدیولوژی انقلابی، مطلق ساختن اشکال مبارزه در عرصه های مختلف، تسلیمی و ایجاد سر از نو احزاب خورده بورژوازی و بورژوازی، سازش و کمپرامایس با نیروهای افراطی ارتجاعی و باند های مافیایی و آدم کش، تسلیمی و سازش با نیروهای اشغالگر و پُشت پا زدن به استقلال و آزادی ملی، خیانت به آرمان های مردم است. ما حق نداریم قطب ها و اشکال مبارزه طبقاتی را بصورت دگم، بخاطرِ خوشی حاکمیت ارتجاعی کنونی و نیروهای اشغالگر، مطلق سازیم. وطنپرستان واقعی هیچگاه و هرگز محتاج به (استخدام) نیستند و اگر کسانی چنین می کنند این جفای بزرگ به ملت و لطمه ی تاریخی بر آزادی واقعیی افغانستان است. رفع مسؤولیت تاریخی چون بی تفاوتی در برابر خط تحمیلی دیورند، لغزش و پنهان شدن و رنگ دادن احزاب به قومی، سکتاریستی و ناسیونالیستی، شرکت در تداوم اختلافات از هرنوعی که باشد، چه لسانی چه منطقوی، چه نژادی و چه هم مذهبی، خیانتیست نابخشودنی. تاریخ آنانی را که که به آرمانهای ملی مترقی و انقلابی پشت پا زده اند هرگز نمی بخشد. تجارب تلخ تاریخی به ما آموخت که ارجیحت منافع ملی و اتکاء به خلق خود اعتماد به مردم و کسب اعتماد آنها زامن استقلال و حاکمیت ملی و در نهایت پیروزی است.

البته ما نمیتوانیم خویشتن را به صورت مجزا و مجرد از دوستان بین المللی خویش منحیث متحدین انترناسیونالیستی به دور بدانیم. تأمین رابطه دقیق حساب شده بر بنیاد منافع بین المللی زحمتکشان و طبقه کارگر جزء از مبارزه انقلابی مان را تشکیل میدهد. باید در این عرصه از تجارب کوبا و ویتنام انقلابی و سایری کشورهای امریکای لاتین بهره جست. به نظرم وقت و زمان آن فرا رسیده تا برای یک طرح جامع و انقلابی و تدوین مدبرانه تاکتیک، استراتیژی و کشف شیوه ها و میتود های جدید مبارزه، با الهام از تجارب سایر احزاب چپ و انقلابی کشورهای مختلف جهان، همه وطنپرستان کشور برای تداوم مبارزات وسیع گردهم جمع شوند، از هرگونه خودخواهی، شوونیزم، عظمت طلبی، ایگویزم، خودکامه گی و انواع و اقسام انحراف و رویزیونیزم، ریفورمیزم، طفره رفتن از مبارزه طبقاتی، سازش و کامپرامایس با نیروهای وابسته به اشغالگر و امپریالیستی بپرهیزیم. آرمان ما، یعنی آرمان ح.د.خ.ا (حزب وطن) انسانی و شریفانه بوده، بر ما لازم است تا از تجارب تلخ سیاسی گذشته بیاموزیم. از اتهام زنی ها، بی اعتمادی و حتی توطئه و دسایس جلوگیری نماییم. آنانیکه در خط فکری و گرایشات قومی، زبانی، محلی و سمتی و ناسیونالیستی قرار گرفته اند و با استفاده از ترمینالوژی و ادبیات مترقی بصورت شفاهی و تقریری سبب فریب جوانان مبارز و انقلابی میگردند بدون شک به مردم افغانستان و خلقهای سراسر کشور خیانت می ورزند.

راه های حل عادلانه و دموکراتیک برای تأمین سعادت و خوشبختی خلقهای افغانستان روشن است. باید با شهامت انقلابی به کار و پیکار ادامه داد و خاصتاً این میراث گرانبهای میهنپرستانه را به نسلهای جوان و آینده به ارمغان گذاشت. من ایمان کامل دارم که در نهایت نیروهای چپ انقلابی و دموکراتیک دین و رسالت بزرگ تاریخی اش را انجام میدهد.

در خاتمه یکبار دیگر دومین سالگرد نشرات سایت وزین «اصالت» را برای تمام دست اندرکاران و همکاران قلمی سایت و هموطنان عزیز و رفقا تبریک عرض نموده، از تمام وطنپرستان، علما، دانشمندان، شخصیت های ملی، اکادمیسنان و رزمندگان انقلابی خواهش و تقاضا به عمل می آورم که در همکاری تنگاتنگ با سایت «اصالت» از هیچگونه همکاری دریغ نفرمایند.

به امید پیروزی ها و موفقیت های هرچه بیشتر شما،

س. علم مل

جرمنی

 

 

پیام تبریکیه بمناسبتِ دومین سالگرد نشرات «اصالت»

 رفقـای همـرزم روز هـای دشوار، گـرداننــده گــان پُرانــرژی سـایتِ وزیـن «اصالــت»، افتخار دارم به مناسبتِ دومیـن سالگـردِ نشـراتِ «اصالت» درود هـا و شادباش هـای خود و هیئـت رهبـری شورای کشوری حـزب متحد ملی اتریـش را خدمت هــریک تان تقـدیــم نموده، صـحت و سلامتی را به شما عزیـــزان از بارگاه الهی تمنا نمایــم .

رفقـای گـرامی، از کـوتاه مدتی بـه اینطرف با سایت «اصالت» آشـنا، از مقالات و مضامیـن دلچسپ و زیبای آن استفاده نموده بهره مند میشوم.

آنچه قابل تذکراست باید به صراحت اعلام بدارم که زینت بخش و زیبائی صفحۀ «اصالت» نه تنها نام پُرافتخار و فوتوی جـاویـدانۀ زنـده یـاد رفیـق ببرک کارمل، فـرزنـد صدیق ملتِ افغان، درج آن گردیـده است میباشد، بلکه مضامین پُرمحتوای آن که انعکاس دهندۀ ارمان هـزاران فـرزندِ آغوشتـه بخون حـزبِ دموکراتـیکِ خلق افغانستـان (حزب وطن) به جاویدانگی پیوسته اند بپای آن با خط زرین ثبت میگردد، خاطراتِ روزگاران پُرافتخارِ گذشتۀ مان را بیاد میآورد.

 رفیـق نهایت گرامی ام جناب انجنیر (هـمت)، من درحالیکه از صمیم قـلب دستان شما را می فشارم وعده میدهم یکی از همکاران خوب قلمی سایت زیبای «اصالت» خواهم بود.
 

 به اُمیـدِ وحدت و همبستگی تمام نیروهای ملی دموکرایتک و متـرقی کشورمان افغانسـتان!

 با عرض حرمت بی پایـان

تاج محمد (فعـال)

رئیس سراسری حزب متحد ملی

کشور اتریش

 

 

د مبارکي پيغام

گران او قدرمن ملگری «همت»، زما تاوده او د اخلاص نه ډک سلامونه ومنۍ.

نیکمرغه یم چه تاسی گران ملگری او د «اصالت» د زرینی ویب پاڼی ټولو خپرونکو او لوستونکو ته د دغه ویب پاڼی د دوهمی پرتمینی کلیزی په ویاړ د زړه له کومی مبارکۍ او کوروداني وړاندی کوم.

تاسو عزیزانو د لطیف پدرام او د هغی د کرغیړنی ډلی ټپلی د فاشیستی او افغان دښمنه افکارو طرحو او پلانونو په رسوا کولو سره یو ځل بیا دا جوته کړه چی د «اصالت» زرینه ویب پاڼه د افغانی سرښندونکو وطنپالو او په هیواد مینو روڼ انډو په مخکښه هینداره او ویانده ژبه بدله شوی ده.

زه دا سرلوړی تاسی گران ملگری او ستاسی کاری ډلی ته تبریک وایم او تاسی ته د لا ډیر ځلانده بریالیتوبونو هیله لرم.

په درناوی

خوشحال، لندن

 

 


پوهاند داکتر محمد ظاهر حکمی

پیام تبریکیه

چنین شیوۀ کار و برخورد نیک فرهنگی باعث گردیده تا دوستان قلم بدست را بخود جلب کرده، ایشان در پای سجایای سایت «اصالت» زانو زده، ارتباطات قلمی خودرا طور متداوم با سایت حفظ داشته، خوشنودی و رضایت کامل را در خویش بپرورانند.

خدمت محترم همت گرامی و سایر مسؤولین سایت «اصالت» و همقلمان معزز شان و مطالعه کننده گان پیام هذا عرض ادب نموده، به اُمید سلامتی و پیروزی های بیش از پیش شما عزیزان.

سایت «اصالت» که از اسم ان پیداست، منحیثِ یک سایتِ اصیل و استوار به واقعیت ها و جذبِ توجه قلبی نویسندگان و شاعران میهن با خاطراتِ چشم گیری مدتِ دو سال را با پیروزی های مزیدِ فرهنگی و افتخاراتِ قابل وصف سپری نموده که در ذهن هر شاعر و نویسنده که یکبار داخل سایتِ «اصالت» شده اند اعتبار و اعتماد وی را به خود جلب نموده که در نتیجه یا مضمون یا شعر، ولو در هر عرصۀ سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی و غیره بوده، ارسال نموده اند، بعد از غور نشراتی توسط مسؤولین و دست اندرکاران سایت بصورت لازم تصحیح و قابل قبول در اورده شده، به نشر سپرده شده است.

که چنین شیوۀ کار و برخورد نیک فرهنگی باعث گردیده تا دوستان قلم بدست را بخود جلب کرده، ایشان در پای سجایای سایت «اصالت» زانو زده، ارتباطات قلمی خودرا طور متداوم با سایت حفظ داشته، خوشنودی و رضایت کامل را در خویش بپرورانند.

در اخیر موفقیت های دوسال سپری شده را به تمام مسؤولین سایت «اصالت» از صمیم قلب تبریک گفته، به اُمید کامیابی های قابل وصفِ ایشان در انکشاف و بهتری امورِ محوله و حتی فراتر از ان بوده و هستیم .

     خوشا انکه بزر نیکو کرد       حاصلش همان است که او کرد

   گمراهان را نه اید پشیمانی      نیک عملان را نیکو سرخرو کرد.
 

 د گلو تاج کیده پرسر ای تاجداره         ښکولا د ګوره د عمل په هنداره

ځان مه بوله وړ خدمتګار شه د خلکو   له عزت او حرمته اوسه برخورداره

 

بریالی اوسئ، په درناوی

پوهاند داکتر محمد ظاهر حکمی

 

 

پیام تبریکیه از شهر مسکو

رفقای عزیز و گرداننده گان محترم سایت وزین «اصالت»!

صمیمانه ترین سلام ها و احترامات خودرا به مناسبتِ دومین سالگرد سایت پربیننده «اصالت» خدمت شما رفقای محترم و از طریق شما به همه پرچمداران ح.د.خ.ا. تقدیم میدارم به شما فرزندان صدیق ح.د.خ.ا. افتخار مینمایم که با وجود مشکلات و پرابلم هاییکه سرراه تان وجود داشته و دارد بیرق مبارزه در مقابل دشمنان وطن عزیزما افغانستان را برافراشته نگهداشته اید، شما که ایدیولوژِی پرچمداران راه حق را انعکاس میدهید در ترویج و ادامه مفکوره و ارمانهای والای رهبر بزرگ مرد نستوه، مبارز و بانی ح.د.خ.ا.، رفیق مرحوم ببرک کارمل عزیز، کار خستگی ناپذیر را انجام داده و میدهید بازهم افتخار بشما.

شما که در بیداری و وحدت سیاسی ح.د.خ.ا. زحمات زیادی کشیده اید، پاکی، صداقت و پشت کارتان قابل قدر است، ما خواهان وحدت و یکپارچگی ح.د.خ.ا. صرفنظر از تمام تعلقات قومی، نژادی و سیاسی هستیم و میخواهیم تا همه گردهم امده در زیر چتر وحدت بخاطر نجات وطن عزیرما از چنگال ارتجاع منطقه سهم ارزنده را ایفاء نمایند.

ما خواهان هرچه بیشترِ گسترش و وسعت سایت پربیننده «اصالت» بوده، از شما و تمام پرچمداران عزیز میخواهیم تا سخنرانی ها و خطابه های ویدیویی رهبر زحمتکشان افغانستان و فرزند صدیق ح.د.خ.ا. زنده یاد ببرک کارمل عزیز را جمع اوری نموده غرض استفاده و ادامه راه ان بزرگ مرد در سایت بگنجانید.

دوستان محترم، در اخیر به همۀ شما صحت سلامتی و موفقیت در پیشبرد کارهای تان ارزو مینمایم

ذکریا (کوهستانی)، مسکو

 

 

پیام تبریکیه از کانادا

محترم رفیق همت، رفیق فضلی وسایر دست اندرکاران سایتِ وزین «اصالت»!

اجازه میخواهم منحیث یکی از علاقمندان «اصالت» تبریکات صمیمانه خویشرا به مناسبتِ دومین سالگرد تأسیس این سایت دوست داشتنی خدمت شما و همه علاقمندان و همکاران عزیز عرض نموده و موفقیت های مزید را در زمینه آرزو میکنم.

مطالب انتشار یافته بر مبنای تحلیل های علمی در عرصه های تاریخی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی مسابل روزمره نظامی- اوپراتیفی کشور عزیز مان افغانستان و انعکاس رنج و درد مردم عذابدیدۀ ما باعث میشود تا با دقت کامل به مطالعه آن بپردازم و در روشنایی حوادث غم آنگیز قرار گیرم.

وطن و مردم با شرف افغانستان این حق را دارند که ما وجیبه ملی خویشرا از هر طریقی که امکان داشته باشد بدون هرگونه تعصب در برابر آنها ایفاء نمائیم و یکی از وسایل عمده که نقش اساسی را در زمینه دارا میباشد نقش شبکه انترنیتی بخصوص همین فعالیت مدبرانه سایت «اصالت» است.

«اصالت» در طی دوسال توانسته تا در آگاهی هموطنان عزیز پیرامون اوضاع جاری کشور و افشای توطئه های گوناگون دشمنان داخلی، منطقوی و بین المللی که روز تا روز ابعاد گسترده تر را بخود کسب مینماید، مطالب ارزشمندی را بدست نشر بسپارد – و پیگیرانه مبارزه برحق خویشرا در راه بسیج آگاهانه فرزندان با شرف کشور براه اندازد که قابل احترام است. و نیز خودرا مکلف میدانم که از همه همکاران قلمی «اصالت» بخاطر تهیۀ مطالب ارزشمند و عالمانه شان از تی دل ابراز قدردانی و سپاسگذاری نمایم.

به امید موفقیت های مزید تان.

زنده باد کشور باستنانی ما افغانستان سر بلند.

نابود باد دشمنان میهن و مردم.

فضل.ر. پاڅون از کانادا

 

 

پیام تبریکیه

رفقای گرامی دست اندرکاران تارنمای »اصالت»!

بدین وسیله بهترین شاد باش های خود را به بهانۀ دومین سال آغاز پخش «اصالت» به پیشگاه شما رفقا پیشکش نموده و به همه ای شما پیروزی و کام گاری بیشتر در این راستا آرزو میکنم.

دست های تان را میفشارم.

به امید فردا های روشنتر .

 قادر یامان از شهر مونشن جرمنی

 

 

دومين سال نشرات «اصالت» مبارکباد!

دومين سال نشرات پرميمنت «اصالت» را از صميم قلب به مسوولين سايت، همکاران و خوانندگان آن تبريک و تهنيت گفته سلامتي، شادکامي و کاميابي هاي بي پايان تانرا از بارگاه خداوند لايزال تمنا داريم. دوستان و همرزمان مهربان، از شما دوستانه، برادرانه و رفیقانه تقاضا مينمائيم تا متحد و يکپارچه در مسير وحدت و تشکل رفقاي تان با جديت هميشگي تلاش نمايید تا بتوانيم کينه و کدورتها را با همدلي و همياري رفع و همه با يک آواز به مبارزه مشترک و برحق خويش ادامه داده و کاروان صلح و خوشبختي مردم کشور را به سرمنزل مقصود برسانيم. شما خود ميدانيد که زنده ياد کارمل گرامي ميفرمودند:

"موفقيت و سربلندي ما در اتحاد و وحدت ماست"، با اين ارشاد به شما اطمينان ميدهيم که ما با اتحاد و همبستگي خويش ميتوانيم از همه حوادث و طوفانها سرخرو و موفق بيرون شويم .

در پايان از رفقا، همکاران و خوانندگان «اصالت» ميخواهيم در راه غنامندي نشريه «اصالت» با صداقت و شرافت بازهم توجه بيشتر نموده و در مبارزه مشترک برضد دسايس دشمنان وطن همه با هم و در کنار هم قرار گرفته و راه سعادت و خوشبختي را جستجو نمائيم تا به سرمنزل مقصود برسيم.

با احترام و درود هاي فراوان.

نعيم «شفق» و رازق مستری به نمايندگی از رفقای مهاجر تان در پشتون آباد کويته پاکستان

 

 

سالروز «اصالت» مبارک!

رفقاي عزيز، همسنگران ديروزي و هم انديشان امروزي!

سالگرد سايت «اصالت» را به شما يان، خانواده بزرگ رفقاي حزبي و همه کسانيکه در راه رشد و پُرباري سایت وزین «اصالت» عرق ميريزند و زحمت ميکشند مبارک ميگويم.

«اصالت» طي اين دوسال بخاطر بيداری و وحدت سياسي رفقای ما زحمات زيادي کشيد و توقع داريم که بدون خستگي و نااميدي اين راه را ادامه بدهد، يقين داريم که زحمت تان نتيجه ميدهد. سايت «اصالت» اکنون به سايت پُرمحتوا و خواندني تبديل شده است. رفقايکه درين سایت تلاش شباروزي نموده اند برايشان از خداوند بزرگ موفقيت و شادماني تمنا دارم .

ما با شما و با رفقايکه در راه انسجام کتلوی رفقای حزبي ما زحمت ميکشند خواهيم بود.

آينده از شما خواهد بود.

با تشکرات فراوان،

فرزانه "مجید"، از دهلی نو

 

 

د مبارکي پيغام

تاسي مضامين ډير ژر خپروي، او ښه يي دا چي د مخالفو نظريو د خاوندانو مضامين هم خپروي

درنو او محترمو وروڼو،

د «اصالت» د دوهم نشراتي کال په مناسبت تاسي ته د زړه له کومي مبارکي وايم، خداي دي تاسي ته نوره هم توفيق او حوصله درکي چي خپلو نشراتو ته دوام ورکړي، تاسي چي د خپل د سايت د پاره د کوم دیزاین، عکسونو، مطالبو او نشراتي هدف او پاليسي نه کار اخستلي هغه تاسي پوري اړه لري، ستاسي حق دي، او زه پکي څه ويل نه غواړم، ولي زما پخپله ستاسي سايت د دي د پاره خوښ دي چي تاسي مضامين ډير ژر خپروي، او ښه يي دا چي د مخالفو نظريو د خاوندانو مضامين هم خپروي، او د يو تعداد نورو سايتو په شان يي په خپلو صنوقچو کي نه ساتي، نور نو تاسي ته د وسيع ديد، د وطن د وحدت او يوموټي توب، او د يوي ارامي او سوکالي افغاني ټولني، ديموکراسي، ازادي او عدالت د پاره د لا نورو ښوو مطالبو د خپرولو هيله کوم، تاسو او نورو هيوادوالوته ښادي، توفيق او خوشحالي غواړم.

په درناوي

ذکريا يوسفزي

 

 

پیام تبریکیه

برای درخشش نشراتی هر چه بهتر سایت «اصالت» ارزوی موفقیت مزید می نمایم.

بهترین تمنیات نیک و صمیمانهء خود را به عنوان مبارکباد به مناسبتِ دومین سال نشراتی سایت وزین «اصالت» به گردانندگان و همه همکاران قلمی «اصالت» از تهء دل تقدیم میدارم. میخوام با اغتنام از فرصت، سپاسگزاری خود از گردانندگان سایت «اصالت»، که با تصحیح ضروری، ترتیب و تزئین به سیا مشق هایم مجال نشر بخشیده اند، ابراز دارم.

من در حالیکه از خانوادهء نشراتی بیرون مرزی روی انترنت بدون هیچ وابستگی سیاسی همیشه فیض برده ام، برای درخشش نشراتی هر چه بهتر سایت «اصالت» ارزوی موفقیت مزید می نمایم.

با عرض حرمت

فضل الرحیم رحیم، خبرنگار ازاد

 

 

پیام تبریکیه از شهر کابل

 من بهترین تبریکات و شادباشهای خویشرا به مناسبتِ دومین سالگرد تأسیس سایت «اصالت»، به رفیق عزیز فضل الرحیم (همت)، رفیق فضلی و تمام دست اندرکاران و همکاران گرامی و عزیز سایت «اصالت» و رفقای نهایت عزیز ما در سرتاسر جهان تقدیم میکنم.

سایت وزین «اصالت» در طی یکسال اخیر از فعالیتِ خود به یکی از محبوب ترین سایت های انترنیتی در نزد اعضای پُرافتخار حزب دموکراتیک خلق افغانستان و هموطنان ما در تمام نقاط جهان محسوب می شود و با گذشت هر روز دامنه فعالیت و گسترش سایتِ وزین «اصالت» وسعت پیدا می کند و باید گفت که تلاش های همه جانبه و مثمرِ دست اندرکاران سایتِ «اصالت» و همچنان همکاری های بی شایبه و زحمات همکاران قلمی سایت توانست که سایت «اصالت» را به یک سایتِ عزیز در نزد هموطنان مبدل کند و بالاخصوص در شرایط سختِ امروز که در افغانستان وجود دارد تمام هموطنان ما احتیاج به یک رسانه داشتند که بتواند که وحدتِ ملی کشور را تقویت نموده و با همکاری همه جانبه جوانان با استعداد افغان بتواند فعالیت های بزرگی در راه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره انجام دهد که خوشبختانه سایت «اصالت»، همین سایتی است که هموطنان ما تقاضای انرا داشتند.

سایت «اصالت» با تقویتِ روحیۀ ملی افغانها و با بزرگترین خدمات که برای نسل جوان افغان انجام میدهد، درحقیقت بزرگترین مسوولیت انسانی و سوسیالستی خود را در برابر جوانان امروز افغان ایفاء می نماید.

من از تمام دوستان و همکاران قلمی سایت، چه دوستان افغانی و یا ایرانی، سخت سپاسگذاری و قدردانی می کنم و امید موفقیت های هرچه بیشتر همکاران عزیز سایت و دست اندرکاران گرامی و عزیز سایت «اصالت» را تمنا دارم.

یکبار دیگر تمنیات نیک خویشرا بمناسبتِ دومین سالروز «اصالت» خدمت تمام گردانندگان سایت تقدیم و پیروزی شایان رفقای عزیز را خواهانم.

 با احترامات زیاد

 ارداتمند شما رحیم آریا

 

 

مولانا عبدالکبیر (فرخاری) کانادا ونکوور

به استقبال از دو سالگی نشرات وزین (اصالت)

در (اصالت) خوانده ام مضمون درس روزگار      نخل باغ وحدت مارا ببخشد برگ و بـــــــــار

ظلمت و بیداد گیتی را زداید از اســــــــــــاس     مینهد برکف چراغ روشنا در شام تــــــــــــار

طرح نو ریزد که گیرد ویژگیهای زمــــــــــان      کهنگی هارا دهد پیوند با تار وقـــــــــــــــــار

همچو آب زندگانی زنده میسازد وطـــــــــــن       خاطرناشاد مارا شاد گرداند بهــــــــــــــــــار

دانش آموز دبیرستانش از فیض علـــــــــــوم       مینهد برتارک انسان لوای افتخـــــــــــــــــار

مشت وحدت را گره باید که گردد پرتــــــوان       آب جیحون خشک گردد چون رود در شاخسار

قطره دارد در بغل یک قلزم بی پاووســــــــر       از شکست کبر شد این بحر ناپیدا کنــــــــــــار

هرزگیهای وجود حزب سازی در وطــــــــن        این بدان معناست میتازی به گردون خرســوار

نسل پیشین از چه رو افسرده و زار و زبــون       گو برای هر یکی از کنج عزلت سربــــــــــرار

در تقاطع زمان استاده است نسل جــــــــــوان      تا بگیرد حرف مضمون از رفیق کشتگـــــــــار

بی طنین است سازما در پیشگاه انقـــــــــلاب       کی شود روزی که بینم هر ستمگر پـــــــای دار

بی رمق افتیده آهنگ درای کــــــــــــــاروان       ریش زاهد کی دهد آهنگ تنبور تتــــــــــــــار

دین فروشانرا نمیبینم توان رهبــــــــــــــــری       رهنوردی را نمیدانند بی نقش دلـــــــــــــــــار

جغد میترسد که بیند روشنی از چشم مــــــهر       لطف باران بی اسر گردد بخاک شــــوره زار

ای چپاولگر زخاک و مآمن آزادگــــــــــــــان      از دهانت میمکد فردای محشر نیش مــــــــــار

ور به (فرخاری) دهد از جام وحدت قطره یی
بـــاز یابد شوروشـوق جـــلوۀ رفتـــــار پـــــار

 مولانا عبدالکبیر (فرخاری) کانادا ونکوور
 

 

پیام تبریکیه از کشور ایرلند

 سایت «اصالت» ادامه دهندۀ راه دیروزی ماست!

رفقا و دوستان، گرداننده گان سایت، همکاران قلمی و خواننده گان سایت وزین «اصالت»!

با اظهار صمیمانه ترین تبریکات و نیک ترین تمنیاتم را به مناسبت دومین سالگرد سایت وزین «اصالت» بپذیرید.

سایت «اصالت» یگانه سایت انترنتی افغانی است که با غرور و سر بلندی به نام ح.د.خ.ا. و رهبر محبوب، شخصیت برجسته، بزرگ مرد مبارز، فرزند صدیق مردم کشور ما، زنده یاد رفیق ببرک کارمل اهداء گردیده است.

بگذار گرداننده گان و همکاران این سایت، اصیل بودن و نجابت بودن خود را به نام ح.د.خ.ا. و راه و آرمان شخصیت بزرگ زنده یاد رفیق ببرک کارمل ثبت تاریخ نمایند.

 

با تقدیم درودها

جیلانی گلشنیار از کشور ایرلند

 

 

پیام تبریکیه از سویس

رفقای نهایت گرانقدر !

  اغاز دومین سال نشراتِ سایتِ وزین «اصالت» را بشما رفقای گرامی و بخصوص به رفیق محترم همت از صمیم قلب تقدیم داشته و ارزومند هرچه بیشتر موفقیتها در زندگی خصوصی و سیاسی شما عزیزان میباشم.

به پیش در راه انسجام هرچه زودتر بهترین میهن پرستان افغان  برای افغانستان عزیز !

نور منگل از سویس

 

 

پیام تبریکیه

رفقای نهایت عزیز، گرداننده گان سایت وزین «اصالت»!

دوسال است که سایت «اصالت» فعالیتهای گستردۀ توده یی خویشرا در بخشهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به پیش میبرد، چنین فعالیتها همیشه به جانبداری از جنبشهای ملی و دموکراتیک و مترقی مردم ستمدیده و بلاکشیدۀ افغانستان بوده است.

افغانستان، امروز تحتِ بارِ ظلم و ستم رنج آورِ اشغالگران امپریالیستی (امریکا، ناتو) و دیگر کشورهای غربی و مداخله مستقیم پاکستان و ایران و استخبارات آی اس آی و باندهای تروریستی القاعده و کشورهای مرتجع عرب و دیگر دستگاههای استخباراتی جهان بسر میبرد، که با اعمال تروریستی و دهشت افگنی خود، زنده گی توده های زحمتکش کشور و تمام قشر روشنفکر، اطفال و جوانان ما را برهم می زنند.

سایت «اصالت» کوشیده است، با تمام مشکلاتِ موجود، در چنین شرایط و اوضاع پیچیدۀ کشور، تمام پروبلم های یادشده را تحیلل و تجزیه علمی نموده و پیوسته به نشر برساند، که این خود سهمگیری سایت «اصالت» در مبارزۀ رهایی بخش ملی خلقهای افغانستان در راه استقلال و تحکیم حاکمیت ملی و تمامیت ارضی صلح و ثبات و دموکراسی در کشور میباشد، که قابل ستایش است.

با استفاده از فرصت، یکبار دیگر دومین سالگرد «اصالت» را به تمام همکاران قلمی، رفقا، دوستان و هموطنان عزیز خود صمیمانه تبریک عرض نموده، موفقیت ها و پیروزی های هرچه بیشتر شانرا در نبرد ژورنالیستیکی تبریک و تهنیت میگویم.

توریالی نوریار، فرانکفورت

 

 

دومین سالگرد «اصالت» مبارک باد !

 سایت «اصالت» از آغاز نشرات خویش تا امروز تغییرات زیاد را در نحوه کار نشراتی خویش وارد نموده است، که این خود به معنی با عصر و زمان خود را آراستن و حرکت کردن است. اگر امروز نظر کوتاه به سایت ها و یا به قولی «سایتیزم» کنیم می بینیم که هر سایت در پی پخش اندیشۀ خاص و یا آرمان خاص است، اعتقاد به یک ایدیالوژی و یا مذهب کاملاً یک امر شخصی است، ولی چیزیکه در این میان به دیگران مربوط میشود این است که باورمندان یک اندیشه چقدر راجع به امنیت ملی مصؤنیت مردم و وحدت ملی فکر میکنند و یا در پی پخش و نشر چنین اندیشه ها هستند، و یا چقدر مخالف خویش را تحویل میگیرد و یا متفکرین و نویسنده گان مقالات و نوشته جات اعتقاد به جغرافیای امروزی دارند؟ آیا چیزی در مدار فکری شان بنام منافع ملی است یا خیر؟

من آروزمندم که گرداننده گان محترم سایت «اصالت» در پالیسی نشراتی شان بیشتر از هر وقت دیگر توجه نمایند. فرهنگ مدارا و تحمل به معی تحمل آنهای نیست که شخصیت های ملی مان را توهین و دشنام میفرستند. معلوم است که چنین اشخاص به دستور همسایه ها آتش را باید شعله ور بسازند و یا دارای کمبود شخصیت هستند و میخواند هر لحظه سر زبان ها باشند، برایشان فرق نمیکند که به خوبی یاد میشوند و یا به بدی، فرق نیمکند که عمل شان تولید مثبت میکند و یا منفی. در یک کلمه، چنین افراد بداخلاق هستند و پابند هیچ اصول نیستند. از این رو امید وارم که گرداننده گان محترم «اصالت» این موضوع را درنظر داشته باشند. به هیچ وجه منظورم این نیست که سایت «اصالت» گویا به این مطالب سر سری برخورد نموده، نه خیر، برخلاف، سایت «اصالت» نسبت به یکتعداد سایت های دیگر پیوسته مسئله وحدت ملی و منافع ملی را در اولولیت قرار داده است، چون این آزادی بیان نسیت بلکه آزادی دشنام و میدان دادن به اراذیل و اوباش است. همچنان از شما خواهش میکنم که از نشر مقالات بنام مستعار جلو گیری کنید. زیرا درین جا نه تعقیب است و نه پولیس و نه . . .

در پایان دومین سالگرد نشراتی «اصالت» را یکبار دیگر تبریک گفته و خواهان ابتکارات بیشتر، موفقیت های هرچه بیشتر در امور فرهنگ نشراتی مدارا و تحمل برایتان هستم .

موفق باشید،

 ب. مومن

 

 

پیام تبریکیه از پاکستان

رفقا، دوستان و دلیران ح.د.خ.ا. !

دومین سالگرد سایت وزین «اصالت» را به شما سپاهیان حزب شهید پرور و دست اندرکاران این سایت از صمیم قلب تبریک عرض می نمایم.

با استفاده از موقع، یک بار دیگر به شما یاران روز های دشوار و سپاهیان آگاه حزب د.خ.ا.، که در هر چکیدۀ از ان حزب قهرمان قرار دارید، عاجزانه خطاب می نمایم، به مثابه یک سپاهی حزب د.خ.ا.، از تمام کادرها و فعالین احزاب همسو و هم فکر دیروز، که در یک سنگر پهلو به پهلوی هم قرار داشتیم، سینه خود را به خاطر آزادی و رفای اجتماعی مردم نجیب افغانستان و بخاطر آرمان های انسان محروم این سرزمین بلا کشیده سپر نموده بودیم و همه رنگ ها را به یک رنگ روشن و زیبا میدیدیم، که قهرمانی و جانبازی این سپاهیان به همه روشن و هویداست، تقاضا مینمایم:

تا از فشار های لازم در روند پروسه وحدت استفاده نمایند تا به دور یک جبهۀ وسیع، که قناعت همه قدرت طلبان (!) را فراهم نماید، گردهم آمده و تا دیر نشده همه یاران تحت یک برنامۀ وسیع کاری منظم به فعالیت های خود ادامه بدهند تا مشترکاً در انتخابات پارلمانی آینده رسالت خود را در مقابل مردم مسلمان و شهید پرور مان ادا نمائیم.

من، با استفاده از تریبون «اصالت»، به مثابه یکی از فعالین نهضت فراگیر، از نهضتی های خود تقاضا مینمایم تا در زمینۀ ایجادِ یک جبهۀ وسیع گام های استوار، متین و دلیرانه بردارند و افتخار و سر بلندی تاریخی را نصیب ما نمایند.

 پیروز باشید،

تیمور رحمتی از پاکستان

 

 

پیام تبریکیۀ عبدالحسین از روسیه

اول سلام بر شما رفیق عزیز انجنیر «همت» و تمامی همکاران قلمی و دایمی «اصالت»، عرض احترام.

دومین سالگرد نشراتِ پُربارِ «اصالت» را که از نامش پیداست که در عقل و قلب مردم زحمتکش و رنجدیدۀ وطن عزیز مان افغانستان ریشه دوانده و روز تا روز وسیعتر و پهنتر میگردد که این اندیشه واقعاً خدمتگار راستین مردم افغانستان بوده و ناشرِ افکار دموکراتیک و همه نیروهای ترقی خواه میباشد.

«اصالت» که به خاطری ۱۰ سالگی پدر معنوی اعضای راستین ح.د.خ.ا.، رفیق ببرک کارمل، اهداء گردیده واقعاً جالب و خواندنیست، هرگاه که صفحه ای کامپیوتر را باز مینمایم، اولین تماشا و مطالعه ی بنده میباشد که بعداً به دیگر سایت ها برمیگردم و همیشه ما را در عالمی خیال و تفکر میبرد.

سوم، باید به عرض برسانم که در «اصالت» بخشی در بارۀ ابرمرد تاریخ باز شده و آن مرد از آوان مبارزات بخاطر توده های مردم اعم از جوانان، زنان، روشنفکران و دیگر سازمانهای اجتماعی توجه بیشتر داشتند که باید بخش متذکره زیاد شود.

زیاده وقت گران بهای تانرا نگرفته، دستان پُرمحبتِ تانرا فشار داده وداع مینمایم.

با احترام،

عبدالحسین از روسیه

 

 

امین الله مفکر امینی از ایالت منی سوتای امریکا

۱ آگست سال ۲۰۰۸ عیسوی

به رفقای گرانقدر، گرداننده گان سایتِ وزین «اصالت»!

بدوا سیزدهم آگست سال ۲۰۰۸ عیسوی را که مصادف با دومین سال نشراتی و خدمات انترنتی سایتِ پُرمحتوای «اصالت» میباشد، به شما رفقای محترم، همکاران گرانقدر و سایری دوستان و علاقمندان آن از صمیم قلب تبریک میگویم و یکبار دیگر موفقیت های هر چه بیشتری شما و همه رفقای صدیق و وطنپرستان را در راه تحقق مرام و اهدافِ عالی ایکه رهبر گرامی زحمتکشان میهن محبوبِ ما افغانستان، شادروان ببرک کارمل عزیز، پی ریزی نموده بودند و به پاس حق نمک و خدمات پُر ارزش شان این سایت ایجاد و به وی اهداء شده است از خداوند متعال نیاز میدارم.

سایت «اصالت» واقعاً در چارچوبِ موازین جهانبینی علمی با نظرداشت وضع و شرایط فعلی و نیاز مبرم جامعه و خلق نجیب ما بخاطر تحقق اهداف و خواسته های واقعی ملی و دموکراتیک اساسگذاری شده و فعالیت های خدشه ناپذیر را انجام داده و قاطعانه در این راه به پیش رفته و خواهد رفت. این سایت نه تنها از پشتیبانی فرزندان اصیل ح.د.خ.ا.، بلکه از حمایتِ همه وطنپرستان، که دگر فریبِ معامله گریهای سیاسی، منطقوی، قومی، لسانی، مذهبی و غیره را نمیخورند، نیز برخوردار بوده است. ارقام بازدید کننده گان این سایت پُر محتوا طی دوسال اخیر که به پشت کار  دست اندرکاران سایت و همکاران محترم قلمی آن چه در داخل مرز و چه بیرون از مرز سر و سامان نهایت شایسته و مطلوب پیدا نموده است، خود موید این حقیقت میباشد.

انجام فعالیتها و خدمات انترنتی سایت «اصالت» در دو سالی که پشت سر گذاشت خالی از دشواری ها نبوده است که این دشواری ها نه تنها بعضاً متوجه دست اندرکاران سایت بوده است، بلکه جر و بحث های ذهنی گرانه یی عده یی متوجه همکاران قلمی آن نیز گردیده است والا اهدافِ مرامی این سایت در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی که صرفاً و صرفاً بخاطر تنویر اذهان و آگاهی سیاسی و اجتماعی توده های زحتمکش میهن محبوب ما میباشد متکی باهداف مطروحۀ اولین اسناد مرامی ح.د.خ.ا.، از یکطرف و از طرفی با نظرداشت وضع و حالات جاری در کشور در تطابقت کامل قرار داشته و به پیش میرود.

نکاتی دیگری که قابل تذکر است، تفکیک و چوکات بندی سایت به بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، ادبی و خاصتاً بخش های تیوریک و عمده تر از همه بخش مستند گزارشات و بیانیه های رفیق ببرک کارمل عزیز در کار کنفرانس سراسری حزب و پلینوم های کمیته مرکزی میباشد که بازتابی خوبی از گذشته های پُرافتخار حزب ما بوده و به ذهنیت های سالم و وطنپرست یک تکرار احسن از آن گنجینه های علمی و سیاسی نیز بشمار میرود که توجه رفقا و همکاران و همه وطنپرستان صدیق را یکبار دگر به آن اهدافی تسجیل شده در اولین اسناد مرامی ح.د.خ.ا. معطوف میدارد که نیاز واقعی زحتمکشان و خلق های ستمدیده میهن عزیز ما به آنها ارتباط ناگسستنی داشته و دارد که این خود موید این حقیقت میباشد که معامله گران کی ها و وفاداران صدیق حزب دموکراتیک خلق افغانستان کیها بودند و خواهد بود.

در خاتمه به این نکته اکتفا میگردد :

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق      ثبت است بر جریده عالم دوام ما

 

 

دوسال در راه خوشبختی و ارتقای وطن

مبارزۀ خسته گی ناپذیر جنبش ملی و دموکراتیک خلقهای رنجدیدۀ افغانستان برای آزادی، استقلال، دموکراسی، صلح و ترقی اجتماعی روز به روز موفقیتهای بزرگی را کسب میکند و به مراحل بزرگی از آگاهی و ضرورت یکپارچگی و هماهنگی ابتکار و خلاقیت در شیوه های فعالیت رسیده گی مینماید.

امروز جنبش سیاسی در پیکار متداوم خود بیشتر به درک ماهیت منافع اشغالگران خارجی، مداخلات و تجاوزات بیرونمرزی و دهشت افگنی های باندهای تروریستی، که به ویژه صادرشدۀ پاکستان است، پی برده است و مرزبندی درستی را بین وطندوستان و دشمنان وطن به دست آورده و به همین اساس راه مبارزه واقعی خودرا درست تشخیص کرده و در همان راه به پیش میرود و میکوشد جلوی هرگونه اشتباهات گرفته شود.

 درین نبردِ مستحکمی شدت و غنا یافته ی متحد و یکپارچه، نیروی جوان و پُرتوان و با خلاقیت نقشی برجسته ی را ایفاء میکند که به اُمیدواری های همه مبارزان نیرو و توان می بخشد.

مبارزۀ ایدیولوژیکی و سیاسی سایت های انترنیتِ جوانان جزو لاینفکی چنین مبارزۀ خستگی ناپذیرِ همگانی بوده و است. بعضاً اشتباهات نیز در کار رُخ میدهد، این یک امر طبیعیست، اما با کار پُرهمت و هدفمند و صادقانه برطرف میشود، راه سازنده را جستجو کرده می پیماید. چنین مبارزه برای خوشبختی و ارتقای وطن و خلقهای زحمتکش افغانستان است.

با گذشت دوسال از آغاز پیکار با افتخارِ «اصالت»، این مناسبت را تبریک گفته، موفقیتها و پیروزی های بیشتری را آرزومندم. با اعتقاد کامل میتوان گفت که سایت «اصالت» اصالتِ خودرا به شکل متداوم متکی به پرنسیپ ها و اصول نگهداری و حفاظت خواهد کرد.

محمد طاهر نسیم

چرمنی، فرانکفورت

 

 

پیام تبریکیه

رفقای گرامی گردانندۀ سایت وزین و پُر اعتبار «اصالت»!

دومین سالگرد پُربار و پُر ثمر سایتِ «اصالت» رابه شما و از طریق شما به تمام خوانندگان متعهد سایتِ «اصالت» مبارکباد گفته، موفقیت های بیشتر شما را در امر دفاع از حقانیت راه و رسم و آرمانهای حزب دموکراتیک خلق افغانستان (حزب وطن)، جاودان نگهداشتن افتخارات شهدای راه آزادی و خوشبختی مردم و افشای دشمنان رنگارنگ وطن ویران، اما دوست داشتنی وعزیزما افغانستان خواستارم.

رفقای گرامی!

سایت «اصالت» با بر گزیدن راه وحدت و یگانگی خلقهای رنجدیدۀ افغانستان، و مردود دانستن فاشیسم، شوونیسم و سیکتاریسم که هرسه از یک منبع آب میخورند و افشای دشمنان وطن در بند کشیدۀ ما اعم از جهادی، طالبی، خادمان رنگارنگ چپاولگران و اشغالگران و چپ روها و چپ نماها، روز تا روز بر محبوبیت خویش می افزاید، و حلقۀ وصل میگردد، برای آنهای که به خاطر درمان رنجهای بیکران مردم، راه پُر افتخار حزب دموکراتیک خلق افغانستان را بر گزیده بودند و به آن معتقد و وفادار مانده اند.

پیروزباد رسالت و اصالتِ تان در نگهداری و پاسبانی راه و رسم وطن پرستی و آزادی خواهی!

 قاسم آسمایی

 

 

پیام تبریکیه

رفقا و دوستان عزیز،

نخست از همه اجازه دهید به رفقای گردانندۀ سایت، تماماً راهروان مکتب سیاسی ح.د.خ.ا. و مبارزین رهائی انسان زحمتکش از سلطه فقر، گرسنگی و جهل، دومین سالگرد ایجادِ سایتِ وزین "اصالت" را که به نام ح.د.خ.ا. و رهبر محبوب، شخصیت برجستۀ کشورما، بزرگمرد مبارز، زنده یاد رفیق ببرک کارمل اهداء گردیده است از صمیم قلب تبریک و آرزوی موفقیت مینمایم. اُمیدوارم که همۀ رفقای عزیز بتوانند در غنامندی سایت "اصالت" در همه امور همکاری صادقانه و صمیمانه نموده، دین و رسالت تاریخی و حزبی خودرا اداء نمایند.

تمنا و آرزو دارم که سایت "اصالت" بطور مداوم بمثابه مشعل فروزان ناشر افکار دموکراتیک خلق افغانستان و اندیشه های چپی معاصر افغانستان و تمام مردم زحمتکش آن بطور درست و بدون هراس به کار خود ادامه دهد، و با گذشت هرروز یکی از سایت های پُر بیننده و سراسری برای همه افغان های سراسر دنیا و خصوصاً داخل کشور باشد.

در خاتمه، بار دیگر اجازه دهید که پیروزی های بزرگ سایتِ "اصالت" را که در مدت زمان کوتاهی در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، کلتوری، فرهنگی و هنری نصیب شان شده است تبریک و تهنیت عرض بدارم.

 با درودهای رفیقانه خدمت تک تک شما.

  ذوالفقارعلی "حقداد" از دیار کوهستانی سر به فلک کشیدۀ پامیر

 

 

رفقای عزیز،

بدینوسیله صمیمانه ترین تبریکات خویشرا بمناسبت آغاز دومین سال فعالیت نشراتی سایت وزین «اصالت» خدمت گرداننده گان سایت، همکاران قلمی و خواننده گان آن تقدیم میدارم.

اُمیدوارم به همت دست اندرکاران و همکاران قلمی این سایت در آینده نیز در جهت آگاهی و روشنگری مردم مؤثر واقع گردیده و در امر وحدت نیروهای مترقی با متانت و استواری بیشتر از پیش گام بگذارد.

نورالدین نظامی

 

 

به گوهر وا رسیدن موج ها برهم زدن دارد

جهانی را شگافی، سینه تا یک دل شود پیدا

 رفقا و هموطنان عزیز!

دومین سال نشراتی سایت وزین «اصالت» را به همۀ شما عزیزان تبریک گفته، آرزومندم که با همکاری جمعی، رفقای مسؤول و همکاران سایت «اصالت» را یاری رسانده تا هرچه بیشتر این یگانه سایت وزین مربوط به مردم و ح.د.خ.ا. از هر لحاظ غنی تر و قابل دسترس تر شود، به خصوص از آنعده هموطنان و رفقای عزیزی ما که اسنادهای حزبی، دولتی، تاریخی، کلیکسیون های «خلق» و «پرچم» و سایری روزنامه ها، نشرات، بیانیه ها، تصاویر را در اختیار دارند، احترامانه خواهش می نمایم که لُطف نموده با مصرف کم فوتوکاپی و یا اسکان نموده آنها را جهت نشر به سایت بفرستند.

(در صورتیکه آنعده از رفقا و دوستان عزیز مشکلات در زمینۀ کاپی و یا فرستادن داشته باشند، شخصاً آماده هستم در این امر خطیر کمک و مساعدت نمایم).

با درود های رفیقانه،

رفیق شما، شیر احمد "صارم"

 

 

پیام تبریکیه

ganjali abdullah.JPG

رفقا و دوستان عزیز،

سال گذشته ما شاهد اولین سالگرد سایت وزین «اصالت» بودیم که به مناسبتِ دهمین سالگرد وفاتِ رهبر و مؤسس ح.د.خ.ا.، فرزند صدیق مردم بلاکشیدۀ افغانستان، رفیق زنده یاد ببرک کارمل، اهداء گردیده بود. آنانیکه مدتهای طولانی در دامان حزب شهیدان و قهرمانان ما تربیه و پرورش یافته و صاحب نام و نشان گردیده بودند و بعد از به پیروزی رسیدن آن صاحب موقف و مقام شده بودند، بعد از فروپاشی و پراگنده گی حزب هم جای و اتوریتهء ایشان نزد صفوف صادق حزب، تا زمانیکه دست به ایجاد فرکسیونها و سوء استفاده از نقش کادرها و صفوف آن نکرده بودند، همچنان باقی بود. روی این اصل، صفوف رزمنده و کادرهای با اعتبار حزب اطمینان داشتند که شاید صفحات سایت وزین اصالت کفایت نکند تا تمام پیامها و مضامین ارسالی آنانرا به نشر بسپارد. با تأسف و اندوه فراوان نتنها این نیمه راهان و بزدلان پیامی نفرستادند، بلکه در طول این دوسال هیچ نوع همکاری قلمی ننموده اند و آنانی را که هم روابط حزبی با ایشان داشتم، تیلیفونی تماس گرفته و سالگرد سایت را تبریکی دادم و تصور میکردم که شاید فراموش کنند تا تکرار حسنه شود، آنهاییکه اطلاع پیدا کردند از ارسال پیام ها خودداری کردند و دیگران را نیز مانع شدند، که این برخورد ایشان خود سوال برانگیز است.

سایت وزین «اصالت» با سرفرازی و با پیکار راد مردانه اش یکبار دیگر از آزمون زمان موفقانه بدر آمده و به توطئه گرانیکه نتنها علیه سایت و دست اندرکاران آن دسایس را سازمان داده بودند، و بدتر از اینکه دسایس و توطئه ها را علیه همکاران قلمی سایت نیز سازماندهی کردند، جواب دندان شکن دریافت کردند. از دست اندرکاران سایت نقره گون اصالت یک جهان سپاس مینمایم و دومین سالگرد نشراتش را فرخنده میخوانم و امیدوار هستم که در جریان سپری نمودن دومین سالگردش بتواند صفوف ازهم پاشیدۀ ح.د.خ.ا. را در یک میدان نبرد تحت درفش سرخ حزب به دور خود منسجم نموده و گام استوار در راهی تدویر کنفرانس سراسری حزبی در داخل و یا خارج از کشور گذاشته و موفق به از سرگیری مبارزه بی امان به خاطر نجات مردم افغانستان گردد!

فرخنده باد دومین سالگرد سایت وزین «اصالت»!

گنجعلی عبدالله از سویدن

 جولای ۲۰۰۸

 

 

پیام تبریکیه

مسؤلین و گردانندگان محترم سایت وزین «اصالت»!

نخست از همه تبریکات صمیمانۀ خویش را به مناسبت دومین سالگرد سایت «اصالت» به شما و از طریق شما به تمام خوانندگان و علاقمندان سایت تقدیم مینمایم.

ثانیاً آرزومندم تا سایت اصالت، مانند دوسال عمر پُر بار خویش، خط فکری ملی، میهنی و مبرا از انحرافات و آلودگی به امراض سکتاریستی، شوونیستی و فاشیستی و بنیاد گرایی را با افتخار و غرور ادامه داده، راه خود را از کج اندیشان و کج فهمان، ماجراجویان و فتنه انگیزان و دشمنان وطن واحد و دوست داشتنی ما افغانستان عزیز، جدا نگهداشته و پل وصل باشد، برای نزدیکی و وحدت عناصر معتقد به اصل افغانستان آزاد، واحد، مترقی و شگوفان.

 

  به آرزوی موفقیت های بیشتر شما

  اکبر سید آبادی

 

 

پیام تبریکیه

سلام و احترامات خدمت مسوولين نشريۀ «اصالت» ـ اين چراغ منوريت و آزادی، لذا از خدای بزرگ موفقيتهای عظيم شانرا در عرصۀ خدمت بمردم شان خواسته وخواهانم. در ضمن، دومين سالگرد سایت اصالت، که مظهر ارادۀ مليونها مردم کشور جنگزده ما است، را به دوستداران اين نشريۀ پُربار و برگ تبريک و تهنيت عرض ميدارم، تا باشد اصالت، چنانچه از نامش پيداست، در رشد و تنوير مادی و معنوی مردمش پيشگام باشد، چنانچه است.

به آرزوی هر چه بيشتری موفقيت و کاميابی «اصالت»!

 

انجنير محمد ظاهر بوستانی

جولای ۲۰۰۸

 

 

پیام تبریکیه

رفقا، دوستان و دست اندرکاران سایت وزین «اصالت»!

 دومین سالگرد سایت را به شما و همه رفقا و هموطنان گرامی از اعماق قلب تبریک عرض میدارم. سایت "اصالت" یکی از پُربیننده ترین سایت های انترنیتی در داخل کشور در میان اعضای حزب پُرافتخار د.خ.ا. میباشد، اُمیدواریم که در انسجام و یکجا نمودن خانوادۀ دیروزی مان نقش برازنده و مؤثر را ایفإ نمائید.

موفقیت های مزید و هر چی بیشتر تان را آرزو دارم .

 با عرض حرمت بی پایان.

 

احمد کامروز،

کابل - افغانستان

 

 

هدیه ی «اصالت» پاینده باد !

 در پیام خصوصی خود در این روز در سال گذشته از اهدای این سایت برای یک رهبر در آمیخته با عالیترین خصایل انسانی از دست اندر کاران این سایت سپاسگذاری نموده بودم. اکنون میخواهم از همخوانی انتخاب نام با این هدیه بگویم.

اصالت در لغات، اصیل بودن، با اصل بودن، اصل داشتن، ریشه دار بودن، نیک نژاد بودن، نجابت معنی میدهد.

اصالت یک حزبِ سیاسی نیست. بلکه آرایش یک تفکر است. تفکری که ارتباط محکم و استوار با تاریخ و ممثل تاریخ یعنی شخصیت دارد. تفکری که سایه ی ابر نیست تا با وزیدن باد برهم خورد. آسمان است، که تا پهنای جهان ادامه دارد. یعنی این تفکر اصیل است.

تفکری که طوفانهای مدهش موسمی اثری جز به برگ و بار آن نمیتواند داشته باشد. لذا ریشه دار است. و هر نوع آسیب پذیری را جبران مینماید.

نجابتِ تفکر این است که به تدبیر نجیب ترین شخصیت ها شکل میگیرد و راه گشا میشود. و در نتیجه، لشکر سر سپرده راه سعادت انسان در زمین را به حیث لشکر نیک نژاد در قافله زندگی رهبری میکند.

بی شک، آرزومندی های را که در قبال این همخوانی میخواهم تعبیر نمایم، نقاط نظری است دربارۀ، هم قدمی، هم رهی، همسویی و همدمی سایتهای رفیق و هم اندیش، که سال پار برای گردانندگان عزیز سایت تقدیم نموده بودم، "ما برآنیم که بودیم".

بگذار گرداننده گان این صفحه، با زمینه سازی انعکاس تفکر لشکر نیک نژاد، به نام نامی شخصیت ارزشمند تاریخ معاصر، رفیق ببرک کارمل، اصالت شانرا به این مراد ادا نمایند تا وفاداری و صداقت در تاریخ ماندگار باشد.

پیروز باد مبارزۀ راه سعادت انسان !

محمد یعقوب هادی

 

 

«اصالت» دوساله شد

«اصالت» نشريه سياسي، فرهنگي و تاريخي که دوسال از عمر پُربار آن در اوج از کشمکشهاي سياسي و گروپ بندي هاي فکري و ايديالوژيکي سپري گرديد و طي اين مدت با تعهد سياسي و هدفمندي روشن و آفتابي اش از تمام کج انديشي ها و کج فکري هاي عقيدتي و گروپي سربلند و با افتخار بيرون شده و درين دوسال همچنان به اصالتش پابند باقي مانده و با متانت و اصوليت به پيش ميرود.

اصالت باشيوه هاي منطقي، علمي و سياسي با گذشت هر روز به همکارانش افزوده و به مطالعه کنندگانش افزايش چشمگيري بعمل آمده است و طي اين مدت وب سايت اصالت بيش از يکصدوهفتادپنج هزار بار باز شده و صدها مقاله و مطالب آن در نشرات ديگر به نشر رسيده است.

اصالت با زحمتکشي و تلاشهاي شباروزي مسوولينش از محبوبيت و مقبوليت فراواني برخوردارشده و اين موفقيت، بهروزي و کاميابي را به دست اندرکاران آن از صميم قلب تبريک و تهنيت گفته و موفقيت بيشتر و بزرگتر آنان را تمنا داريم.

باري مسوول نشريه اصالت با رسالت وطني و سياسي اش ميگفت:

«با تمام تلاش، صداقتمندي و سربلندي بخاطر تفاهم مشترک و هدفمندي سياسي و ملي از هيچ کس و هيچ مانعي نمي هراسيم و راهی را که آگاهانه و سربلندانه انتخاب نموده ايم ادامه ميدهيم و بگذار ده ها و صدها رنگ و نيرنگ در مسيرمان ايجاد نمايند ولي ما با مقاومت خستگي ناپذير همه را برميداريم و به پيش ميرويم، مبارزه توقف و خستگي نمي شناسد و روزگزراني، سکوت و سرجنباندن به هر دسيسه و نيرنگ به مفهوم مرگ سياسي تلقي ميگردد . . .»

در فرجام يکبار ديگر دومين سالروز نشرات اصالت را به تمام دوستان، عزيزان و همسنگران گرامي تبريک و تهنيت گفته و موفقيت و کاميابي شانرا تمنا دارم.

 

با درودهای گرم و رفیقانه.

انجنیر نصیر احمد میری از کانادا

 

 

پیام تبریکیه

مبارک به شما که با وجود هزار ها مشکلات و خطرات جانی و مالی بیرق مبارزه به مقابل دشمنان افغانستان را بلند نگه داشته اید.

امیدوار هستم که دوستان و رفقای شما با حرف های خود و دانشمندی که دارند بتوانند مردم را متوجه بسازند که در اینده به کسی اجازه ندهند که بر شانه شان میل تفنگ مانده، یک افغان دیگر را بکشند.

ارزو دارم که به زودترین فرصت مردم را زیر بیرق افغانستان جمع کنید، متحد بسازید، منظور عزتی و احترامی که در طول سالهای جنگ ازیشان گرفته شده، به مردم باز گردانید.

ویب سایت اصالت نه تنها بهترین وسیلهء است که تحصیلکرده های افغانستان را یکجای میکند، بلکه توسط ویب سایت اصالت شما میتوانید زیادتر از سی میلیون افغانی که به دور دنیا پراگنده شده اند جمع کنید و برایشان فضای درست کنید که حضوراً خودرا در صف اول مبارزه در برابر دشمنان ملک و مردم احساس کنند.

از سی میلیون افغان بیشتر از پنج میلیون ان میخواهند قبل از این که پای شان به حیات بلغزد، دَین خودرا به افغانستان و مردم خود ادا کنند. متیقین هستم که نقشۀ تسلیم کردن افغانستان به مردم افغانستان بروی میز تان است، و در این حساس ترین مرحلۀ تاریخ، که همه مردم افغانستان به امریکا و متحدین امریکا، خواه از جهل یا از فقر، فروخته شده اند، کسی متدین تر از شما نیست و یکبار دیگر از هر چی تجربه، دانش، اعتماد به نفس و ایمانی که دارید استفاده کنید و ملک را نجات بدهید. در این مبارزه، در صورتِ پیروزی، همه دنیا منت دار شما خواهد بود.

 

دومین سالگرد «اصالت» به شما به دوستان شما و به تمام مردم افغانستان مبارک باشد!

 

یحیی از کانادا

 

جولای ۲۰۰۸

 

 

فرخنده باد دومین سالگرد نشرات سایت وزین «اصالت»!

رفقای گرامی، «همت»، «فضلی» و همه دست اندرکاران گرامی و همکاران سایت وزین «اصالت»!

قبل از همه برای شما رفقای گرامی، که با رسالت تاریخی خود یکسال دیگر با زحمات شباروزی در عنامندی «اصالت»، این ارگان نشراتی ح.د.خ.ا.،  زحمت کشیده  و صدای هزاران مبارز راه آزادی، ترقی و دموکراسی را انعکاس داده اید، از صمیم قلب دومین سالگرد آنرا تبریک و تهنیت گفته، پیروزی های مذید شما را در این راستای شرافتمندانه برای خدمت به انسان زحمتکش آرزو دارم.

اُمیدوارم تا خِرَد، صداقت و شرافت رفقای عزیز ما بالای خواهشات بیجاه سلیقوی و خودخواهی های شان حاکم شده، دست به دست هم کنارهم مشترکاً در فضای سالم صفا و صمیمیت با اعتماد کامل در حزب مشترک مان با رهبری جمعی در خدمت وطن و مردم رنجدیده ما قرار گیرید.

با احترام،

وحیدالله «نوری»

 

 

سلام رفیق فضلی عزیز،

من هم به نوبۀ خود از افغانستان، سالگرد سایت «اصالت» را از صمیم قلب به شما و همه دست اندرکاران تان تبریک گفته، موفقیت های هرچه بیشتر تانرا در اموری سعادت مردم افغانستان آرزومندم.

پیروز باشید،

نور علی نوروز

کابل - افغانستان

 

 

سایت «اصالت» نویدی دیگری بر بودن ماست !

به ادارۀ محترم سایتِ وزین «اصالت»!

سالروز تأسیس این تفکرگاه و یگانه منعکس کنندۀ فریاد های سینه های دردناک فرزندان صدیق این وطن را به شما تبریک میگویم.

از آنجاییکه من چندگاهیست که مفتخر به دیدن این سایت شدم، خدا را شکر کردم که باز هم خون شهدای ما جاریست و از هر قطرۀ ان لالۀ سرخی روئیده است تا با بویش صحرای بیکران این مرز بوم را معطر سازد، آری، ما با شکستِ مان تولد شدیم.

شکستی که در آن پیروزی ما و برآورده شدن آرمان انقلاب مردمی ما بود.

امروز همه گان سر تسلیم بر دیانتِ صبر صداقت و میهن پرستی فرود می آوردند، ما قهرمانانه رزمیدیم و خواهیم رزمید.

امروز عرصه کارزار با شمشیر است، ما باید با حضور در صحنه، شایسته گی خویش را همچون شهدای خویش به نمایش بگذاریم
.

سایت «اصالت» نویدی دیگری بربودن ماست.

 

با تقدیم احترام

 

رفیق دور افتادۀ تان، عزیزالله رویش احمدیار

 

 

پیام تبریکی به «اصالت»

دست اندرکاران سايت پُربار «اصالت»، همکاران، خوانندگان، رفقای عزيز و همرزمان گرامي دومين سال نشرات اصالت را به شما تبريک گفته، آرزو ميبرم که بيشتر از گذشته در راه که انتخاب نموده ايد تلاش نمايید تا باعث قوت قلب و اميد به آينده در قلبهای ما نورافشانی نمايید. ما با ديدن سایت وزین اصالت شاد و با مطالعه آن شادمانتر ميشويم زيرا ادامه راه خودرا در همين صفحه ها ميبنيم و ميخوانيم.

«اصالت» ما را در حقانیت راه ما و در همبستگی رفیقانه ما دعوت نموده و از آیندۀ نوید بخشی مژده میدهد.

زنده ياد ببرک کارمل در پلينوم هشتم کميته مرکزی حزب دموکراتيک خلق افغانستان عالمانه فرموده بودند:

((بيایيد بخاطر وحدت حزبي و همبستگي انقلابي دستهاي يکديگر را بي فشاريم و با ايمان وطني و حزبي با ارتجاع و زشتي ها به مبارزه برخيزم زيرا دوام ما در اتحاد و همبستگي ما نهفته است.))

رفقای گرامي ! بيایيد به پاس خون هزاران شهيد بخون خفته حزب ما که در راه سعادت مردم و خدمت به ميهن جام شهادت نوشيده اند همه اختلافات و گروپ بندي ها را کنار گذاشته و با اتحاد و همدلي راه جاودانه شادروان کارمل عزيز را ادامه بدهيم تا به سرمنزل مقصود برسيم. (انشاء الله )

راه تان در مسير پيروزي باد!

دکتور م.ا.س. از شهر کابل

 

 

عبدالحلیم اچکزی

Dear engineer sahib!

I am very glad that you have established a web site where we can get a lot of information about the past history of our country especially about President Babrak Karmal and his policies towards Afghanistan. President Karmal was real son of this country and he wanted the country to move towards progress site. I behalf of my friends congratulate you for establishing such a site and I hope you more success.

 

Abdul Halim Achakzai

 

از افغانستان *

* (اصالت)

 

 

سایت «اصالت» را برحق میتوان اصیل دریافت!

رفقای عزیز، دوستان گرامی گرداننده گان سایت وزین «اصالت»!

درودهای صمیمانه خدمت فرد، فرد تان نثار باد. موفقیت و کامگاری شمارا در پیشبرد سایت «اصالت»، سایت دلخواه و محبوب فرزندان صدیق خانوادۀ بزرگ و پُرافتخار ما (ح.د.خ.ا.)، ارزو میدارم.

با این ارزومندی، دومین سالگرد سایت «اصالت» را به شما و تمام علاقه مندان و بیننده گان این سایت از صمیم قلب شادباش و تهنیت عرض میدارم.

سایت «اصالت» را برحق میتوان اصیل دریافت، زیرا که اصول و راه دیروز، ما را جاودانه گی بخشیده و در ترویج و تبلیغ اندیشه های عالی، انسانی و وطنی مکتب سیاسی ما که اساس انرا زنده یاد ببرک کارمل فرزند صدیق و خدمت گذار واقعی مردم وطن ما نهاده است، در روشنی و جاودانه گی قرار داده است.

«اصالت» به تمام معنی ارتباط به ریشه های اندیشه های عالی انقلابی و انعکاس آن به روحیه انقلابی با درنظرداشت خصوصیات انقلابی داشته و مبین جاودانه گی این ایدیولوژی میباشد.

در سایت «اصالت» به واقعیت نیک نژاد بودن و نجابت را میتوان دریافت، ارج و احترام به انسان و به نیکی از ان یاد کردن از ویژه گی های دیگری این سایت است.

رفقای عزیز!

من به مثابه رفیق کوچک شما به صراحت اظهار میدارم که: راهی را که شما ادامه میدهید و اغاز انهم به مناسبت دهمین سالگرد درگذشت راد مرد بزرگ وطن ما، زنده یاد ببرک کارمل، اساس گذاشته شده است، کاریست دشوار، اما پُرافتخار که مبارک شما و همکاران قلمی شما باد.

بار دیگر تبریکات صمیمانه و رفیقانه خویشرا به شما رفقای محترم انجنیر (همت)، (فضلی)، (صارم) و تمام گرداننده گان این سایت وزین پُرافتخار و محبوب همۀ ما، «اصالت»، تقدیم میدارم.

گُل های فراوان رفاقت و صمیمیت نثار تان باد.

موفقیت بینظیر و هرچه بیشتر به فرد فرد شما ارزو میدارم.
 

شهاب الدین سرمند،

 یکی از اخلاص مندان سایت «اصالت»

 

 به مناسبتِ دومین سالگرد نشریاتِ «اصالت»

 رفقا و دوستان انقلابی، دست اندر کاران سایت وزین «اصالت»!

درست دوسال قبل ما همه شاهد ایجاد سایت وزین «اصالت» بودیم. بیادم است که «اصالت» مانند یک نهال توسط باغبان زحمتکش نشانده شد و به بسیار زودی این قلمه صاحب شاخه ها شد و درین شاخه ها برگها روئیدند و بالاخره انواع میوه های رسیده و تازه را میتوان درین باغ دریافت نمود و از آنها استفاده نمود.

«اصالت» یگانه سایت است، مدت و زمان ناچیزی که از ایجادش می گذرد، غنی ترین منابع فرهنگی و معلوماتی را در خدمت انسانها و خوانندگان قرار داده است. «اصالت» تربیون ایدئولوژیکی و فرهنگی است، که ایدئولوژی پرچمداران راه حق را انعکاس داده و آرمان انسان زحمتکش را تبلیغ و ترویج می نماید. در صدر ایدئولوژی والائی «اصالت» انترناسیونالیزم، دوستی خلقها و ملیتها قرار دارند. در اساس ایدئولوژی «اصالت» آن مفکوره و آرمان مرد مبارز و شجاع و رفیق مرحوم ما کارمل عزیز قرار دارد. و کارمل کسی بود که الگوی مبارزه برای همه ای جوانان راستین و شجاع، صرف نظر از تعلقات نژادی و ملیتی آنان، بود.

اینجانب یکی از همکاران این سایت بوده و افتخار آنرا دارم که مقالات من درین سایت وزین نشر می گردد، و شناختی که با دست اندرکاران سایت «اصالت» و بخصوص رفیق فضلی دارم، پاکی صداقت و پشت کار و روحیه ای انترناسیونالستی آنان سرمشق و نمونه برای اینجانب و بسیاری از انسانهای وطنپرست و زحمتکش وطن عزیز ما میباشد، و کار و فعالیت شبا روزی را که رفیق فضلی و همکاران مبارز وی بخاطر پیشبرد امورات فرهنگی «اصالت» انجام می دهند، واقعاً قابل ارج بوده و هر انسان فرهنگی و با دانش و وطنپرست این زحمات را احساس و لمس می نمایند و به دست اندر کاران آن شاد باش می گویند.

«اصالت» اُرگان نشراتی اعضای صدیق حزب دموکراتیک خلق افغانستان بوده و یگانه مرجع است که اعضای صدیق حزب دموکراتیک خلق افغانستان به آن اعتماد دارند و با گذشت هر روز این اعتماد در حال افزایش است. این سایت از جملۀ سایت های جسور و حقیقت گو بوده که پرده از روی جنایات خائینین، وطنفروشان و اوباشان داخلی و خارجی، تروریستها و نشنلستها و قبیله گرایان برمیدارد.و هم چنان این سایت به افشای معامله گران درون حزب، که خون شهدای گلگون کفن و آرمان انسانی و انقلابی اعضای عادی حزب را فروخته اند، می پردازد. درست درین سال آخیر بسیار بجا بود که «اصالت» سیاست روشن را در رابطه با معامله گران و اپورتونستها و رویزیونستها انتخاب نموده است. این پیروزی و روش روشن «اصالت» را به تمام دست اندرکاران آن تبریک و تهنیت عرض میدارم. بگذار خائینین و معامله گران در هراس باشند که چه وقت «اصالت» جنایات آنها را افشاء می سازد.

در نهایت، یکبار دگر دومین سلگرد ایجاد سایت وزین «اصالت» را به دست اندر کاران آن تبریک عرض نموده، صحت و موفقیت های مزید شمارا در امورات فرهنگی و ایدئولوژیکی شما آرزو می نمایم.

شاد و موفق باشید.
 

فرخنده باد دومین سالگرد تأسیس سایت وزین «اصالت»!

 

ظاهر دقیق از هالند

 

 جولای  ۲۰۰۸

 

 

صاحب امتیاز و مدیر مسوول : انجنیر فضل الرحیم « همت »  E-mali : admin@esalat.org    E-mail : esalatadmin@hotmail.com

 

 

این صفحه در چوکات [1024 x 768    ] ترتیب یافته و اعتبار از
۵  اگست ۲۰۰۶ راجستر شده است.