پیام پشتیبانی، همیاری و همکاری

رفقای عزیز،

به کمیسیون محترم تجلیل از بزرگداشت هشتادمین سالروز تولد رفیق ببرک کارمل عزیز، رهبر با خرد، دوست داشتنی و شخصیت مورد احترام خلقهای نجیب میهن عزیز ما افغانستان.

نخست از همه با حفظ مراتب احترام، گرد همایی شما اعضای محترم کمیسیون را در امر سترگ گرامیداشت از هشتادمین سالروز تولد فرزند صدیق میهن، رفیق ببرک کارمل عزیز، رهبر با خرد و پابند  باندیشه های مترقی و دموکراتیک را از صمیم قلب تبریک گفته و پشتیبانی و حمایت کامل خود و اعضای وفادار به ارمان های ح د خ ا.، و سایر وطنپرستان در ایالت منی سوتای امریکا را، و به اجازه سایری اعضای وفادار ح.د.خ.ا. و همه وطنپرستان در ایالات متحده امریکا را بشما ابراز و تبریک و تهنیت عرض میدارم.

ضمناً با ایجاز کلام، این موفقیت موجدین سایت «اصالت» را به همه آنهاییکه، حق ادای نمک گفته، این سایت پُرمحتوا را به خاطر زنده یاد رفیق ببرک کارمل عزیز ایجاد و به وی اهداء داشته اند، موفقیت بزرگ دانسته و کامیابی های هرچه بیشتر شانرا از خداوند متعال میخواهم.

طور بسیار مختصر میتوانم به سمع همه رفقای رزمنده ح.د.خ.ا. و همه وطنپرستان برسانم، که حقیقت همیشه حقیقت است و هیچ مانعی نمیتواند بر آن خط بطلان بکشد. اگر خورشید لحظه و یا لحظاتی در دامن ابر سیاه پنهان است و یا پنهان بماند، لحظات بعد اشعه زرین آن این تیره گی را میشکافد و نور جهانتاب آن به پرتو افشانی پرداخته و جاودانه گرمی و روشنی مِی بخشد. من یقین و باور کامل دارم که این اندیشه و طرز تفکر نه تنها در ذهن و نهاد من جاودانه میباشد، بلکه در قلب و ضمیرهزاران فرزند صدیق ح.د.خ.ا. و همه وطن پرستان و شخصیت های ملی و بین المللی با همان گرمی تابیده و میتابد.

من از ایجاد سایت پُرمحتوای «اصالت» تا لحظۀ تحریر این چند سطر مختصر به خوبی و با ایمان کامل درک کرده ام که واقعاً همبستگی وطنپرستان و معتقدین وفادار به امر مرامی ح.د.خ.ا. بدور این سایت که هدفِ غایی آن همانا تحقق اهدافی است، که در اولین اسناد مرامی (ح.د.خ.ا.) تسجیل بوده، پیامدی فنا نا پذیری را در بر دارد، که آن همانا ایجاد جامعۀ فارغ از استعمار و استثمار بوده و راه های حل صلح و ثبات مادی و معنوی را بخاطر نجاتِ خلقهای زیر یوغ در بر داشته و خلل نا پذیر به پیش میرود.

بیایید رفقا و دوستان وفادار به ارمانهای ح.د.خ.ا.، نگذاریم تحت این گفتۀ معروف وطنی، که "زمستان میرود و روی سیاهی به ذغال میماند"، قرار گیریم. و باید همه تحت یک چتر و یک نام و یک پرچم واحد در راه امر وحدت اعضای ح.د.خ.ا.، این حزب شهیدان و قهرمانان، صادقانه برزمیم و با هم در عمل متحد گردیم.

 

امین الله مفکر امینی از ایالت منی سوتای امریکا !

18 سپتمبر 2008

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»