پیام همبستگی و حمایت

به کمیسیون محترم تجلیل و بزرگداشت هشتادمین سالروز تولد زنده یاد ببرک کارمل

به رفقای جوان و با انرژی و رسالت مند سایت «اصالت» !

از اینکه شما رفقای عزیز و ارجمند پیشقدم شده اید و هشتادمین سالگرد زنده یاد ببرک کارمل رهبر ح.د.خ.ا. و رئیس شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان، مرد نستوه، آگاه، میهنپرست پُرشور، رفیق واقعیی زحمتکشان افغانستان مبارز دلیر را با رفقا، هواداران و میهنپرستان واقعی تجلیل مینمائید از صمیم قلب شادباش میگویم.

رفقای عزیز،

بگذارید این ابتکار شما راه باشد بسوی نزدیکی عقاید و نظریات گوناگون که در فرجام آن یافتن راه برای تامین صلح سراسری در وطن عزیز ما افغانستان و رفاه همگانی و عدالت اجتماعی باشد که زنده یاد ببرک کارمل در تمام حیات خود روی آن تاکید می ورزید. و همه اعضای حزب را برای خدمت به مردم افغانستان دعوت میکرد، وحدت و یگانگی را در حزب راه پیروزی آرمانهای مردم افغانستان میشمرد. به نوبه خود این ابتکار شما را ارج گذاشته و همبستگی همه جانبه خودرا ابراز میدارم. و از تمام وفاداران آرمانهای ح.د.خ.ا. آرزومندم که در این امر بزرگ سهم فعال بگیرند تا باشد ازین طریق یکدیگر را دریابیم.

پیروز باشید

عبدالرحیم کاروال


ورود به صفحۀ نخست «اصالت»