پیام عبدالرسول رحیمی

 به مناسبتِ هشتادمین سالروز تولد زنده یاد ببرک کارمل، رهبرِ زحمتکشان افعانستان

 

رفقای عزیز و گرامی سایت وزین «اصالت»

 تجلیل از هشتادمین سالروز تولد ببرک کارمل رهبر زحمتکشان افغانستان، شخصیت سیاسی و انقلابی پُرشور که زنده گی خود را در راه آرمانهای مردم زحمتکش کشور وقف کرد و تا آخر به این اصول پابند و استوار باقی ماند، گام بزرگ است در راستای ترویج آرمانی این ابر مرد تاریخ کشورما .

گرامیداشت از فرزانه مرد تاریخ کشور به نقطه عطف در امر و کار بزرگ وحدت و اتحاد نیروهای وطنپرست، ترقی خواه،عدالت خواه و تحول طلب کشور گردد.

موفق باشید.

عبدالرسول رحیمی از هالند

 

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»