پیام پشتیبانی، همیاری و همکاری
 

 به کمیسیون محترم تدارک بزرگداشت از هشتادمین سالروز شخصیت فرهیخته و نستوه وطن ببرک کارمل!

در گام نخست بهترین و صمیمانه ترین تبریکات خودرا بمناسب این روز خجسته بشما رفقای همرزم و سایری همرزمان و پیروان اندیشه های پاک ان ابرمرد بزرگ و انقلابی تبریک عرض نموده، موفقیت های تانرا در این امر بزرگ به خاطر هرچه باشکوه تر و با عظمت تر ان ارزو نموده و هر نوع همکاری خود را در این زمینه اعلام میدارم.

شادروان ببرک کارمل شخصیت انقلابی و مبارز خستگی ناپذیر جنبش چپ و یکی از فعالترین و پُر ابتکار ترین رهبران ح.د.خ.ا. و پرچمدار اصیل ان بوده که از عفنوان جوانی مبارزه انقلابی را با درک از دشواری ها و نا بسامانی های موجود کشور و رهائی انسان زحمتکش از چنگال فقر، گرسنگی، ظلم و ستم ارباب سرمایه و حاکمیت قبیلوی خان و خانبازی و استثمار فرد از فرد و ایدیولوژی طبقه کارگر دلیرانه و بدون هر نوع سازش های منحرفانه از برنامه عدالت اجتماعی و ضد منافع انسان زحمتکش کشور مبارزه نموده و از هرنوع منافع شخصی و قومی و خانواده گی در این راه دریغ نه ورزیده و تا اخرین رمق زندگی در راه این ارمان مقدس به رفقا و همرزمان خویش توصیه و پیگیری این اهداف را می نمود.

بگذار این محفل بزرگداشت یکبار دیگر دال به حقانیت ارمان های وی و تحرک و زمینه ساز دوباره وحدت به دور یک سازمان وطنپرستانه و انقلابی غرض ادامه و تحقق ارمانهای شریفانه رفقای شهید و از میان رفته ما، و راه رهروان ان مرد نستوه و خردمند که به ارمانهای انسانی وی هنوز هم معتقد است، شود. تا باشد این وحدت یکپارچگی دوباره ما مشت کوبنده و نابود کننده بر فرق ارتجاع منطقه و بین المللی، و دشمنان داخلی، به مانند گروپ حفیظ الله امین جنایت پیشه در راس انها سلیمان لایق (!)، جلیلی و سایری همدستانشان که دست شان به خون هزاران انسان به گناه وطن ما سرخ بوده وارد نموده و علیه هر نوع اعمال خائینانه و تبلیغات زهراگین شان را گرفته و یکبار دیگر وحدت و یکپارچگی خویشرا در عمل تثبیت نمائیم.

پیروروموافق باشید

    ۱۸ سپتمبر شهر مورفیلدن (فرانکفورت)

 

علی (رستمی)

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»