کارمل، رهبر

گر چه من در سالهای اواخر سقوط حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در ساحه افشار شهر کابل متولد شده ام. جنگ های زمان حاکمیت طالبان را مانند خواب به یاد دارم. افشار را ندیده ام و قصه های زیادی از آن زادگاهم شنیده و خوانده ام. در نتیجه ی جنگ ها به مناطق مختلف وطن مهاجرت نموده بودیم. بعضی اوقات صدای وحشتناک انفجارات بزرگ و گاهی هم صدا های خفیف مرمی را می شنیدم. مردم می گفتند: که در فلان جا جنگ است. اما نمیفهمیدم که کی با کی می جنگد.

مکتب وجود نداشت و آن را نمی شناختم. خواندن و نوشتن را پدر و مادر و کاکاهایم برایم می آموختاند. علاقه زیاد به خواندن و نوشتن داشتم. و در نتیجه جنگها پدر و مادرم مجبور گردیدند تا به کشور پاکستان شهر کویته مهاجرت نمائیم و در آنجا بنا بر علاقمندی پدر و مادرم در اولین فرصت شامل مکتب گردیدم و رویهمرفته بزرگ می شدم.

بعضی اوقات در خانه ما و بسیاری اوقات در مجالس دوستان و مهمانی ها و گاه گاهی هم در صنوف های درسی قصه های از جنگ و رهبران را می شنیدم. آهسته آهسته بنامهای رهبران افغانستان چون ظاهرشاه، سردار داود، نورمحمد تره کی، حفیظ الله امین، ببرک کارمل، داکتر نجیب الله، صبعت الله مجددی، برهان الدین ربانی، گلبدین حکمتیار، سیاف، عبدالعلی مزاری، آصف محسنی، محمد اکبری، ملا عمر و غیره آشنایی پیدا میکردم. صحبت ها و یا بحث ها در مجالس گوناگون بود. در مجالس که در آن مجاهدین(!) وجود میداشت هر مجاهد(!) از رهبر مربوط به قوم خویش دفاع و توصیف مینمودند. مجاهدین(!) مربوط به ملیت پشتون از حکمتیار، صیاف و ملا عمر، تاجک ها از ربانی و مسعود، هزاره ها از مزاری و اکبری، سادات و قزل باش ها از آصف "محسنی". اما در میان قشر روشنفکران، کارگران، دهقانان و سایر زحمتکشان از اقوام و ملیت های ساکن کشور از ببرک کارمل تمجید به عمل می آمد. پدر و کاکاهایم نیز شامل بخش از دوستداران ببرک کارمل بودند و هستند. بعضی اوقات برایم سوال بوجود می آمد. و از پدرم سوال میکردم: شما که مربوط به ملیت هزاره می باشید چرا اینقدر طرفدار کارمل هستید و وی را رهبر خود می شمارید؟ پدرم دلایلی را فاکت وار که چرا کارمل یک رهبر واقعی ملت افغانستان بود برایم حکایت میکرد و در ضمن آن جهت کسب معلومات بیشتر در مورد ببرک کارمل مرا به چند سایتهای وزین مترقی مانند «اصالت»، مشعل، پندار رهنمایی نمود و نیز کتاب "اردو و سیاست در سه دهه اخیر" را که توسط نویسندۀ توانای کشور محترم جنرال محمد نبی عظیمی تحریر گردیده نیز مطالعه نمودم. و پدرم نیز بخشی نوشته های این کتاب "اردو و سیاست . . ." را که مربوط به زمان حاکمیت ح.د.خ.ا. بوده مورد تایید قرار می داد و وی نیز شاهد اکثر آن رویداد ها بوده که در آن ایام در یکی از شعبات ریاست عمومی امور سیاسی اردو اجرای وظیفه می کرده است.

مطالعۀ این اسناد و سایر نوشته های نویسنده گان محترم در مورد ببرک کارمل در سایت ها بخصوص سایت وزین «اصالت» و پخش نوار های صوتی زنده یاد ببرک کارمل و خاصتاً صحبت های آتشین وی در پارلمان سلطنتی افغانستان من را به رهبری واقعی زنده یاد ببرک کارمل متیقین ساخت.

درین روزها که سایت وزین «اصالت» و کمیسیون محترم ابتکارِ تجلیل شایسته را به مناسبتِ بزرگداشت از هشتادمین سالروز تولد رهبر محبوبِ شان زنده یاد ببرک کارمل تدارک دیده اند و پیامهای همبستگی قلبی و اگاهانه دوستان به سایتِ وزین «اصالت» پیوسته درین مواصلت و بازتاب می یابد که در میان آن همه پیامهای انتشار یافته میتوان از همه اقوام و ملیت های برادر افغانستان اعم از پشتون ها، تاجک ها، هزاره ها، ازبک ها، اهل هنود و همه را مشاهده نمود. و آن همه پیام های ارسالی به مناسبتِ بزرگداشت از هشتادمین سالروز زنده یاد ببرک کارمل بار دیگر برای نسلهای آینده کشور ثابت ساخت که ببرک کارمل رهبری بوده خردمند، دلسوز، عاشق تعالی و ترقی وطن و متعلق به همه اقوام و ملیت های برادر افغانستان. بناً من در مورد یکایک از رهبران مطالعات و معلومات کافی حاصل نمودم و میگویم که:

کارمل عزیز!

تو یگانه رهبر واقعی ملت افغانستان بوده ای که در اندیشۀ تو رنگ، تبار، مذهب و سمت وجود نداشته و همه اقوام ساکن وطن در نزد تو ملت واحد و برادر بوده اند. تو امروز نه مقامی داری و نه از لحاظ فزیکی در میان رهروانت هستی که کسی بطور ریاکارانه و یا چاپلوسانه بخاطری کسب مقام و چوکی بمنظور بزرگ داشت از هشتادمین سالروز تولدت پیامهای همبستگی بفرستند و از سالروز تولدت تجلیل شایسته نمایند، بلکه تو در قلب های آنها جا داری زیرا تو درس وطن دوستی، درس پاکی و صداقت به آنها آموخته ای و آنانیکه در مکتب تو درس خوانده اند به جز از ثروت وطندوستی، پاکی و صداقت هیچ ثروت دیگری ندارند.

 

فروزان باد اندیشه های تابناک وطندوستی, صداقت و پاکی شما در میان رفقای شما و نسلهای آینده کشور.

خجسته باد هشتادمین سالروز تولدت برای دوستدارانت و بخصوص برای فامیل عزیز و نجیب شما.

 

عزیزه ظفری

" آسترالیای جنوبی ادیلاید"

۳۱/ ۱۰ / ۲۰۰۸

  

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»