پیام
 

رفقای عزیز، گرداننده گان سایت وزین «اصالت»،

عرض سلام و ادب بشما و سایری رفقای عزیز و همه اعضای صدیق حزب دموکراتیک خلق افغانستان، که از قلبِ سرشار از عشق و احترام به شما الهام می گیرد. به فرد فردِ دلیران و وطن پرستان واقعی کشور تقدیم میدارم و هشتادمین سالروز تولد زنده یاد ببرک کارمل را به خانوادۀ گرامی شان و همه افغانهای سر سپرده، هوا خواهان و دوستان آن مرحومی از صمیم قلب تبریک گفته، اتحاد و همبستگی همه ی شما و تمام دوستان را تحتِ یک درفش واحد تمنا دارم. به آرزوی وحدت و یک پارچگی حزب قهرمان ما، حزب دموکراتیک خلق افغانستان.

ارمانی هزاران شهید گمنام، معلولین ارجمند، خانواده های شان و ملیون ها انسان رنج کشیده کشور.

با عرض حرمت،

جنرال محمد داؤد عزیزی

ا

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»