پیام
 

سلام به همه رفقای عزیز و محترم!

عرض سلام و ادب به شما رفقای عزیز و درودِ بی پایان به روان پاکِ زنده یاد ببرک کارمل !http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/pr01/emoticons/rose.gif

هشتادمین سالگردِ جشن تولدِ آن بزرگمردِ تاریخ کشورمان افغانستان، زنده یاد مرحوم ببرک کارمل را به خانوادۀ گرامی شان، به همه رفقا، پرچمداران واقعی حزبِ دموکراتیک خلق افغانستان، هواخواهان و دوستانی آن مرحومی از صمیم قلب تبریک گفته، وحدت، همبستگی و یکدلی همه طرفداران و پیروان ایشان را در تحتِ یک درفش واحد تمنا میکنم.

روح زنده یاد ببرک کارمل بزرگ شاد و یادش گرامی و جاودان باد !!!

با عرض حرمتِ دوباره،

فریاد، یکتن از دوستدارانِ زنده یاد ببرک کارمل 


 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»