تحفۀ محترم همایون غازی زاده از شهر واشنگتن دی سی ایالات متحدۀ امریکا به مناسبتِ تجلیل و بزرگداشت از هشتادمین سالروز تولد ببرک کارمل، رهبر زحمتکشان افغانستان


 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»