پیــام
 

گرامیداشت از هشتادمین سالروز خورشید تاریخ افغانستان

زیبا و درست، بجا و شایسته است تا به مناسبتِ هشتادمین سالروز تولدِ دوست و یار زحمتکشان افغانستان، زنده یاد ببرک کارمل گرامی مراتبِ موجزی را که از اعماق قلب مان سرچشمه گرفته و بر دل زحمتکشان کشور مان مینشیند، به نماینده گی از اعضای هیئت اجرائیه و شورای ولایتی هرات حزب متحد ملی افغانستان هریک دکتور عبدالاحد غفوری، دکتور شاه محمد ترین، دکتور غلام سرور نورزاد، عبدالروف نیکمنش، اسدالله دهقانزاده، عبدالرسول کامرن، عبدالستار کارگر، محمد نعیم غیور، غلام محبوب، غلام فاروق دوستیار، انجنیر زلمی، غلام حضرت نجات، شیر گل، نور احمد کروخی و حبیب الله حقبین وعده ای از اعضای نهضتِ فراگیر ترقی و دموکراسی افغانستان در هرات، وسیلتاً توسط اینجانب حفیظ روند که تازه از آن دیار برگشته ام و نسبتِ عدم دسترسی رفقای آنجا به کمپیوتر صلاحیتِ ارسال این چند سطر کوتاه را به رفقای گردانندۀ سایت وزین «اصالت» و کمیسیون محترم برگذاری این مراسم خجسته، میمون و مبارک دریافت نموده، توام با بهترین تبریکات خویش تقدیم نموده، برای شما رهروان راستین راه و آرمان آن مرد بزرگ آرزوی موفقیت و کامیابی در مورد این مامول بزرگ نمایم .

 

با احترام،

حفیظ روند از کشور اروپای شمالی د نمارک

 

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»