پیام

اینجانب حمیداحمد یعقوب هشتادمین سالروز تولد ببرک کارمل این راد مرد کبیر افغانستان را به همه دوستان  در جایی که هستند شاد باش میگویم. ما همواره افتخار داریم که چون کارمل عزیز رهبر داشتیم. اندیشه های شان همیشه در جهت ساختمان وطن پُرشکوه ما و نسل های اینده را رهبری خواهد کرد.

با عرض حرمت

حمیداحمد یعقوب

 جاودان باد نام بزرگ ببرک کارمل عزیز !


 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»