پیام

 

رفقای نهایت عزیز و گرامیی سایتِ پُرافتخارِ «اصالت»،

اینجانب و فامیلم هشتادمین سالروز تولدِ رهبرِ خردمند و آموزگارِ بزرگ زنده یاد ببرک کارمل را از صمیم قلب شادباش میگوئیم. و برای ما مایه ی افتخار است تا در تجلیل از سالگردِ رهبرِ خویش سهم فعال داشته باشیم، به اُمید موفقیتهای بیشتری شما رفقای عزیز.

محمد حسین محسنی و

شهلا محسنی از کشور سویدن

  

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»