هشتاد سال از تولد ببرک کارمل شخصیت استثنایی تاریخ معاصرکشور می گذرد

 نام ببرک کارمل شخصیت بی بدیل دیروز، امروز وفردای کشورمان برای همیشه جاودان باقی خواهد ماند. ایشان نمونه عالی یک رهبر شایسته، یک انقلابی پر شور، با احساس ویک وطنپرست واقعی بودند که میراث بزرگی از رزم و پیکار برای نسل های انقلابی امروز و فردای کشور و منطقه از خود به جا گذاشتند.

 ببرک کارمل که در یک خانوادهء روشنفکر زاده شده بود با درد، غم و اندوه مردمش از همان آوان نوباوه گی آشنا و با رنج های بیکران مردمش بزرگ شد. وی ازمردمش خوب آموخت، در میان آنان زنده گی کرد، پیکار نمود و نمونه عالی از خدمت گذاری به وطن ومردمش را تبارز داد. ببرک کارمل فرزند فرزانه کشور با مطالعه و درک عمیق از جامعه و جهانی که در آن زنده گی می نمود، تصمیم درست و به جا گرفت تا عمر گرانبهایش را نه در عیش و عشرت بل در خدمت مردم بلاکشیده وطنش قرار دهد. او که هنوز جوانی بیش نبود دریافت که بدون تشکل یک سازمان سیاسی به طور انفرادی نمی توان در برابر این همه ظلم و بی عدالتی مبارزه کرد... بنابر این در دوران تحصیل در اتحادیه محصلین پوهنتون و پس از ختم تحصیل مبتکر بنیان گذاری یک سازمان سیاسی وطندوست و خدمت گذار مردم گردید و در مدت کوتاهی از لحاظ زمانی آن را  به سازمان سرتاسری در کشور مبدل ساخت و قلوب هزاران جوانی را که آرمان ترقی و پیشرفت کشورشان را در سر داشتند تسخیر کرد.

 بنابر این دشمنان قسم خورده با آرمان و اندیشه اش از همان آغاز فعالیت های انقلابی اش آرام ننشسته و برای ناکام ساختن و بدنام نمودنش، اقدامات گسترده یی را پلان گذاری و به اجرا درآوردند. ولی به هرحال زمان برای اجانب وفرصت طلبان به نحو شایسته مساعد گردید تا از احساساست پاک مردم با دیانت ما سوء استفاده نمایند و با روکش نمودن نقاب مذهب و اجیر ساختن عده یی از وطنفروشان فضای کشور را مکدر ساخته، خواسته ها و آرزو های ببرک کارمل عزیز برآورده نگردد و امروز ما که زنده هستیم می بینیم که نه عسکر شوروی سابق در کشورما حضور دارد و نه حزب دموکراتیک خلق افغانستان حاکمیت دولتی را در دست دارد؛ ولی جنگ با شدت بیشتر از گذشته مردم ما را به کام مرگ فرو می برد.

 ببرک کارمل که من افتخار معرفت نزدیک و صحبت های فراوان با ایشان را در شهرک حیرتان داشتم، وضع موجود و توسعه طلبی ارتجاع را به خوبی درک می کرد و برای مردم وطن که از ولایات مختلف و ملیت های گوناگون و حتا از مخالفینی که به نزدش می رفتند، به صراحت می طلبید که وطن در معرض خطر قرار دارد، بنابر این تا دیر نشده صرف نظر از اختلافات فکری و سلیقه یی همه با هم دست به کار شده مانع تحقق پلان های خطرناک دشمنان گردید. هرگاه حادثه یازده سپتامبر اتفاق نمی افتاد و کاخ سفید را نمی لرزانید، افغانستان برای پاکستان تحفه یی برنده شدن در جنگ سردمی بود که از سوی امریکا برایش پیشکش شده بود و هم اکنون نیز که امریکا با بم ها و ترویستان با اعمال تروریستی و انتحاری مردم ما را به خاک و خون می کشانند، بر ما افغان ها ست تا دیر نشده با یک صدا همه با هم برای نجات وطن یکجا شده از منافع فردی، گروهی و شخصی بگذریم و آرزوهای آن شخصیت استثنایی در تاریخ معاصر کشور مان را تحقق بخشیم.

جنرال محمد یاسین امیری

تاشکند، میزان ۱۳۸۷

نوت :

 این نوشته را به سایت های وزین مشعل و «اصالت» تقدیم می دارم.

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»