پیام پشتیبانی و اعلام همکاری
 

دوستان و همرزمان عزیز،

من هم به نوبه خویش از تصمیم شما به خاطری هشتادمین سالروز تولد محترم ببرک کارمل پشتیبانی می نمایم، و هرگونه همکاری خویشرا در زمینه اعلام میدارم. پیروزی و کامیابی شما را در زمینه آرزو میکنم.

با عرض احترام و حرمت به روانشان دعا میکنم.

با عرض سلام،

مریم بلوچ،

هالند

ا

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»