"مرد نمیرد به مرگ، مرگ ازو نامجوست

نام چو جاوید شد..." هرنوع یادش بجاست.

 

پیام حمایت، پشتیبانی و همکاری !

به سایت وزین «اصالت»،

همانطوریکه سایت «اصالت» در نشر و دفاع از اندیشه ها و آرمانهای والای انسانی حزب دموکراتیک خلق افغانستان پیشگام بوده است، اقدام قابل قدر دیگر یعنی تجلیل و بزرگداشت از هشتادمین سالروز تولد زنده یاد ببرک کارمل، مرد مبارز، قهرمان، مدافع صدیق زحمتکشان افغانستان، موًسس و رهبر ح. د. خ. ا. را رویدست گرفته است.

اینجایب نه تنها ازاین اقدام نیک حمایت و پشتیبانی خویش را اعلام داشته، بلکه آمادهً همکاری همه جانبه میباشم.

قابل یاددهانی میدانم که: امید این تجلیل بزرگ در امر وحدت، همبستگی و تشکل تمام اعضای سالم حزب دموکراتیک خلق افغانستان و ائتلاف با نیروهای چپ دموکراتیک در یک جبهه ممد واقع گردد.

در پایان با استفاده از فرصت دومین سالگرد تاًسیس سایت وزین «اصالت» را صمیمانه به رفقا فضلی و همت و سایر دست اندرکاران سایت تبریک عرض مینمایم.

 

م. نبی غروال، آلمان، ٢٧ سپتامبر سال ٢٠٠٨ میلادی

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»