پیام پشتیبانی
 

رفقای عزیز و گرامی، گرداننده گان سایت «اصالت»،

اعضای کمیسون تجلیل و بزرگداشت از هشتادمین سالروز تولد زنده یاد رفیق ببرک کارمل، شخصیتِ ملی سیاسی و رهبر زحمتکشان افغانستان

 

سلام های گرم و رفیقانه مرا بپذیرید،

در حالیکه ابتکار و جسارت شما را که ناشی از صداقت و اعتقادات تان به اندیشه های ترقی خواهانه داد خواهانه وطنپرستانه و صلح خواهانه رهبراندیشمند و اندیشه پرداز بی بد یل کشور ما افغانستان رفیق عزیز و زنده یاد ببرک کارمل این مرد نستو ومدافع صدیق زحمتکشان کشور ما را در مقطع کنونی از تاریخ پُر از تلاطم کشور بدیده قدر نگریسته و انرا تایید و پشتیبانی می نمایم و خود را در تمام اقداماتِ که در راستای تجلیل شایسته از سالروز متذکره در نظر است شریک میدانم، آرزو مندم تا رفقای عزیز و گرامی ام با استفاده از تمام امکاناتِ که در دست دارند در برگزاری شایسته و استثنایی سالگرد تولد شخصیت والا و گرامی ما و تمام زحمتکشان افغانستان عزیز سعی بعمل آورده و از تجارب، اندوخته ها، دیدگاه ها، خاطرات، اسناد معتبر ملی و بین المللی که در زمینه در دسترس قرار دارد استفاده اعظمی صورت گیرد.

در این کار پُرافتخار و ماندگار در تاریخ برای هر یک شما موفقیت و پیروزی خوا هانم.

با درود های رفیقانه

نصیر احمد صدیقی

فرانکفورت جرمنی

مورخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸ عیسایی

ا

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»