پیام حمایت و پشتیبانی

 

رفقای عزيز،

بعد از عرض سلام و احترام قلبی، من از ابتکار و سازماندهی شما رفقای گرامی به خاطر تجلیل از هشتادمین سالروز تولد رفیق بزرگ و گرامی ما رفیق ببرک کارمل کاملاً حمایت و پشتیبانی مینمایم.

همچنان با علاقمندی تمام در این محفلی بزرگداشت از این مرد بزرگی تاریخ معاصر کشورما افغانستان اشتراک مینمایم.

با درود های رفیقانه،

عمر فیض،

هالند.

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»