پیام 
 

رفقای ارجمند کمیسیون تجلیل از هشتادمین سالروز تولد زنده یاد رفیق ببرک کارمل عزیز !

محفل گرامیداشتِ سالروز تولد رفیق ببرک کارمل عزیز شخصیتِ سیاسی و انقلابی پُرشور که زندگی خود را در راه آرمانهای زحمتکشان کشور وقف کرد و تا آخر به این اصول پابند و استوار باقی ماند، گام بزرگِ است در راستای ترویج آرمانهای این شخصیت سیاسی نامور کشور ما.

امیدوارم این چنین محافل و تجمع دوستان و همرزمان وسیله خوبی برای اتحاد و یکجا شدن همه رزمندگان حزب دموکراتیک خلق افغانستان باشد.

 موفق و پیروز باشید.

 عثمان راسخ

 

 خواهشمند است نام عبدالستار بارز را نیز در لیستِ تهیه شده علاوه دارید.


ورود به صفحۀ نخست «اصالت»