پيام

 

به رفقای محترم، گرداننده گان سایت وزین «اصالت» و کميسيون تجلیل و بزرگداشت از هشتادمين سالروز تولد رهبر صديق زحمتکشان افغانستان زنده ياد بيرک کارمل!

ابتکار تاریخی و اقدام عالی شما رفقای عزیز گامی  بزرگی است در راه تحقق و رسیدن به ارمانهای اين  شخصيت سياسی کشورما، اميدوارم که اين روز تاريخی در تمام کره زمين  تجليل شود.

باحترام،

رفيع غازی زاده  از امريکا

 

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»