پیام پشتیبانی و حمایت

با عرض درود های گرم رفیقانه،

 تجلیل از هشتادمین سالروز تولد رهبر کبیر و شخصیتِ بزرگِ سیاسی و تاریخ افغانستان، مرحوم ببرک کارمل، یک گام بسیار عالی و ارزشمندانه در جهت تجلیل از شخصیتِ بزرگی که عمر پُربارش را در راه شگوفایی و ترقی کشورعزیزما افغانستان و در جهت رفاه مردم مظلوم و رنجدیده و معرفی افغانستان در سطح جهان بحیث یک کشور ازاد و مستقل و مترقی، سپری نمود، میباشد و من بطور کامل و همه جانبه از این اقدام تمام رفقای نهایت عزیز و سایت محبوب «اصالت» نهایت قدردانی نموده و امیدوارم که این محفل یادی از مرحوم کارمل عزیزما و اندیشه های انسانی و پاک  مرحوم کارمل عزیز باشد و موفقیت هرچه بیشتر این محفل را خواهانم و بدین وسیله حمایت قاطع و همه جانبه خود را ابراز میدارم.

رحیم آریا

 دست تمام رفقای نهایت عزیز را به گرمی مفشارم.


ورود به صفحۀ نخست «اصالت»