پیام پشتیبانی، همدلی و همکاری

 

رفیق نهایت گرامی انجینر فضل الرحیم همت، مسؤول سایت شایسته «اصالت»،

اعضای محترم کمیسیون تدارک تجلیل و بزرگداشت هشتادمین سالروز تولد زنده یاد ببرک کارمل، رهبر زحمتکشان افغانستان !

بهترین تبریکات صمیمانه و قلبی خویش را بمناسبت بزرگداشت هشتادمین سالروز زنده یاد ببرک کارمل شخصیت ملی، سیاسی و رهبر زحمتکشان افغانستان به شما رفقا، همه اعضای معتقد و صدیق حزب دموکراتیک خلق افغانستان و مردم رنجدیدۀ افغانستان ابراز می نمائیم.

رفقای نهایت گرامی !

اقدام نهایت شجیع و به جا شما در این مقطع نامراد زمان را نه تنها تائید و شایسته میدانیم، بلکه جواب به موقع به خواست رفقا میباشد .

موفقیت شما رفقا ارزوی ما است و قلباً با تمام امکانات مادی و معنوی با شما هستیم. .

 

ضیاً جان پژمان، محمد رسول پژمان و سید رسول پژمان.

استکهلم ـ سویدن

 

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»