پیام حمایت و پشتیبانی از تجلیل و بزرگداشت هشتادمین سالروز تولد مرحوم رفیق ببرک کارمل عزیز

 در قدم اول بهترین و صمیمانه ترین سلام ها و تمنیات نیک خود و رفقای همرزمم را برای رفیق مبتکر "همت" صاحب و تمامی دست اندرکاران سایت وزین «اصالت» که واقعا با رسالتمندی، روشن نگری و واقع بینانه تلاش و پیکار می نمایند تقدیم نموده برای مبتکرین و کمیسیون تجلیل و بزرگداشت از هشتادمین سالروز تولد شخصیت و ابرمرد تاریخ مبارزات آزادیخواهانه، ترقَیخواه واقعی، رهبر زحمتکشان افغانستان زنده یاد رفیق ببرک کارمل مرد نستوه دوران مبارزات آزادیخواهانه، وطنپرست پرغرور و دلیر افغانستان، موفقیت مزید خواهانم و از همه اعضای خانواده پرافتخار و رهروان حزب متانت و فداکاری (حزب دموکراتیک خلق افغانستان) صمیمانه و رفیقانه خواهانم تا با در نظرگیری آرمان والای زنده یاد رفیق کارمل عزیز و اوضاع بحرانی موجود در کشور و خواست مردم سلحشور و پرغرور مان، دست به دست هم داده جهت وحدت و یکپارچه گی اعضای خانواده حزب پرافتخار دموکراتیک خلق افغانستان و نیروهای ملی و دموکرات ترقیخواه در چوکات یک جبهه کاملا ملی تلاش خستگی ناپذیر نمایند.

چونکه وطن عزیز و مردم عزیزما چشم براه تشکل وسیع تمام نیروهای ملی وطنپرست مردم دوست مترقی و آزادیخواه و وحدت شما حزبی های آموخته از مکتب رسالت، میهنپرستی، فداکاری و آزادی خواهی ببرک کارمل بزرگ میباشند.

در اخیر بازهم به تاکید حمایت و پشتیبانی خویش را نسبت این ابتکار به موقع و پر ارزش ابراز نموده تجلیل و بزرگداشت از همچو روزها را مایه افتخار برای تمام رفقا و مردم عزیز افغانستان میدانم .

به امید موفقیت هرچه بشترتان

زنده باد آزادگی،

انجنیرسیدعارف گهریک

 

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»