پيام  همکاری و پشتیبانی

 

به کمیسیون محترم تجلیل و بزرگداشت از هشتادمین سالروز تولد رهبرِ محبوب ما زنده یاد رفیق ببرک کارمل !

در گام نخست ابتکار عمل بزرگِ شمارا از صمیم قلب استقبال نموده، موفقیت شایان شمارا در جهت برگزاری هرچه باشکوه تر این محفل با عظمت ارزو مینمایم. باورمندم که این عمل خردمندانه در جهت تحرک نزدیکی و وحدت راهروان این ابر مرد بزرگ انقلابی و وطن پرست صدیق کشور ما افغانستان، که زنده گی خود را وقف منافع انسان زحمت کش کشور ما نموده است، صورت گیرد. بناً من هر نوع همکاری و پشتیبانی خودرا بشما ابراز داشته، موفقیت تانرا در زمینه خوا هانم .

پیروز و سر بلند باشید،

سید عسکرشاه از شهر برلین

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»