پیام حمایت

کمیسیون محترم تجلیل و بزرگداشت از هشتادمین سالروز تولد زنده یاد رفیق ببرک کارمل !

محفل گرامیداشت از سالروز تولد زنده یاد رفیق ببرک کارمل شخصیت سیاسی بزرگ کشور که کارنامه ها و مبارزات انقلابی بیش از نیم قرن اش فراگیر قلوب همه وطن پرستان و مبارزین که در راه آرمانهای انسان زحمتکش پیکار نموده و مینمایند میباشد، تصمیم بجا و قابل قدر است.

چه بهتر که چنین محافل و گردهمایی ها بتواند اتحاد و وحدت همه فرزندان صدیق و راستین حزب قهرمانان و شهیدان (ح.د.خ.ا.) را که به آرمانهای مقدس و انسانی آن حزب پُر افتخار و راه و اندیشه رهبر آن ببرک کارمل معتقد هستند، بوجود بیاورد.

.

روحش شاد، آرمانهای انسانی اش جاویدان باد!

سرور عامل

 

نوت: خواهشمند است اسم رزما عامل را نیز در لست مورد نظر گنجانیده ممنون سازید.

 


ورود به صفحۀ نخست «اصالت»