پیــام
 

به گرداننده گان سایت وزین «اصالت» و کمیسیون محترم،

بلی، سخن از هشتادمین سالروز تولد شخصیتِ بزرگ و استثنائی تاریخ افغانستان یعنی سالروز تولدِ زنده یاد محترم ببرک کارمل است. شخصیتی که تمام زندگی اش را در راه خدمت به وطن و مردم زحمتکش افغانستان وقف نمود، شخصیتِ توانا و خردمند که دانش و اندیشه و سیستم تفکرش به منبع لایزال آموزش برای پرورش و تربیت وطنپرستانه و انقلابی نسلهای حال و آیندهء مردم ما مبدل گردیده است.

بگذار هشتادمین سالروز تولد زنده یاد ببرک کارمل با شکوه و جلال هرچه بیشتر برگذار گردد و این در صورتی ممکن و میسر است که به آموزش، اندیشه ها و آرمانهای وی وفادار باشیم نه تنها وفادار باشیم، بلکه آن را در عمل و به موقع باید پیاده نمود.

زنده یاد ببرک کارمل پیوسته به ما می آموخت: نیرومندی شما در وحدتِ شماست، وحدت ضامن پیروزی شماست، وحدت شما وسیلهء تحقق آرمانهای شماست، بناً «وحدت حزب را مانند مردمک چشم باید حفظ نمود».

به آرزوی تحقق آرمانها و اندیشه های تابناک زنده یاد رفیق ببرک کارمل و تامین وحدت، یکپارچگی و انسجام همهء رفقا و اعضای خانوادۀ بزرگ مان، ح.د.خ.ا.، در تحت یک درفش سرخ و انقلابی!

بیائید دستان یکدیگر را بخا طر تحقق آرمانهای بزرگ و انسانی زنده یاد ببرک کارمل صمیمانه و رفیقانه بفشاریم.

 

فرخنده باد هشتادمین سالروز تولد زنده یاد ببرک کارمل !

 ازطرف رفقا:

انجنیر یاسین، پیر محمد و جمعی دیگری از رفقا و هواداران زنده یاد محترم ببرک کارمل

 

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»