پیام حمایت و همکاری

رفقای ارجمند گرداننده گان سایتِ وزین «اصالت»، همت، فضلی و اعضای محترمی کمیسیون سلام و افتخار به شما رزمنده گان و رهروان راهی رادمرد و شخصیتِ انقلابی تاریخ زنده یاد ببرک کارمل بزرگ این رادمردِ اندیشه و تفکرِ انسانی، پدر و رهبر زحمتکشان و همه اعضای پُرافتخار حزب دموکراتیک خلق افغانستان !

تجلیل و بزرگداشت از هشتادمین سالروزِ تولدِ رهبرِ فقید و شخصیتِ انقلابی، رهبر و پدر بزرگِ حزب را برای شما و از طریق سایتِ وزین «اصالت» برای همه رزمنده گان و رهروان راه ببرک کارمل بزرگ تهنیت و تبریک عرض نموده و هرنوع همکاری و پشتیبانی خویشرا اعلام نموده و موفقیت هرچه بیشتر و بیشتر شما رفقا را آرزو می نمایم.

با درود های رفیقانه،

زمان اکبر (سروری)

Zaman Akbar (Sarwari) 21.10.08, Aschaffenburg

  

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»