پیام حمایت، پشتیبانی و همکاری

دوستان محترم،

ابتکار تاریخی شما دوستان عزیز، اعضای محترم کمیسیون تجلیل از بزرگداشتِ هشتادمین سالروز تولد زنده یاد ببرک کارمل، فرزند صدیق، دوست، رفیق، پدر معنوی و رهبر بی همتای زحمتکشان افغانستان را قابل قدر دانسته، بدینوسیله، به مثابۀ یک هنرمند سابقه دار تیاتر و سینمای کشور، بخاطر تجلیل هرچه باشکوهتر گرامیداشت از سالروز تولد آن بزرگمرد تاریخ، از این اقدام و شهامت بی نظیر شما حمایت عانم و تام و پشتیبانی خودرا اعلام نموده، هرآنچه در توان داشته باشم در این محفل باشکوه از هیچگونه همکاری در بخش هنری و فرهنگی دریغ نمی ورزم.

برای شما اعضای کمیسیون محترم، دوستان و سایری همکاران انتخابی و افتخاری شما در تجلیبل با شکوهتر از سالروز تولد زنده یاد ببرک کارمل از بارگاه ایزد متعال موفقیت و پیروزی آرزو می کنم.

با تقدیم احترام،

حمیده عبدالله، از سویدن

 

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»