پیام پشتیبانی و همکاری

رفیق عزیز «همت» و رفقای عزیز کمیسیون تجلیل و بزرگداشت از هشتادمین سالروز تولد زنده یاد  ببرک کارمل !

سلامها و درودهای بی پایان خویشرا به شما تقدیم داشته با این پیام پشتیبانی همه جانبه و آماده گی هرنوع همکاری را به شما رفقای عزیز که با شهامت درفش هزاران حزبی صادق و وطنپرست و شعله ی جاویدان هزاران شهیدِ گلگون کفن وطن را افروخته اید اعلام میدارم.

از اینکه تأخیری در ارسال پیام من صورت گرفته دلیلش این بود که مدتِ دوماه را در داخل وطن عزیز مان بودم. در آنجا بدون مبالغه میتوان گفت که اکنون همه گان مطالب و نوشته های پُرمحتوی سایتِ وزین «اصالت» را مطالعه نموده و با این سایت وزین آشنائی کامل دارند،  رفقای عزیزی ما که همه روزه از مطالب غنی آن استفاده میکنند. در داخل وطن سروصدا و هیاهویی، که حزبی ها دوباره به خدمت مردم و وطن به انتخاب مردم قرار میگیرند، وجود دارد. در ضمن دشمنان وطن، به خصوص آی اس آی، به لرزه آمده و توسط اشخاص معلوم الحال  از نام حزب وطن و شهید دکتر نجیب الله فعالیت های مغرضانه و خصمانه را سازمان داده تا به این ترتیب موانع را در انسجام واقعی فرزندان حزب ایجاد نمایند. اُمیدوارم که همه رفقای عزیزمان در این رابطه هوشیار و بیدار باشند.

آنچه هویداست اینست، که کشور و مردم ما در یک موقع حساس و دشوار قرار دارند، که دشمنان وطن و مردم میخواهند به حیات شان بار دیگر معامله ی ننگین و تباه کن را نمایند. اُمیدوارم که همه رفقای عزیز و روشنفکران وطنپرست پیامهای شمارا، که صدای صداقتِ نجاتِ ملت است، دقیق تر مطالعه و هضم نموده با ازخودگذری و درکِ درست در ندای نجاتِ وطن و مردم همگام شوند.

کارمل عزیز،

راه و مکتب بزرگ مبارزه ات در راه برابری، عدالت، سعادت، ترقی و خوشبختی مردم و کشورت زنده و ادامه دارد. رنجهای بیکران مردم افغانستان از بین خواهد رفت.

با درودهای گرم رفیقانه،

وحیدالله «نوری»

  

ورود به صفحۀ نخست «اصالت»