چهارشنبه، ۲۴ اکتوبر ۲۰۰۷
 
14:34:18

پیام رفیق احمد شفیع درویش
از ترکیه عنوانی
اصالت

ba taqhdim salam ha .

Az eyinki man dar kshor Turkiye Zendagi mikonam kamputar man dari navshta namikonat.

muazrat mikhoahm.

bisyar khosh shdam ki shma rafiqh grami jhonin sayit ra Aghaz namoda yid .

betarin tabrikat khod ra taqhdim mikonam . ve payam hayi khod ra arsal midaram .

man ta fahlan ba nam aezb khod  yeni aezb dimukaratik Khalqh Afghanistan ba yad rafiqh Karmal ve ba nam shahdayi aezb khod zendgyi mikonam .

Zanda bad rfaqhahyi  aezb ma .  yani aezb dyimukratik khalqh Afghanistan .

Ba taqhdim salam hayi rafiqhana ve dostane.

                                                                          Ahmad shafi darwesh.

  

با تقدیم سلامها،

 ازینکه من در کشور ترکیه زندگی میکنم، کامپیوتر من دری نوشته نمیکند.

معذرت میخواهم.

بسیار خوش شدم که شما رفیق گرامی چنین سایت را آغاز نموده اید.

بهترین تبریکات خود را تقدیم می کنم.  و پیام خود را ارسال میدارم.

من تا فعلاً به نام حزب خود یعنی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، به یاد رفیق کارمل و به نام شهدای حزب خود زندگی می کنم.

زنده باد رفیق های حزب ما، یعنی حزب دموکراتیک خلق افغانستان.!

با تقدیم سلام های رفیقانه و دوستانه،

 

احمد شفیع درویش

 

 

   www.esalat.org