پیام تبریکیۀ رفیق امین الله مفکر امینی
به مناسبت چهل و سومین سالروز ح.د.خ.ا.

رفقا، دوستان و هم میهنان گرامی!

 درست ۴۳ سال قبل از امروز اولین کنگره مؤسس حزب دموکراتیک خلق افغانستان توسط صادقترین فرزندان این مرز و بوم در رأس شادروان رفیق شهید نور محمد تره کی و رفیق گرامی ببرک کارمل عزیز، مبارز سر سخت راه نجاتِ مردم از چنگال بدبختی و مظالم اجتماعی از یکطرف و از طرفی بخاطر اعمار افغانستان شگوفان، سربلند و آزاد، اساس گذاری گردید. دستاورد های این حزب شهیدان در همه عرصه های زنده گی مردم شرافتمند ما، که با پیکار و مبارزه و ریختن خون فرزندان صدیق وطن و اعضای پُرافتخار آن رابطۀ ناگسستنی دارد از یاد مردم شرافتمند و دیندار ما نرفته و بلکه با گذشت هر روز و برخورد با واقعیتهای عینی و ذهنی جامعه افغانی، حقانیت آن در مقایسه با رژیم های گذشته قرون اوسطایی و دورۀ سلطنت بیش از چهل سال دورۀ آل یحیی و مراحل زد و بند ها با ارتجاع ملی و بین المللی که ارمغان آن قتل و قتال، چور و چپاول و تخریب سراسری این میهن زیبای ما افغانستان عزیز میباشد، روشنتر و روشنتر میگردد.

 من درحالیکه تجلیل از این روز خجسته را به هموطنان گرامی و وطنپرست و اعضای پُرافتخار ح د خ ا، از صمیم قلب تبریک میگویم، به روان پاک شهدای راه انقلاب ثور و همه شهیدان وطن که جانهای شانرا در راه حفظ استقلال و آزادی وطن قربان کرده اند از بارگاه ایزد متعال طلب آمرزش نموده و بهشت برین جایگاه شانرا می خواهم.

 

امین الله مفکر امینی
از ایالت منی سوتای امریکا

 

برج جدی ۱۳۸۶

 

www.esalat.org