پیام تبریکیۀ رفیق شهاب الدین سرمند به مناسبتِ

چهل و سومین سالگرد حزب دموکراتیک خلق افغانستان

 

دوستان عزیز، رفقای گرامی، دست اندر كاران سایت وزین اصالت!

 صمیمانه ترین تبریكات و تمنیات خود را به شما رفقای رزم و پیكار روز های دشوار، به مناسبت حلول سال ۲۰۰۸ عیسوی و چهل و سومین سالگرد حزب دموكراتیك خلق افغانستان، این حزب قهرمانان و شهیدان ما، به شما تقدیم میدارم و وسیلتاً از طریق سایت وزین اصالت به تمام فرزندان صدیق حزب محبوب ما، هوا خواهان و دوستان ان شاد باش ها و تمنیات خود را به مثابه رفیق كوچك شما پیشكش میدارم . ارزو دارم تا یاد از این روز بزرگ و موسیسین ان، راه پیوند دوباره ارگانیك و اهنین احزاب، سازمانها و جزایر بوجود امده از بدنۀ اصلی را فراهم سازد، تا باشد به یك نیرو و اواز، مبارزۀ راستین و عادلانۀ مان را بر ضد ارتجاع و استبداد بیدادگر، به خاطر منافع مردم زحمتكش ما ادامه داده، وظیفه و مسؤولیت خود را در پیشگاه مردم و وطن انجام دهیم.

 

جاودان باد ارمان های برحق حزب ما !

شهاب الدین سرمند

 

www.esalat.org