پیام تسلیتِ اصالت

 با ابراز تأسف، اندوه و درد فراوان اطلاع حاصل نمودیم که رفیق دکتور موسی آتش، سابق عضو ح.د.خ.ا.، در دیار غربت چشم از جهان بست. رفیق موسی آتش شخصیت واقعی و وطنپرستی بود که اضافه تر از ۴۰ سال عمر پُربار و عزیز خودرا در مبارزه بخاطر آبادانی و ترقی وطن دوستداشتنی مان افغانستان و تامین عدالت اجتماعی وقف نمود. وی به مثابۀ انقلابی پرُشور با ایمان به آرمانهای والای انسانی بود و همیشه بخاطر خوشبختی و سعادت مردم ستمدیده و زحمتکش افغانستان و تامین منافع زحمتکشان افغانستان مبارزه میکرد. در عرصۀ طب جان هزاران انسان را از فلاکت حتمی نجات داد. وی شخص متواضع، باتقوا و شکسته نفس بود.

بدینوسیله، اصالت مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را به  خانواده و جمعی از همرزمان و دوستانش ابراز داشته، برای بازماندگانش صبر جمیل می خوهد.

نام و خاطره اش گرامی باد!

 

 

www.esalat.org