دوشنبه، ۷ جولای  ۲۰۰۸

پیام اسکاری

به پورتال افغان جرمن انلاين، آزمون ملي، دعوت، اصالت و  . . . صميمانه ترين درودهاي گرم و دوستانه مرا پذيرفته منت گزاريد، اميدوارم صحت و سلامت باشيد! اگر دسترسي به جناب شخصيتهاي نامدار و نويسنده گان تواناي کشور جنابان بزرگوار معروفي و سيستاني صاحب داريد، از جانب من بعد از تقديم سلام خاطرنشان نمايید که سايت خاوران و شيون يکبار ديگر خواسته اند که با جعل کاري مارا روبروي هم قرار بدهند. اين آدرسی که آنان تذکرداده اند جعل کاري مطلق بوده به شما و دوستان با صراحت اعلام ميدارم:

http://www.hamdard222.blogfa.com/

طوريکه قبلا تذکر داده بودم، آنان مصروف دسيسه و توطئه اند تا شخصيتهاي کشور را ترور سياسي نمايند و من هيچ زماني وبلاگ نداشته ام، ازين بابت اطمينان ميدهم.

تمام مطالب اين وبلاگ دروغ، جعلي و خودساخته و پرداخته آنان است .

با درودهاي گرم و وطني و در پايان نميخواهم ديگر به چتيات و شيطنت اين اوباشان توجه نمايم .

اسکاری

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

www.esalat.org