ما فرزندان حزب دموکراتيک خلق افغانستان مقيم در ايالت بريتش کلمبيای کانادا، روز هشتم مارچ، روز بیداری زنان افغانستان و انعقاد پيمان همبستگی آنان را با زنان سراسر جهان، در راه حصول آزادی و تأمين حقوق و آزادی های دموکراتيک شان در تمام عرصه های زندگی، به پيشگاه کليه زنان رنجديدۀ افغانستان و جهان؛ بويژه به رزمندگان سازمان دموکراتيک زنان افغانستان و رهبر و موسس آن سازمان، بانوی مبارز دوکتور اناهيتا راتبزاد، که تمام دوران زندگی پربارش را در امر آزادی و سعادت انسان صرف نمود و در دشوار ترين شرايط، در کشور عقب نگهداشته شدۀ مرد سالار مان، پرچم مبارزه عليه زن ستيزی را برافراشت و با قبول هرنوع تهديد، تخويف و قربانی، کبوتر صلح را بعنوان آزادی زنان ميهن مان، به پرواز درآورد و يک نسل مبارز را تربيت و به جامعۀ افغانستان تقديم نمود، تبريک و تهنيت می گوييم.

همچنان برای داکتر صاحب گران ارج که در شرايط و اوضاع موجود در ديار غربت همواره فرزندان اصيل، معتقد و متعهد ح.د.خ.ا. و سازمان دموکراتيک زنان افغانستان را در مسير کار و فعاليتهای حزبی و سازمانی شان کمک، هدايت و رهنمايی می نمايند، قدرت و توانمندی بيشتر کار را توأم با صحت کامل و طول عمر و برای ادامه دهندگان راه رزم و پيکارش موفقيتهای شايان را در زمينۀ آزادی کامل زنان و مردان ميهن مان از پنجه های خونین نظام مرد سالاری و فتنه گری های شب پرستان خفاش و حاميان منطقه يی و بين المللی شان آرزو می نماييم.

همين گونه ياد آن زنان قهرمان را که در راه آزادی و بدست آوردن حقوق حقۀ زنان کشورمان، تهديد و توهين شدند؛ تکفير و تحقير گرديدند؛ ترور و به شهادت رسيدند؛ ولی از راه انتخابی خويش برنگشتند؛ گرامی می داريم و به روان پاک همۀ آنان، درود می فرستيم!

فرخنده باد، هشتم مارچ، روز ميثاق همبستگی زنان سراسر جهان،

۸ مارچ ۲۰۱۳، ونکوور کانادا

 

   

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org