چهارشنبه، ۱ می ۲۰۱۳

 
امین الله مفکر امینی

 

پیام امین الله مفکر امینی

به مناسبتِ روز همبستگی جهانی کارگر

 

امروز اول ماه می ۲۰۱۳ عیسوی را که مصادف است به روز همبستگی بین المللی کارگران جهان، آنرا به نماینده گی از تمامی اعضای فامیلم و ســاکنین میهـن پرست در ایالت منی سوتای امریکا، به تماما کارگران، دهقانان و سایر زحمتکشان میهـــن عزیز چه در داخل وطن محبوبم و چه در خارج از آنرا، با تقدیم دسته گلی زیبا تبریک بعرض میرسانم. و همچنان زحمات اصالتداران، سـایت پر محتوای «اصـالت» را کــه با فوتوی زنده یاد رفیق گرامی و عزیز، ببرک کارمل مزین یافته است و پیگیرانـه در راه تطبیق اهداف انقلابی و راه و رسم انقلابی آن رهبر گرامی یعنی رهبر کارگران دهقانان، زحمتکشان و همه خلقهای زحمتکش و متدین میهن، استوارانه و هدفمنــــــد به پیش میروند، می ستایم و تجلیل اینروز گرامی را بآنها نیز تبریک میگویم.

اینروز تاریخی که بیانگر وحدت و همبستگی کارگران و زحمتکشان جهان میباشد و به همین منظور و غایهء عالی، بخاطر مبارزه شان علیه انواع استثمار و استعمار امپریالیزم ملی و بین المللی غرض رفاه و آسایش شان و دریافت حقوق کافی و عادلانه و متناسب به کارشان در عرصه های تولیدی، بنا گردیده است، زنگ خطری بود که بنوا درآمد گرچه جهان سرمایه و امپریالیزم جهانی، بایجاد این همبستگی نظر خوشی ندارند و در سرکوب نیرو های کارگری از هر نوع روش های غیر انسانی و غیرعادلانه، استفاده برده و میبرند ولی آخرالامر پیروزی از آن کارگران یعنی این طبقهء انقلابی است که بنام گورکنان نظام سرمایه و سرمایه داری نامیده شده اند. تیوری علمی انقلابــــی دورانساز طبقهء کارگر و مندرجات کپیتال (سرمایه) اثر کارل مارکس، و تیوریسن های انقلابی دیگر، علماً ایـن پیروزی و توصل طبقهء کارگر را به یک نظام عادلانه مبتنی بــر سهم عادلانه همه مردم، کارگران، دهقانان و سایر زحمتکشان در سرانهء ملی را بـــه اثبات رسانیده اند.

من یکبار دیگر این روز وحدت و همبستگی بین المللی کارگران را به تماما هموطنان عزیزم و رفقای رزمندهء حزب دموکراتیک خلق افغانستان بحیث پیش آهنگ طبقهء کارگران، دهقانان و سایر زحمتکشان تبریک میگویم و آنهایی که در این راه بخـــاطر مبارزه بر حق شان بخاطر تامین خواسته های این طبقات و اقشار، جانهای شیریــــن شانرا چه در مبارزه و نبرد رویا روی و چه در زیر چکمه های ظلم و استبداد، از دست داده اند، بآنها آرامش خاطر خواسته و بروح و روان شان درود میفرستم و جای شانرا از خداوند متعال بهشت برین استدعا میدارم.

2013-05-01

 

 

  

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org