August 22, 2012 23:17:28

 

 به گردانندگان سایت وزین «اصالت»!

توأم با عرض تبریکات رفیقانه به مناسبت ششمین سالگرد آغاز سایت محبوب و رسالتدار «اصالت»، میخواهم این نکته را علاوه نمایم که شما در دشوارترین شرایط و با کمترین امکانات و بیشترین تهدیدات در حالی صدای برحق حزب مان را بلند نمودید که عدۀ بیشماری از کرسی نشینان رهبری دیروزی حزب در غلاف هفت لا خود را پیچانیده و با پشت پا زدن به آرمانهای زحمتکشان، نتنها در صدد حفظ منافع شخصی و فردی خویش بودند، بلکه میخواستند با وعظ های محافظه کارانه، تسلیم طلبانه و سازشکارانه آرمانهای انسانی حزب و رهبر آن را به باد فراموشی بسپارند. در چنین شرایط پیشگام شدن و بار دگر پرچم زحمتکشان را بر افراشتن، رسالت تاریخی بود که شما و همکاران تان قدم های نخستین را در جهت آن برداشته و در طی مدت شش سال با حوصله مندی و رعایت تمام اصول حزبی و مبارزه آنرا ادامه داده اید. پیروزی های بیشتر شما را در این امر بزرگ خواهانم.

 

 قاسم آسمایی

 

 

     

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org