Mon, August 13, 2012 18:18

 
امین الله مفکر امینی

 

به گرداننده گان سایت محبوب و مردمی «اصالت»!

 

امروز مصادف است با ششمین سالروز فعالیت سایت پر محتوای «اصالت» و مبارزات خستگی نا پذیر اعضای رزمنده ای آن برهبری رفقای گرامی انجنیر فضل الرحیم «همت» و (فضلی).

 

بنوبهء اول احترامات صمیمانهء خود را بهمهء شما رزمنده گان و راه پویان، راه رهبر عزیز و گرامی حزب محبوبم یعنی زنده یاد رفیق ببرک کارمل عزیز تقدیم میدارم و آغاز ششمین سالروز فعالیت این سایت واقعا مردمی را که انعکاس دهندهء آرمانهای والای انسانی و ملی، مردمان شرافتمنــد میهن عزیزم میباشد بشما از صمیم قلب تبریک میگویم.

 

امروز ما یکبار دیگر با گذشت یکسال، باز هم  با کار و پیکار شما رفقای انقلابی و همهء دست اندرکاران شما و همکاران قلمی و فرهنگیان چیز فهم و با درک شما، مقابل میشویم و آنرا به مقایسه و ارزیابی مختصر قرار میدهیم. البته این سایت در قدم اول از لحاط کمی از یک رقم محدود بازدیـد کننده گانش تا ایندم بیک رقم چشم گیر تقریباً یک میلیون ارتقاء کرده است که البته این ارتقای عددی نه تنها بارقام رقم میخورد، بلکه از لحاظ کیفیت درخور نهایت تمجید و تحسین نیز میباشد. تفکیک بندی سایت در همـــه بخش ها آگاهانه و هوشیارانه که بتواند جلب توجهء علاقمندان سایت را بنماید از یکطرف و از طرفی دیگر ماهیت مضامین علمی در همه موضوعات مورد نظر و همچنان سایر بخشهای دیگرش چون بخش ادب و فرهنگ و شعر نیز خیلی ها پرمحتوا بوده است.

 

سایت «اصالت»، سایتی است که برای اولین بار، ایجاد سایت را با نشر تصویر رفیق گرامی ما یعنی رفیق ببرک کارمل عزیز یکتن از بانییان مجرب و آزموده و آگاه حزب محبوب ما اهداء نمود که ایــن خــــود بیانگر استواری و پــــایداری مسوولین سایت و اعضای محترم و رزمندهء آنرا در راه انعـکاس ایــــده ها و کارنامه های شخصیت گرامی زنده یاد رفیق ببرک کارمل عزیز منعکس میسازد. اندیشه های تابنـاک رهبر محبوب حزب ما، که بطور کل در اولین اسناد مرامی آن حزب یعنی برنامه عمل آن منعکس بود، جوابگوی نیاز واقعی مردم و میهن عزیزما مطابق بخواستهای زمانی و مکانی و یک ضرورت حیاتی و ملی برای رفع ظلم و ستم  خلقهای عذابدیده میهن ما میباشد. عمده ترین این اهداف که در اسناد مرامی اش وضاحت داشت، ایجاد یک حکومت ملی و دموکراتیک چپ، حفظ استقلال و تمامیــت ارضی افغانستان و دفاع از نوامیس ملی ما بوده است.

 

این خواسته ها را نه تنها گذشت زمان نتوانست جریحه دار نماید، بلکـــــه بحقانیت آن روز تا روز بحیث یک خواست مبرم و حیاتی برای مردمان شرافتمند میهن ما، مهر تایید نیز گذاشته است.

 

من بدون کدام سازش، بیطرفانه میگویم که امروز مردم ما و جوانان وطنپرست ما از یک دیدگاه بسیــار نیک و عالی، بــاین سایت نگریسته و خصوصا در ایالت منی سوتای آمریکا از خود طرفدارانی زیادی پیدا کـــرده که مایهء مباهات من گردیده است. پیوند اخیر سایت «اصالت» و راه یابی آن به فیس بوک و گــــذاشتن سخنان ارزشمند و تاریخی رفیق گرامی ما زنده یاد ببرک کارمل عزیز، راه گشای دیگری در بســــط و گسترش این اندیشه های تابناک است. گرچه بعضی مخالفین این عقیده ها و سخنان هم وجود دارند، ولی آیا شده میتواند که آفتاب را به دوانگشت پنهان کرد. واضحاً نه تنها جواب من نی خواهد بود، بلکه جواب همه وطنپرستان واقعی ما و رزمنده گان اصیل و مدافع حفظ استقلال و حاکمیت ملی ما هم نی خواهد بود که یقینا چنین هم میباشد.

 

من جنبش و تغییراتی پیشرونده ای که در روند تکامل حمایت از اندیشه های انقلابی رهبران با خرد و اصیل حزب محبوب ما یعنی حمایه از اندیشه های انقلابی آن که در اولین اسناد مرامی اش درج بوده است می بینم، باورم راسختر و راسختر مینماید که دیگر مردمان میهن شریفم و خاصتا نسل آگاه و پیشتاز جامعهء مـا از تاریخ میهن درست آموختند که مبارزین و انقلابیــون واقعی کیها بودند و استند و دشمنان میهن کیهــا بوده و کیها استند.

 

در خاتمه میگویم زنده باد خاطره تابناک و اندیشه های انقلابی حزب محبوبم یعنی حزب دموکراتیـــک خلق افغانستان!

 

زنده و جاوید باد خاطره های رسالتمندانهء شهیدان وطن در راه تامین  اهداف والای انسانی و اهــداف مرامی حزب دموکراتیک خلق افغانستان!

 

به پیش در راه وحدت سراسری ایدیالوژیکی و تشکیلاتی حزب دموکراتیک خلق افغانستان!

 

به پیش به سوی یک افغانستان  آزاد و سر بلند و مستقل!

فرخنده باد ششمین سالگرد «اصالت»!

 

امین الله مفکر امینی

۱۳ اگست ۲۰۱۲  

 

 

  

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org